Home

Nyttigt för nästa sommar!

1

Grönsaker som tar lång tid på sig som kronärtskocka, paprika och aubergin ska man nu så på en ljus varm plats - helst i krukjord utan torv. Mer om skötsel av grönsaks- och fruktplantor kan du läsa här.

Neudorff’s Trädgårdsmagasinet

1

Med praktiska tips för en levande trädgård med ett naturligt kretslopp. Hämta ett kostnadsfritt exmplar hos er Neudorff återförsäljare, läs online, eller ladda ner.

Skydda gräsmattor mot vinterskador

1

Undvik att gå på gräsmattan när det är vått, frost och snö och låt inga snöhögar ligga på den.
Mer om skötsel av gräsmattor finns här.

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
**Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.