Suche
Sverige
Myr Effekt
  • Innehållsämne: 0,0166 % w/w Spinosad teknisk (0,168 g/L ren).
  • Påfyllbara dosor med tillhörande lockbete, för effektiv bekämpning av myror på t.ex. balkonger och terrasser.
  • Utan syntetiska verksamma ämnen.
  • Arbetarmyror tar med sig betet till myrkolonin och matar övriga myror. Detta resulterar i att hela myrsamhället utplånas inom 3-4 veckor.
  • Det genomskinliga locket gör det lätt att kontrollera hur mycket bete som har försvunnit.
  • Myrdosan är tillverkad i komposterbart material.
Användning :Placera myrdosan i myrhålens omedelbara närhet eller direkt på myrväggarna. Ta av locket, droppa försiktigt lockbetet i dosans båda fördjupningar. Fyll på lockbetet direkt på den plats där fällan ska användas. Vid bekämpning av större myrsamhällen krävs två Spinosad Myr Effekt myrdosor.
Förpackningsstorlek : 2 dosor + 20 ml flaska till 8 påfyllningar, Spinosad Myr Effekt Refill: 20 ml flaska till 8 påfyllningar

*) Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Spinosad Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt
Säkerhetsdatablad
Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt Refill Miljöcenter MSDS SE
Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt Miljöcenter MSDS SE