Gräsmattor

Underbart vacker gräsmatta ända ner till rötterna

Varför är grannens gräsmatta tätare än min? Varför har han inget ogräs? Och det trots att han inte vertikalskär? Vad är det för ett knep han känner till? Hans hemlighet är förmodligen, att han inte har någon hemlighet. Han använder helt enkelt rätt produkter vid rätt tidpunkt. Det kan vara hur enkelt som helst att sköta sin gräsmatta!

Gräsmattans naturliga kretslopp

Gräsmattan är en blandning av olika grässorter. Hela tiden bildas nya blad, därför dör de gamla bladen. Dessa bildar den s.k. “gräsfilten“. Den tjocka massan av bruna, torra blad gör gräsytan hård och ger den ett blekt utseende. Vid vertikalskärning avlägsnar man denna massa – med den underbara känslan, att åter förse gräsmattan med “luft“. Men vore det inte meningsfullare, om denna gräsfilt löser upp sig själv, förvandlas till mylla, därmed luckrar upp jorden och samtidigt förser gräsmattan med näringsämnen? Att det med andra ord uppstår ett naturligt kretslopp?

Mikroorganismer “äter“ gräsfilt

Vissnat organiskt material är en delikatess för många organismer. I biologiskt aktiv jord finns de naturligtvis.
Oftast har dock jorden under gräsmattan brist på mikroorganismer. Av denna anledning innehåller vår organiska gödsel Gräs Effekt en blandning av olika frystorkade mikroorganismer. Så snart de kommer i beröring med vatten “vaknar“ de till liv och ger sig på gräsfilten. Även de organismer som finns i marken hjälper till att hacka gräsfilten i småbitar. Resterna tar gräsmattan upp som näringsämne. På detta sätt slipper du den årliga omständiga vertikalskärningen!

En extra bonus: mykorrhiza

Som alla fasta gödningsmedel från Neudorff innehåller Gräs Effekt naturliga mykorrhizasvampar. Mykorrhizasvamparna fäster sig på växternas rötter och ingår ett symbiotiskt förhållande. De förser växten med essentiella näringsämnen och vatten och i gengäld ger växten tillbaka värdefulla kolhydrater i form av socker. På detta sätt förstoras rotsystemet kraftigt: det kan bli upp till 150 gånger större! I symbios med mykorrhizasvampar kan gräsmattorns rötter nå och ta upp ytterligare vatten och näringsämnen i jorden. Under en torr period kan rötterna fortfarande ta upp vatten medan rötterna i gräsmattor utan mykorrhizasvampar länge har lidit av effekterna av torka.

Bra näring ger en vital gräsmatta

Naturligtvis innehåller vår organiska gödsel Gräs Effekt ännu mer bra saker:

 • alla råvaror har ett naturligt ursprung,
 • husdjur kan med säkerhet vistas vid plantorna direkt efter spridning,
 • med naturlig korttids- och långtidseffekt,
 • med MyccoVital® för bra motståndskraft vid torrt väder.

Och hur är det med mossa?

Här växer mossa bäst:

 • i skuggan,
 • i sur jord,
 • i ständigt fuktig (våt) jord,
 • där gräsmattan är svag på grund av att den saknar gödsel.

Har du mossa i gräsmattan bör du försöka att ändra någon av dessa faktorer. Använder du Gräs Effekt regelbundet, kommer du att fastställa, att den stärkta gräsmattan nu klarar av att tränga undan mossa och ogräs ganska bra. Testa jordens surhetsgrad med ett ph-jordtest, och strö kalk vid behov. På ställen där det är skugga halva dagen, kommer du alltid att ha problem med mossa. Här bör du fundera på om det inte vore bäst att så gräs som tål skugga eller rent av plantera växter som täcker marken och avstå från gräs.

Den organiska gödning för din gräsmatta

Gräs Effekt

 • organiskt NPK-gödsel 10-1,3-4 med råvaror från naturen
 • ger ett tätt och naturligt grönt gräs som håller mossa och ogräs borta
 • naturlig direktverkan och långtidseffekt
 • innehåller MyccoVital® (Mykorrhiza), en svamp som lever i symbios med gräset och gör så att rötterna tar upp mer näring
 • ger ett starkare gräs som bättre står emot torka och frost

Neudorffs Grässkola

Bästa sättet att motverka ogräs och mossa är att se till att gräset växer tätt. God skötsel ger en tät gräsmatta utan luckor för ogräs och mossa att växa i. Gräs trivs i sol, så se till att solen kan komma ned till gräsmattan. Nedan finns mer information om hur gräsmattan blir stark och frisk!

Mossa

Mossrötter växer ytligare än gräsrötter och klarar sig utan gödning. Mossa sprids dels via sporer och dels via att växtdelar slits av och rotar sig på nya områden. Biologiska mossbekämpningsmedel kan användas för att bekämpa mossa. Gräsrötterna är tåligare än mossrötterna och vid bekämpning minskar mossans möjligheter att breda ut sig. För ett långsiktigt bra resultat behöver gräset bli starkare med friskare rötter så att ny moss-bildning förhindras. Bästa metoden för att starka gräset är att kontinuerligt gödsla de drabbade områdena.

Ogräs

De flesta ogräs sprids via frön och det är därför viktigt att bekämpa dem innan blomning. Det är också viktigt att få bort hela rotsystemet för att utrota plantan. Bekämpning kan utföras genom mekanisk plockning eller med ett biologiskt ogräsbekämpningsmedel. Viktigt att endast ogräset bekämpas eftersom även gräsplantorna angrips.

Gödsling

Gräs Effekt är ett organiskt NPK-gödsel. Organisk gödsel kännetecknas av att de bundna näringsämnena i gödslet måste brytas ner av jordens mikroorganismer. Detta gör att näringen finns tillgänglig under längre tid samt att ingen överdosering som kan skada rötterna kan ske. Jordtemperaturen måste vara minst 7 °C för att rötterna ska ta upp näringen. Gräs Effekt innehåller makronäringen NPK 10-1,3-4
N = Kväve För gräsets tillväxt och bladens utveckling
P = Fosfor Gynnar rotutvecklingen
K = Kalium Stärker cellväggarna vilket ökar motståndskraften mot låga temperaturer.
Gräs Effekt innehåller också flera mikroämnen som fungerar som katalysator för att öka växternas upptagning av makroämnena. Stimulerar fotosyntesen samt ger växterna en total näringsbalans. Gödsling på hösten skall göras med ett gödselmedel som inte innehåller kväve. Tillsats av kväve på hösten gör att gräset inte går i vila. Däremot fosfor och kalium stärker gräsets förmåga att övervintra.

Klippning

En gräsmatta som klipps lite men ofta blir väldigt tät. Normal klipphöjd ska vara 3-5 cm. Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets längd, annars utvecklas för korta rötter och gräsmattan blir nötnings- och uttorkningskäns-lig. Knivarna på gräsklipparen ska vara väljusterade och vassa så att gräset skärs av jämnt och utan att tillväxt-punkten skadas. Alternera gärna klippningsriktningen.

Vattning

En gräsmatta med djupa rötter klarar en torrperiod bättre än en gräsmatta med grunda rötter. Lerjor dar är generellt bättre på att behålla fuktighet än sandjordar. En rejäl bevattning är bättre än småskvättar eftersom rötterna bara bildas i fuktiga zoner. En ordentlig bevattning motsvarande minst 20-25 mm regn gör att vattnet tränger ner även till de djupare rötterna. Vattna tidigt på morgonen eller kvällen för att undvika avdunstning. Bäst utbyte av vattningen får man om man vattnar efter att det har regnat.

Toppdress

Toppdressa bl a för att förbättra fukthållningen och jordstrukturen i toppskiktet. För toppdressing rekommen-deras organiska material som kompost eller torvmull vid sandjord. Vid lerjord rekommenderas grovkornig sand. Efter att gräset klippts sprids ett 0,5 cm högt lager ut på gräsmattan. Lämplig tidpunkt är våren och vid hjälpsådd, då för att hålla de nya fröna fuktiga.

janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec
LuftningLufta efter första klippningen
Toppdress
GödslingMinst 7 ºC i jorden 3 givor under säsongHöst-
gödsling
KlippningEn gång/vecka
MossbekämpningKratta bort mossanKratta bort mossan
OgräsbekämpningPunktinsats med biologisk bekämpning
Nysådd
Hjälpsådd

Problem med gräsmattan

Älvring/Häxring

Beskrivning
Vita svampar med en diameter på 2-5 cm i cirkulär ordning. Delvis döda gräsmattor. Vattentätt mycel i jord. Huvudsakligen i dålig eller sandig jord.

Förebyggande
Neudorff rekommenderar väl avvägd gödsling med Gräs Effekt som en förebyggande åtgärd.

Styrning
Dessutom, träng igenom älvringen och vattnet. Gräv ut i extrema fall.

Röd tråd (sjukdom)

Beskrivning
Gula, senare halmfärgade ställen i gräsmattan. Gräs med röda spetsar, orsakade av röda svamptrådar. Huvudsakligen där fukt och kvävebrist förekommer.

Förebyggande
Som en förebyggande åtgärd rekommenderar Neudorff att man använder högkvalitativa grässorter. När du sköter din gräsmatta måste du se till att det finns tillräckligt med näringsämnen med Gräs Effekt.