Raptol® Insekt Effekt

Raptol Insekt Effekt
 • Innehåll: 0,05 g/l pyretrin (utvunnet ur naturpyretrum från Chrysantemumblommans)
 • 8,25 g/l rapsolja.
 • Användningsfärdigt spray för bekämpning mot alla betydande skadeinsekter på prydnadsväxter.
 • Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips, sköldlöss mfl skadekryp.
 • Passar för prydnadsväxter inomhus, på balkongen, i växthus eller utomhus.
 • Passar även utmärkt för grönsaker och frukt.
 • Bekämpar både utvecklade insekter samt larv- och äggstadier.
 • Ingen karenstid, men frukt och grönsaker bör sköljas innan konsumtion.
 • Tryckluft används istället för miljöfarliga drivgaser.

 • Raptol Video

Användning:

  Raptol Insekt Effekt är klar att användas. Optimal verkan uppnås när plantorna, även bladens undersidor, blir ordentligt fuktiga. De angripna växterna besprutas omsorgsfullt, så snart angreppen börjar eller de första symtomen eller skadeinsekterna visar sig. Spruta på kvällen, eftersom medlet verkar bäst vi lägre temperaturer.

  säkerhetsdatablad

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Förpackning: 400 ml tryckluftsflaska

1

Här hittar du Neudorffs hela värld av miljöanpassade produkter. Vi har satt samman en kort beskrivning av varje produkt samt en bild. Detta ger dig möjlighet att gå igenom vårt stora sortiment av produkter för växter, hem och trädgård.