Helt organiskt NPK-gödsel för gräsmattan
  • Organiskt NPK-gödsel 9-3-5 med råvaror från naturen.
  • Ger en tät och stark gräsmatta
  • Bränner inte gräsmattan
  • Innehåller Mycco Vital® (Mykorrhizasvamp) som främjar växtligheten, ger effektivare näringsupptag och ökad tolerans mot torka
  • Med nyttiga bakterier som håller mossa och ogräs borta
  • Välbalanserat näringsinnehåll med alla nödvändiga gödselämne
  • Långtidsverkande
  • Granulat gör det lättare att strö ut för hand eller med spridarvagn.
  • Husdjur kan med säkerhet vistas på gräsmattan direkt efter spridning
  • Råmaterialet genomgår stränga kvalitetskontroller


Dosering:
Gräsmatta10 kg/335-500 m²/spridning1:a spridning mars/april 2:a spridning april/maj 3:e spridning juni/juli
Nyanlagd Gräsmatt10 kg/170 m² spridningomedelbart före eller vid sådd

Användning :Sprid Gräs Effekt enligt doseringsanvisningarna på förpackningen, över gräsområdet som behöver gödslas. Sprid för hand eller med hjälp av en spridarvagn. För bästa resultat skall jordtemperaturen vara lägst +7 C vid gödsling. Vattna efter spridning. Gödsla gräsmatten tre gånger om året för bäst gödsling.

Kalkbehov

Förpackningsstorlek : 6 kg10 kg

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Gräs Effekt
Gräs Effekt Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Gräs Effekt
Gräs Effekt