Potatis

Dags för potatis!

Skörda egen potatis – ingen annan grönsak ger oss en starkare känsla, att själv odla vår egen näring i trädgården. Det känns verkligen mycket bra att själv kunna odla ett så viktigt baslivsmedel själv. Dessutom har man säkerligen mindre arbete med en potatisåker än en gräsmatta. En annan fördel är, att man sedan erhåller en härligt lätt jord utan ogräs.

Bonden i mars…

Redan i slutet av mars kan den tidiga potatisen ner i marken, i alla fall om jorden redan har värmts upp något och torkats. Potatis trivs bäst I lätt sandig jord utan stående vatten. Vill du odla tidig potatis, måste du förbereda potatislandet redan på hösten. Strö kompost på den uppluckrade jorden, som först befriats från ogräs.

Odling av potatis steg för steg

1. Luckra upp jorden och spänn upp ett planteringssnöre. Med en spade gräver du nu ut en fåra som är ungefär lika djup som en halv spade. Avståndet mellan växterna 30 cm, senare sorter upp till 40 cm.
2. Lägg din sättpotatis med grodden uppåt, och tillsätt en liten mängd Effekt® Trädgårdsgödning.
3. Den andra raden anläggs med ca 60-70 cm avstånd. Med jorden ur denna fåra kan du fylla igen första radens fåra.
4. När bladen på din potatis börjar synas, ska de kupas. På detta sätt täcker du över de potatis, som växer för nära ytan med jord. Därmed förhindrar du att de blir gröna. På detta sätt luckrar du samtidigt upp marken.
5. När bladen börjar dö, är din potatis färdiga att skördas. Lyft försiktigt upp dem ur marken med en grep. Låt dem torka och förvara dem svalt och torrt.
6. Odla ingen potatis i samma potatisland de närmsta tre åren.

Tips

Låt potatis förgro
Det är mycket lätt att förgro potatis i äggkartonger, men det går bra i enkla lådor också. Lägg i sättpotatisen och förvara dem i två till fyra veckor i ett ljust utrymme med cirka 10 °C. När grodden börjar synas, kann potatisen ner i marken. På detta sätt erhåller knölarna ett försprång i marken och är inte så känsliga för svampangrepp.

Skötsel – vilken skötsel?

Potatis behöver faktiskt nästan inte skötas alls. Kupning är egentligen den enda skötsel som krävs. Fram till den tidpunkt då bladen täcker raderna, kan du passa på att rycka upp ogräs. Mer än så är det inte.

Tidsschema potatis

Från och med mitten på aprilska potatisen i marken tillsammans med Effekt Trädgårdsgödning
När bladen börjar synasska de kupas
Emellanåtmåste ogräs rensas bort
Från och med juniAtt skörda tidig potatis

Visste du…

Potatis…

  • … var i början även uppskattade som prydnadsväxter
  • … har funnits i Europa i 450 år
  • … härstammar från de sydamerikanska Anderna
  • … är nattskatteväxter och släkt med tomater och paprika

Allt för frisk potatis

Effekt Trädgårdsgödning

  • organisk NPK-gödning 7-3-6 av råvaror från naturen
  • för vitala, aromatiska frukter
  • med korttids- och långtidseffekt
  • med MyccoVital® för starka växter
  • med mikroorganismer, som stimulerar marken