Neudorff-produkter finns i butik och online!

Raptol® Insekt Effekt Färdigblandad

Snabbverkande mot skadeinsekter på prydnadsväxter
Raptol Insekt Effekt Färdigblandad är en insektsspray med enastående snabbverkan mot alla betydande skadeinsekter på växter. Bekämpar både utvecklade insekter, larver och ägg.
  • Verksamma ämnen: 0,05 g/L (0,1 % w/w) Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt), 8,25 g/L (0,83 % w/w) Rapsolja, raffinerad
  • Mot sugande insekter såsom tex bladlöss, vita flygare, stritar, trips, stinkfly, spinnkvalster på rums-, köks- och trädgårdväxter
  • Kan användas i växthus, inomhus och på balkong, även godkänd för användning i köksträdgårdar och mindre trädgårdar
  • Raptol Insekt Effekt Färdigblandad är en ren naturprodukt och innehåller inga syntetiska pyretriner

Behörighetsklass 3. Reg. Nr 5350

Raptol Insekt Effekt
Se vår film och lär dig mer om effektiv insektsbekämpning med Raptol Insekt Effekt Färdigblandad
Användning :Raptol Insekt Effekt Färdigblandad är klar att användas. Optimal verkan uppnås när bladens över- och undersida sprutas till avrinning. De angripna plantorna besprutas omsorgsfullt, så snart angreppen börjar eller de första symptomen eller skadeinsekterna visar sig. Spruta på kvällen, eftersom medlet verkar bäst vid lägre temperatur.
Förpackningsstorlek : 500 ml spray flaska
Frågor och svar :
Marken under min planta är klibbig och bladen har en svart beläggning. Vad beror det på?
Vad kan jag spruta för att mina växter inte ska bli angripna av bladlöss eller andra skadeinsekter?
Korrekt användning av växtskyddsprodukter

+) Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Raptol Insekt Effekt Färdigblandad
Raptol Insekt Effekt färdigblandad Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Video
Bladlöss på rosorna?
Bladlöss på rosorna?