Neudorff-produkter finns i butik och online!

Raptol® Bladlöss Effekt Färdigblandad

Snabbverkande mot skadeinsekter på prydnadsväxter, även till ätbara växter
Raptol Bladlöss Effekt® färdigblandad är en insektsspray med enastående snabb verkan mot alla betydande skadeinsekter på växter.

  • Verksamma ämnen: 0,05 g/L (0,005 % w/w) Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt), 8,25 g/L (0,83 % w/w) Rapsolja, raffinerad
  • Verksamma ämnen från naturen, innehåller inga syntetiska pyretriner.
  • Bekämpar både utvecklade insekter, larver och ägg.
  • Mot sugande insekter såsom tex bladlöss, vita flygare, stritar, trips, stinkfly, spinnkvalster
  • Kan användas i växthus, och på köks- och trädgårdar.

Behörighetsklass 3. Reg. Nr PHT-0037-5350
Användning :Raptol Bladlöss Effekt® färdigblandad är klar att användas. Optimal verkan uppnås när bladens över- och undersida sprutas till avrinning. De angripna plantorna besprutas omsorgsfullt, så snart angreppen börjar eller de första symptomen eller skadeinsekterna visar sig. Spruta på kvällen, eftersom medlet verkar bäst vid lägre temperatur.
Förpackningsstorlek : 500 ml spray flaska

+) Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Raptol Bladlöss Effekt Färdigblandad
Raptol Bladlöss Effekt färdigblandad Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet