Dataskydd

Neudorff tar skyddet av personuppgifter på allvar och följer de tillämpliga bestämmelserna kring dataskydd, speciellt reglerna i tyska telemedialagen "Telemediengesetzes" (TMG) och tyska dataskyddslagen "Bundesdatenschutzgesetz" (BDSG). I det följande vill vi gärna informera dig om när vi sparar uppgifter och vilka vi sparar och hur de används.

Anonym datainsamling

Du kan i princip besöka vår webbsida utan att behöva lämna uppgifter om din identitet. Det enda vi sparar är uppgifter om åtkomsten utan personuppgifter, som t.ex. namnet på din internetleverantör, sidan du var på innan du kom till vår sida, namnet på de filer du begärt och tillhörande datum. Denna informationen utvärderas uteslutande för statistiska ändamål och kan inte förknippas med din person. Personuppgifter insamlas endast, om du meddelar dessa frivilligt under sitt besök på vår webbsida.

Användning av cookies

För att det ska bli så attraktivt och intressant för dig som möjligt när du besöker vårt online-erbjudande, använder vi på en del sidor så kallade "cookies". Cookies är små textfiler, som läggs på din dator. När du stänger din webbläsare igen raderas de flesta av de "cookies" från din hårddisk ("tillfälliga cookies"). De så kallade "permanenta cookies" finns dock kvar på din dator. Dessa cookies ger oss möjlighet, att t.ex. markera artiklar du läst i forumet. Du kan även använda vår hemsida utan cookies, men en del funktioner kommer då inte att stå till förfogande.

De flesta webbläsare är inställda, så att de automatiskt accepterar cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte använder cookies eller så att den informerar varje gång cookies används.

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

De personuppgifter som du sänder oss, bearbetas och används uteslutande för att genomföra och handlägga tävlingar eller bearbetning av dina frågor.

Om vi ger personuppgifter vidare är det i första hand till tjänsteföretag eller partnerföretag, som hjälper oss med att handlägga de ändamål som nämns ovan. Dessa företag behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra sitt arbete för vår räkning och är förpliktade att följa de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna.

Emellanåt kan vi på grund av lagstadgade bestämmelser eller rättsfall tvingas att offentliggöra dina personuppgifter. Skulle detta krävas för att dina ärenden ska kunna handläggas, kan vi även skicka din förfrågan vidare till vår partner i utlandet, som då i förekommande fall kontaktar dig direkt. Utöver detta skickas inga personuppgifter vidare till tredje part.

Bearbetningen av dina personuppgifter som sparats sker enbart i länder tillhörande det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Din rätt till information, korrigering och radering av personuppgifter

Du har alltid rätt att kräva information om vilka personuppgifter som sparats och för vilket ändamål de sparats. Därutöver kan du korrigera personuppgifter som inte är korrekta eller radera uppgifter vars lagring är otillbörlig eller inte längre är nödvändig. För hävdande av dina ovan nämnda rättigheter kontakta oss per telefon +49 (0)5155 – 62 44 888 eller maila oss info@neudorff.de.

Länkar till andra webbsidor

Vårt online-erbjudande kan innehålla länkar till webbsidor tillhörande tredje part. Vi kan inte påverka innehållet och utformningen på dessa sidor som tillhör externa tillhandahållare. Denna information om dataskydd gäller således inte för dessa webbsidor

Användning av sociala plugins

Vår webbsida använder program (s.k. “plugins”) tillhörande de sociala nätverken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google+ (Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) samt Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103).

Genom att öppna vår webbsida överför du inga data till dessa företag. Först när du klickar på grafiken med texten “Jag gillar” (Facebook), “g +1“ (Google) samt "Twittra“ (Twitter), laddas resp. sociala nätverks egentliga plugin. Din webbläsare skapar då en direkt förbindelse med en server på resp. socialt nätverk. I sin tur överförs nu innehållet på nämnda plugin till din webbläsare. Från denna integreras denna nu i den webbsida du ser. Samtidigt skickas informationen, att du öppnat vår webbsida tillsammans med din IP-adress och eventuell annan information till respektive socialt nätverk. I fall du vid denna tidpunkt är inloggad på respektive socialt nätverk via ditt personliga användarkonto, kan respektive socialt nätverk nu förknippa ditt öppnande av denna sida med ditt användarkonto. Denna koppling kan du undvika, genom att logga ut från respektive socialt nätverk innan du klickar på ovan nämnda text.

Information om det omfång och ändamål som respektive insamling av data har när du klickar på ovan nämnda text samt den bearbetning och användning som utförs av respektive socialt nätverk, hittar du i respektive information om dataskydd:

Facebook: de-de.facebook.com/privacy/explanation.php
Google+: www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Twitter: de.twitter.com/privacy

Användning av Google Mapsv

Vår webbsida använder Google Maps tillhörande Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA för att visa kartor. När du öppnar vår webbsida skapar din webbläsare en direkt förbindelse till resp. server på Google, därigenom överförs personuppgifter, särskilt din IP-adress, till Google.

Information om det omfång och ändamål som respektive insamling av data genom Google har hittar du i respektive information om dataskydd på www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

Användning av verktyg för webbanalys (Piwik)

För statistiska utvärderingar använder vår webbsida webbstatistiksystemet Piwik. Denna programvara har konfigurerats enligt rekommendationer av ett oberoende centrum för dataskydd i Schleswig-Holstein (ULD) och iakttar de gällande bestämmelserna om dataskydd.

Piwik använder cookies, som sänds till din dator och som gör det möjligt för oss, att analysera din användning av webbsidan. För detta ändamål sparas den användarinformation, som genereras av cookies (inkl. din förkortade IP-adress) på vår server resp. i vårt uppdrag på servern tillhörande vår IT-partner. Utvärderingen sker uteslutande internt. Vid denna procedur anonymiseras din IP-adress omedelbart, så att du som användare förblir anonym. Den användarinformation som samlats av cookies lämnas inte vidare till tredje part och används för identifikation och optimering av relevanta innehåll i vårt online-erbjudande. Du kan ställa in programvaran på din webbläsare så att den inte använder cookies. I detta fall kan det hända, att du inte längre kan använda alla funktioner på vår webbsida.

Är du inte införstådd med att vi sparar och utvärderar användarinformationen från ditt besök, kan du när som helst meddela detta med hjälp av ett musklick. I detta fall sänds en så kallad opt-out-cookie till din webbläsare, denna leder till att Piwik inte samlar någon användarinformation. Beakta att en radering av dina cookies också innebär att nämnda opt-out-cookie raderas. Denna måste du i förekommande fall aktivera på nytt.

Invändning mot insamling av data genom Piwik

Frågor, förslag och kommentarer

Vid frågor, förslag och kommentarer när det gäller dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post på info@neudorff.de.

Ändring av denna förklaring om dataskydd

Den ständiga vidareutvecklingen av Internet och de därmed sammanhängande ändringar av gällande rättsprinciper kräver då och då en ändring av vår information om dataskydd. Vi kommer på denna plats att informera dig om motsvarande nyheter.

Emmerthal, juli 2016