Företagsfilosofi

1

Neudorffs koncept är: Helhet

  • Neudorffs sortiment bygger på helhetskonceptet om högeffektiva helhetslösningar inom växtvård som får sin kraft från naturen.
  • Att skona miljön står i fokus – av innerlig övertygelse
  • Råmaterial från naturen och förnyelsebara råvaror används i största möjliga utsträckning.
1

I tillverkningen av våra produkter använder vi endast förnyelsebar energi. Elkraften som används kommer till största del från vårt eget vattenkraftverk.