Suche
Sverige

Myr Effekt metalldosor

Utplånar hela myrsamhällen
Myr Effekt metalldosor
Myr Effekt metalldosor lockar till sig arbetsmyror och därmed bekämpas hela myrsamhällen effektivt. Används med fördel inomhus, på balkonger samt terrasser. Arbetsmyrorna dricker av betet och tar med sig det till boet där hela kolonin matas och utplånas. Tack vare en fördröjd effekt, kan varje myra gå flera gånger mellan dosan och myrsamhället.
  • Innehållsämne: 0,0166 % w/w Spinosad teknisk (0,168 g/L ren).
  • Myrdosor med lockbete, för effektiv bekämpning av myror
  • Mot Trädgårdsmyra (Lasius niger)
  • Myr Effekt Metalldosa används inomhus i bostäder samt på terrasser och balkonger
  • Myr Effekt Metalldosa har långvarig effekt mot myror i och omkring byggnader på såväl altaner och gångar som i bostäder
  • Innehåller ett ämne som är mycket begärligt för de flesta myrarter och de bär iväg det till sina bon och stackar. På det sättet förintas hela myrsamhällen på kort tid. Inom 3-4 veckor kommer myrsamhället att dö ut.

Behörighetsklass 3 Reg. Nr. 5523
Användning :Tryck in de båda perforerade luckorna på dosans sida. Placera myrdosan i myrhålens omedelbara närhet eller direkt på myrstråken. Vid bekämpning av större myrsamhällen krävs två Myr Effekt metalldosor
Förpackningsstorlek : 2 dosor á 8 ml

*) Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Spinosad Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt
Säkerhetsdatablad
Myr Effekt metalldosor
Myr Effekt Metalldosa Miljöcenter MSDS SE