Suche
Sverige
Gräs Effekt
  • Organiskt NPK-gödsel 10-3-5 med råvaror från naturen.
  • Baserat på veterinärkontrollerat ben- och fjädermjöl, sockerbetsextrakt, mykorrhiza (svamprot) samt mikroorganismer.
  • Ger ett tätt och naturligt grönt gräs som håller mossa och ogräs borta.
  • Naturlig direktverkan och långtidseffekt.
  • Innehåller MyccoVital (Mykorrhiza), en svamp som lever i symbios med plantan och gör så att plantans rötter tar upp mer näring.
  • Ger ett starkare gräs som bättre står emot torka och frost.
  • Råmaterialet genomgår stränga kvalitetskontroller.
  • Granulat gör det lättare att strö ut för hand eller med spridarvagn.

Dosering:
Gräsmatta10kg/335-500m²/spridning1:a spridning mars/april 2:a spridning april/maj 3:e spridning juni/juli
Nyanlagd Gräsmatt10 kg/170 m² spridningomedelbart före eller vid sådd

Användning :Sprid Gräs Effekt enligt doseringsanvisningarna på förpackningen, över gräsområdet som behöver gödslas. Sprid för hand eller med hjälp av en spridarvagn. För bästa resultat skall jordtemperaturen vara lägst +7 C vid gödsling. Vattna efter spridning. Gödsla gräsmatten tre gånger om året för bäst gödsling.

Kalkbehov

Förpackningsstorlek : 6 kg10 kg

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Gräs Effekt
Gräs Effekt
Säkerhetsdatablad
Gräs Effekt
Gräs Effekt MSDS SE