Utplånar hela myrsamhällen - Påfyllbara myrdosor med lockbete
Myror kan vara mycket störande. I bostäder ger de sig på livsmedel och på terrassen skapar de riktiga snubbelfällor genom att gräva gångar under plattorna. Här är produkterna från Neudorff en stor hjälp. De har alltid rätt medel på lager för att bli av med de krypande plågoandarna.
  • Innehållsämne: 0,0166 % w/w Spinosad teknisk (0,168 g/L ren).
  • Påfyllbara myrdosor med lockbete, för effektiv bekämpning av myror inom- och utomhus i bostadshus och i närliggande områden som balkonger och terrasser
  • Utan syntetiska verksamma ämnen
  • Arbetarmyror tar med sig betet till myrkolonin och matar övriga myror. Detta resulterar i att hela myrsamhället utplånas inom 3-4 veckor
  • Det genomskinliga locket gör det lätt att kontrollera hur mycket bete som har försvunnit

Behörighetsklass 3. Reg. Nr. 5524
Spinosad Myr Effekt
Se vår film och lär dig mer om effektiv myrbekämpning med Spinosad Myr Effekt.
Användning :Placera myrdosan i myrhålens omedelbara närhet eller direkt på myrväggarna. Ta av locket, droppa försiktigt lockbetet i dosans båda fördjupningar. Fyll på lockbetet direkt på den plats där fällan ska användas. Vid bekämpning av större myrsamhällen krävs två Spinosad Myr Effekt myrdosor.
Förpackningsstorlek : 2 dosor + 20 ml flaska till 8 påfyllningarSpinosad Myr Effekt Refill: 20 ml flaska till 8 påfyllningar
Frågor och svar :
Hur kan jag på ett effektivt sätt bekämpa myror på min terrass? Jag vill inte använda något giftigt eftersom jag har husdjur.
I helgen upptäckte jag ett myrstråk som gick tvärs över köksgolvet. Myrorna gick till ett skåp där jag förvarar sirap. Jag ställde en dosa Myr Effekt vid stråket men myrorna ignorerar den totalt. Vad har jag gjort för fel?
Hur kan man bekämpa svärmar av bevingade myror vid fönster och andra ingångar?

*) Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt Refill Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Spinosad Myr Effekt
Spinosad Myr Effekt