Home

Det är nu du kan säkerställa en bra tomatskörd!

1

Om dina tomatplantor har rikligt med tomater bör du nu passa på och gödsla med Effekt Tomatgödning . Nya skott på tomaterna ska avlägsnas, då de frukter som växer fram annars hinner mogna.

Bekämpa myror i huset varaktigt

I huset är det påfyllbara Spinosad Myr Effekt** extra praktiskt. Arbetarmyrorna tar med sig den naturliga aktiva substansen till myrkolonin. Arbetsmyrorna matar larverna och drottningarna med denna substans, detta gör att hela myrsamhället utplånas. Mer om hur du bekämpar myror kan du läsa här.

Neudorff’s Trädgårdsmagasinet

1

Med praktiska tips för en levande trädgård med ett naturligt kretslopp. Hämta ett kostnadsfritt exmplar hos er Neudorff återförsäljare, läs online, eller ladda ner.

Dags att gödsla blommorna på balkongen!

Balkongblommor behöver fortfarande näringsämnen för att kunna blomma in på hösten. Ge dem därför ännu en gång våra praktiska Effekt Gödseltabletter  eller fortsätt att regelbundet vattna med BioTrissol Effekt Pensé- & Surfiniagödsel, BioTrissol Effekt Pelargongödsel eller BioTrissol Effekt universalgödsel.
Mer om skötsel av balkongväxter kan du läsa här.

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
**Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.