Hållbar utveckling

1

Att skona miljön och arbeta för en hållbar utveckling ligger oss varmt om hjärtat. Detta område satsar vi på både i våra nära omgivningar och i avlägsna tropiska regnskogar. Sedan mer än 10 år tillbaka engagerar sig Neudorff tillsammans med organisationen Tropica Verde för skyddet av regnskogarna i Costa Rica.


1

Varför engagerar vi oss speciellt i Costa Rica? Anledningen är att de tropiska regnskogarna är de mest komplexa och artrikaste ekosystemen på vår jord. De stabiliserar klimatet och reglerar de globala vattenförhållanden. Från regnskogarna härstammar näringsmedel, råvaror och idéer som vi idag inte kan klara oss utan i vårt dagliga liv och som även används hos Neudorff. Genom att köpa urskogsområden och andra skyddsvärda områden i Costa Rica har Tropica Verde och Neudorff redan skyddat 30 ha urskogar från skövling samt stöttat talrika skyddsprojekt. Detta är vårt aktiva bidrag till klimatskyddet.