Home

Ställ in sommarblommor utan skadedjur

1

Även för okänsliga krukväxter är det nu dags för inkvartering över vintern. Skadedjur som finns kvar ska först bekämpas med Raptol Insekt Effekt*. Fortsätt kontrollera regelbundet.

Förebygg problem genom frostfjärilar

1

Limring Effekt kring träd och stödpelare förhindrar nu att honorna som inte kan flyga lägger sina ägg. På detta sätt slipper man stora skador genom larver till våren.

Neudorff’s Trädgårdsmagasinet

1

Med praktiska tips för en levande trädgård med ett naturligt kretslopp. Hämta ett kostnadsfritt exmplar hos er Neudorff återförsäljare, läs online, eller ladda ner.

Trädsjukdomar: Stoppa spridning!

1

Avlägsna grenar som drabbats av fruktträdskräfta eller rödvårtsjuka ända in i  friskt trä. Skärsår måste alltid bestrykas noga med Malusan Effekt Sårbalsam.

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
**Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.