Företaget Neudorff

W. Neudorff GmbH KG och systerföretaget Dr. Paul Lohmann GmbH KG bildar tillsammans Lohmann-koncernen.
De två företagen har sitt säte i Emmerthal ( i närheten av staden Hameln) i Weserbergland i Tyskland.

Företagsledningen:

Hans-Martin Lohmann
2
Jürgen Lohmann

Vårt produktsortiment i Tyskland omfattar gödsel, jord, växtskyddsmedel, jordförbättringsprodukter, kompostprodukter, dammprodukter, rengöringsprodukter och produkter för djurhygien. Vi erbjuder produkter för både hobbyodlare och yrkesodlare. Produkterna produceras i Tyskland där vi har över 100 medarbetare.

I Sverige omfattar vårt produktsortiment gödsel, växtskyddsmedel, kompostprodukter samt rengöringsprodukter. Vår samarbetspartner i Sverige är Miljöcenter AB och produkterna säljs via bygg- och trädgårdsfackhandel.