Skadekryp Effekt

Skadekryp Effekt
  • Användningsfärdigt spray för bekämpning av ullöss, spinnkvalster och vita flygare på styvbladiga prydnadsväxter samt mot bladlöss och spinnkvalster i odlingar på friland.
  • Innehåller: 12 g/l paraffinolja.
  • Innehåller inga insekticider.
  • Ingen karenstid.
  • Oljehinnan kväver skadeinsekterna.

Användning:

    Skadekryp Effekt är klart för användning. Växterna besprutas noggrant, även på bladens undersidor. Medlet har verkan endast på skadeinsekter som direkt besprutas.

    säkerhetsdatablad

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Förpackning: 500 ml spray flaska

1

Här hittar du Neudorffs hela värld av miljöanpassade produkter. Vi har satt samman en kort beskrivning av varje produkt samt en bild. Detta ger dig möjlighet att gå igenom vårt stora sortiment av produkter för växter, hem och trädgård.