Home

Fri från ogräs före vintern

1

Ogräs Effekt verkar fortfarande vid temperaturer kring 10 °C. Används det nu kan du förhindra, att ogräs fortsätter att spridas under höst och vinter. Mer om bekämpning av ogräs kan du läsa här.

Förhindra att sniglar förökar sig

1

Det finns fortfarande mycket sniglar och de lägger sina ägg i jordgrottor. Därför bör du strö ut Ferramol Snigel Effekt* .
Mer om hur du bekämpar sniglar kan du läsa här.

Neudorff’s Trädgårdsmagasinet

1

Med praktiska tips för en levande trädgård med ett naturligt kretslopp. Hämta ett kostnadsfritt exmplar hos er Neudorff återförsäljare, läs online, eller ladda ner.

Hjälp mot mossa i gräsmattan

1

För att förhindra att mossan sprider sig i din gräsmatta under den fuktiga vintern, använder du Finalsan Moss Effekt*.
Mer om skötsel av gräsmattor får du reda på här.

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
**Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.