Höstens trädgårdsarbete

Höstens gyllene prasslande löv

Höstdimman sveper in över landet, hösten får trädgården att glöda i många färger. Nu är det dags att räfsa ihop löv från gräsmattan, tömma grönsakslandet och skapa ordning i trädgården – men inte för mycket, så att nyttiga djur förlorar sina övervintringskvarter.

Var gör man sig av med lövhögarna?

Du kan förvandla dina höstlöv till värdefull kompost - i komposten eller genom ytkompostering. 

Tips

Höstlöv ytkompostering … så här fungerar det!

1. Sprid ut löv på rabatter och skivor av trädstammar, så att ett 10 - 15 cm tjockt skikt bildas.
2. Strö på en liten mängd kompost eller jord, så att löven inte blåser bort.
3. På våren måste den tjälfria jorden bearbetas ännu en gång, men inte grävas ner.

Beskärning - vad måste beaktas?

Inget att vara rädd för, vi har aldrig hört talas om att ett träd har dött på grund av ett felaktigt snitt. Du kan alltså lugnt ta fram kvistsax eller såg. Din uppgift är att avlägsna alla döda eller sjuka grenar och kvistar. Dessutom måste grenar, som blivit för långa, sågas av, så att växten har mer kraft för att slå ut på våren. Dessutom kan du genom beskärning utforma trädkronans volym på nytt.

Det är viktigt, att du använder skarpa verktyg för beskärning. Därigenom erhåller du ett jämnt snitt och såren läks bättre. Det är viktigt att beakta, att grenar och kvistar alltid måste sågas/klippas av direkt på den tjockare huvudgrenen. Därmed undviker man stubbar, som utnyttjas av många sjukdomsalstrare för att angripa och skada trädet.

Så behandlar du sår

Träd och buskar klarar av att stänga till mindre sår själv. Vid sår med en större diameter än ca 3 cm, bör du dock hjälpa till. Stryk Malusan Effekt Sårbalsam på såret (1 - 2 cm över sårets kanter) direkt efter beskärningen. På detta sätt skyddar du växtens känsliga kambium mot uttorkning. Malusan Effekt Sårbalsam skyddar såret som ett plåster. Detta hindrar sjukdomsalstrare från att tränga in och såret kan läkas ostört.

Skyddar ditt träd

Malusan Effekt Sårbalsam
  • är lätt att stryka på vid temperaturer mellan - 2°C till 30 °C
  • är mycket dryg
  • droppar inte
  • ger en komplett, elastisk beläggning.
  • är diskret barkgrön
  • består av ett latexförband med lermineraler och vatten

Så här fångar du skadedjur

Frostfjärilens larver kan orsaka allvarliga skador på trädgårdens buskar och träd. På våren äter de på frukt- och prydnadsträdens blad. Placerar man från och med September Neudorffs Limring Effekt® kring stammen, kan ett större angrepp förhindras. Honorna som på hösten kryper upp längs stammen för att lägga sina ägg fastnar på limmet. Utan ägg slipper man glupska larver nästa vår. Limring Effekt® är också mycket lämpligt som försvar mot myror. Myror främjar bladlös och dödar till och med nyttodjur, för att komma åt lössens söta honungsdagg. Även de fastnar på Limring Effekt®. Neudorffs Limring Effekt® är behandlad med ett special-lim, som varken torkar eller tvättas bort. Då den gröna färgen är ointressant för nyttiga insekter som nyckelpigor eller blomflugor, skonas dessa nyttiga hjälpredor. Naturligtvis innehåller limmet inga insekticider. Med Limring Effekt® kan man alltså döda de flesta olika skadedjuren på ett helt naturligt sätt.

Visste du…

  • … att det finns 25 olika slags daggmaskar hos oss
  • ... att daggmaskar har fem hjärtan
  • …att det kann leva 400 daggmaskar under 1 m² jord
  • …att daggmaskar plogar igenom ca. 3 kg mark per m² och år