Neudorff-produkter finns i butik och online!

Azet® VitalKalk

Naturkalk med jordlevande azotobacter-bakterier för att öka jordens fruktbarhet
 • Dammfattig, granulerad, kan därför spridas ut bra för hand
 • Främjar rotbildningen och därmed växternas vitala tillväxt
 • Ökar jordens fruktbarhet
 • Binder luftens kväve och gör den mer lättillgänglig för växterna
 • Reglerar pH-värdet
 • Möjliggör optimal effekt av gödsel
 • Innehåller 5,0 % magnesiumkarbonat och många andra spårämnen
 • Kan spridas ut när som helst – ingen brännande effekt

Tips för skötsel av gräsmatta
Bestäm nödvändig kalkmängd med pH-jordtestet.
En svagt sur jord (pH-värde 6 till 7) gynnar jordens ämnesomsättning och förbättrar därmed växtnäringen.
Om mossa breder ut sig över hela gräsmattan är jorden för det mesta för sur. Bestäm pH-värdet med pH-jordtestet och kalka vid behov med Azet VitalKalk.
Använd Gräs Effekt för gödning efter det att Azet VitalKalks har spridits ut.
Användning :
 • Sprid ut Azet VitalKalk och kratta ned det en aning.
 • Bevarandekalkning: 50-100 g/m²
 • Återhämntningskalkning: Resultatet från pH-jordtestet anger nödvändig kalkmängd.

Kalkbehov
Förpackningsstorlek : 10 kg

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Azet VitalKalk
Azet VitalKalk MSDS SE