Bladlöss Effekt

Bladlöss Effekt
  • Innehåller: 10,2 g/l Kaliumsalter av naturliga fettsyror.
  • Användningsfärdigt spray för att bekämpa skadeinsekter på krukväxter och prydnadsväxter samt i växthus och på friland.
  • Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster och vita flygare.
  • Innehåller inga insekticider.
  • Inte skadligt för husdjur eller nyttoinsekter.
  • Ingen karenstid.

Användning:

    Bladlöss Effekt är klart för användning. Växterna besprutas noggrant, även på bladens undersidor. Medlet har verkan endast på skadeinsekter som direkt besprutas.

    säkerhetsdatablad

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Förpackning: 300ml, 500 ml spray flaska

1

Här hittar du Neudorffs hela värld av miljöanpassade produkter. Vi har satt samman en kort beskrivning av varje produkt samt en bild. Detta ger dig möjlighet att gå igenom vårt stora sortiment av produkter för växter, hem och trädgård.