Neudorff-produkter finns i butik och online!

Raptol® Insekt Effekt Spray

Snabbverkande mot skadeinsekter på prydnadsväxter
  • Verksamma ämnen: 0,05 g/L (0,005 % w/w) Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt), 8,25 g/L (0,83 % w/w) Rapsolja, raffinerad
  • Verksamma ämnen från naturen, innehåller inga syntetiska pyretriner.
  • Bekämpar både utvecklade insekter, larver och ägg.
  • Mot sugande insekter såsom tex bladlöss, vita flygare, stritar, trips, stinkfly, spinnkvalster
  • Kan användas i växthus, och på köks- och trädgårdar.
  • Passar även utmärkt för grönsaker och frukt.
  • Ingen karenstid, men frukt och grönsaker bör sköljas innan konsumtion.
  • Tryckluft används istället för miljöfarliga drivgaser.

Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4574
Användning :Raptol Insekt Effekt är klar att användas. Optimal verkan uppnås när plantorna, även bladens undersidor, blir ordentligt fuktiga. De angripna växterna besprutas omsorgsfullt, så snart angreppen börjar eller de första symptomen på skadeinsekter visar sig. Spruta på kvällen, eftersom medlet verkar bäst vi lägre temperaturer.
Förpackningsstorlek : 400 ml tryckluftsflaska

+) Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Raptol Insekt Effekt Spray
Raptol Insekt Effekt Spray Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Raptol Insekt Effekt
Raptol Insekt Effekt