Neudorffs Sorkfälla

Neudorffs Sorkfälla
  • Fälla för bekämpning av sorkar, mullvadar och åkersork.
  • Kraftig konstruktion som snabbt och effektivt tar livet av sorkar & mullvad.
  • Utförlig bruksanvisning medföljer produkten.
  • Agnas enkelt med färska grönsaker.

Användning:

    Första gången fällan används ska den gnidas in med jord för att få rätt doft. Använd alltid handskar vid hantering av fällan då sorkar och mullvadar är skygga för doft från människan. Agna fällan med någon färsk grönsak. Använd både händerna när fjädern skall spännas. Håll fällan vågrätt och tryck ner metallbygeln så att den fäster i framkant. Ställ den agnade fällan på marken framför öppningen till sork/mullvadsgången. Kontrollera fällan minst en gång om dagen.


Förpackning: 1 fälla inkl bruksanvisning

1

Här hittar du Neudorffs hela värld av miljöanpassade produkter. Vi har satt samman en kort beskrivning av varje produkt samt en bild. Detta ger dig möjlighet att gå igenom vårt stora sortiment av produkter för växter, hem och trädgård.