Forskning & Utveckling

Neudorff genomför själv hela forskningen och utvecklingen kring sina produkter.

1

Basen i produktutecklingen: Grundforskning
Den största delen av grundforskningen genomförs i samarbete med forskningslaboratoriet Eco-Care i Kanada. Samarbetet mellan Neudorff och Eco-Care startade 1991. Det kanadensiska forskningslaboratoriet arbetar uteslutande för Neudorff. Här arbetar en grupp erfarna vetenskapsmän med forskningen kring verksamma innehållsämnen och formuleringar för insekticider, molluskicider, herbicider och fungicider.
 

1

Hemligheten bakom framgångarna: Egen produktutveckling
Den biologiska utprovningen av de framforskade verksamma beståndsdelarna genomförs i försöksodlingsanläggningen i Aerzen (nära staden Hameln). I de moderna växthusen, på frilandsodlingarna och i klimatkamrarna vid försöksodlingsanläggningen i Aerzen genomförs alla nödvändiga tester för att utveckla produkternas verksamma beståndsdelar. Valet av den slutgiltiga formuleringen samt de avslutande undersökningarna genomförs i laboratoriet i Emmerthal. Forskningen och utvecklingen skyddas via nationella och internationella pate.