Neudorff-produkter finns i butik och online!

Orkidéer

Orkidéer - exotiska skönheter

Orkidéer utgör vackra färgklickar och ett härligt blickfång i ditt hem. Med några tips och tricks får du långvarig glädje av dessa praktfulla växter. Låt oss visa dig hur.

Rätt plats - varmt och ljust

Orkidéer vill stå ljust, men helst inte i direkt solljus. Särskilt bra är fönster mot öster och nordväst ovanför ett värmeelement - orkidéer trivs i värme. Det allra bästa är rumstemperaturer mellan 20 och 30°C på dagen. Nattetid får det inte vara kallare än 15°C. Luftfuktigheten bör ligga på minst 50%. När du köper en orkidé bör du alltid fråga efter rätt odlingstemperatur så att du kan ge den bästa möjliga förhållanden.

Vattning - hellre för litet än för mycket

Alltför kraftig vattning är det vanligaste felet man gör med orkidéer. Orkidéer bildar s.k. luftrötter och behöver därför bara mycket litet vatten. Om du vattnar för mycket finns det risk för att rötterna ruttnar. Det är lätt att kontrollera om orkidéen behöver vatten: tryck ned fingret lätt i jorden. Om den är kall och våt, behöver du inte vattna.

Neudorffs experter svarar

Hur övervintrar orkidéer?

Låt orkidéerna övervintra antingen ljust och i 20 till 30°C, eller vid en temperatur på mellan 5 och 10°C med mycket sparsamt med ljus. Låga temperaturer främjar blombildningen. Under övervintringsfasen skall växterna knappt vattnas alls. Gödsla de växter som står varmt med 8 veckors mellanrum, växter som står svalt skall inte gödslas alls under denna tidsperiod.

Hur gör jag med skadeinsekter?

Orkidéer kan drabbas av spinn, ullus och sköldlus. Bekämpa dem effektivt och enkelt med Raptol® Insekt Effekt. Kombinationen av de naturliga ingredienserna pyretrum och rapsolja är mycket skonsam mot växterna.

Näring

För att en orkidé skall blomma länge och praktfullt, bör den förses med tillräckligt med näringsämnen. Ge orkidén gödning var fjärde vecka med Effekt Orkidégödsel. Denna organiska flytande gödning med låg salthalt är perfekt avstämd mot orkidéernas behov, eftersom dessa exotiska skönheter är mycket känsliga för salt. Den balanserade näringsformeln ger en sund tillväxt och en fascinerande blomning.

BioTrissol®® Effekt Orkidégödsel

 • Organiskt flytande NPK gödsel 3-1,5-5.
 • Speciellt framtagen för orkidéplantor - ger rikligare blomning.
 • Produkten är skonsam för människor och djur.
 • Tillåten att använda i ekologiska odlingar enligt EG-direktiv.

Skötseltips

Orkidéer är perfekt för alla som inte är begåvade med gröna fingar:

 • En gång i veckan vattnar man igenom växten i diskhon med rumsvarmt vatten tills att vatten rinner ut ur krukan. Låt den rinna av och ställ tillbaks den i fönstret
 • Ge orkidén flytande BioTrissol® Effekt Orkidégödsel en gång i månaden under växtperioden. Detta organiska gödningsmedel har en mycket låg salthalt, och är därför idealiskt för de saltkänsliga rötterna.

Raptol®® Insekt Effekt

 • Innehåll: 0,05 g/l pyretrin, 8,25 g/l rapsolja.
 • Användningsfärdigt spray för bekämpning mot alla betydande skadeinsekter på prydnadsväxter.
 • Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips, sköldlöss m fl skadekryp.
 • Passar för prydnadsväxter inomhus, på balkongen, i växthus eller utomhus.
 • Bekämpar både utvecklade insekter samt larv- och äggstadier.