Home

Sniglar är redan aktiva!

1

Tidig användning av Ferramol Snigel Effekt* skyddar de känsliga skotten utan att skada nyttodjuren. Mer om hur du bekämpar sniglar kan du läsa här.

Bra gödning - rik skörd

1

Gödsla dina grönsaker med Rabatt Effekt för direktverkan och långtidseffekt. Mer om gödning av grönsaks- och fruktplantor kan du läsa här.

Neudorff’s Trädgårdsmagasinet

1

Med praktiska tips för en levande trädgård med ett naturligt kretslopp. Hämta ett kostnadsfritt exmplar hos er Neudorff återförsäljare, läs online, eller ladda ner.

Bra skörd genom vilda bi

1

Vilda bi spelar en betydande roll när det gäller pollinering. Hjälp dem med ett bo i vårt Insektshotell.

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
**Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.