Frukt och grönsaker

1

Oöverträffat - frukt från egen trädgård

Det som man själv har odlat smakar helt enkelt underbart. Det är inte speciellt svårt att själv odla frukt och grönsaker.

Frö eller plantor?

1

Så gott som alla grönsaker går att odla från frö. Det har den fördelen att du exakt kan bestämma vad du vill ha och kan välja bland ett stort antal sorter. Givetvis är det litet omständigare att odla från frö, jämfört med att köpa färdiga plantor. I trädgårdsbutiker eller på torget kan man köpa många grönsaker som sticklingar, vilka är lätta att plantera i trädgården eller på balkongen. Det sparar tid och du får direkt livskraftiga plantor. Men det finns grönsaker som bara går att driva upp från frö, t.ex. morötter eller rädisor.

Växter

De flesta växter kan behöva gödning med organiska näringsämnen redan vid planteringen. Neudorffs organiska gödningsmedel Rabatt Effekt är särskilt biologiskt aktivt eftersom det innehåller utvalda mikroorganismer. De ser till att växterna enkelt kan ta upp näringsämnena ur gödningen. Dessutom förebygger mikroorganismerna tillväxt av sjukdomsalstrare i jorden, eftersom de skapar en mångfald av liv.

Effekt® universalgödsel

1
 • Organiskt flytande NPK gödsel 3-1-5.
 • Passar alla växter inomhus, utomhus och på balkongen - ger kraftig tillväxt.
 • Produkten är skonsam för människor och djur.
 • Tillåten att använda i ekologiska odlingar enligt EG-direktiv.

Förberedelse av jorden

Jordens kvalitet är av avgörande betydelse för att växterna skall trivas. Luckra upp jorden och avlägsna ogräs och sten. Det är bara i undantagsfall som man skall gräva om, eftersom de jordlevande organismerna i det översta jordlagret då hamnar längre ned, och de får svårare att klara sig. När du anlägger trädgårdsland bör de löpa i nord-sydlig riktning. Bredden bör vara högst 1,2 m. Du kan då arbeta bekvämt från bägge sidor. Gräv ett hål för plantan och sätt ned den.

MyccoVital® hjälper vid stress

Vid extrema förhållanden, som torka och frost, tar växterna mycket stryk. De försvagas och blir känsligare för sjukdomar. Därför innehåller Rabatt Effekt MyccoVital. Denna kultur av olika nyttiga mykorrhizasvampar lever tillsammans med växtrötterna i ett ömsesidigt förhållande. Från växten får svampkulturen kolhydrater i form av socker. I gengäld underlättar MyccoVital växtrötternas upptag av vatten och näringsämnen och ger en kraftigare planta. MyccoVital sprids i jorden och är samtidigt förbundet med växtrötterna. Det omger hela roten och förstorar dess yta flera gånger om. När MyccoVital suger upp vatten eller näringsämnen i jorden, överför det allt som det inte själv behöver till växten.

Rabatt Effekt®

2

 • Organiskt NPK-gödsel 7-1,3-5.
 • Ger en kraftig tillväxt och aromatiska frukter samt grönsaker.
 • Naturlig direktverkan och långtidseffekt.
 • Stärker plantan och ger den bättre motståndskraft

  mot sjukdomar och angrepp.

 • Innehåller MyccoVital® (Mykorrhiza), en svamp som lever i symbios med plantan och gör så att plantans rötter tar upp mer näring.
 • Med marklevande mikroorganismer.

Ren lycka - skörda egna välsmakande tomater och kryddor

Färsk basilika till tomater, läcker citronmeliss till jordgubbar – trolla fram ljuvliga smakupplevelser med kryddor och grönsaker från den egna trädgården!

Skötsel av grönsakslandet

Det är egentligen inte så mycket som krävs för att man skall få god skörd:

 • Om du lägger skadedjursnät över kål, rädisor och lök direkt efter planteringen, förhindrar du angrepp från ett stort antal skadedjur.
 • Se till att fuktnivån är jämn. Vid torka måste det översta jordlagret alltid vara löst - då stannar mer fukt kvar.
 • Gödsla fruktbärande grönsaker som tomater en extra gång i juli med Effekt Tomatgödsel.
 • Kontrollera plantorna regelbundet med avseende på skadedjur. Behandla vid behov med Raptol Bladlöss Effekt*.

Effekt®Tomatgödsel

1
 • Organiskt flytande NPK gödsel 3-1-5.
 • Speciellt framtagen för tomatväxter - ger smakfulla tomater.
 • Produkten är skonsam för människor och djur.
 • Tillåten att använda i ekologiska odlingar enligt EG-direktiv.

KRAV

KRAV står för bra miljö, god hälsa, bra djuromsorg och socialt ansvar. Detta är värdegrunder som är i högsta prioritet för Neudorff och det känns därför naturligt att flera produkter i sortimentet är KRAV - märkta. Se våra övriga KRAV - märkta produkter.

1

Färska kryddor för aromatiska rätter

Kryddväxter behöver oftast inte speciellt mycket näringsämnen, men de vill ha jord med hög andel luft. Vid behov kan man ge dem Effekt Kryddväxtgödsel, ett organiskt flytande gödningsmedel. Redan vid planteringen måste man tänka på att olika växter har olika krav. Växter som älskar torka bör planteras tillsammans, t.ex. rosmarin, timjan, salvia, lavendel och oregano. Växter som vill ha mycket fukt är bl.a. citronmeliss, mynta, gräslök, persilja och basilika. Skörda alltid kryddorna före blomningen, då är smaken som intensivast. Om du inte behöver så mycket kryddor kan du gallra ut regelbundet.

Neudorffs experter svarar

Måste jag vattna efter gödsling?
De organiska gödningsmedlen börjar verka först när de kommer i kontakt med fukt. Men du kan också vänta på nästa regn. Gödningseffekten finns kvar, även om produkten inte löses upp direkt.

Kan jag odla tomater på balkongen?
Det brukar gå alldeles utmärkt. Använd antingen små tomater just för balkongodling, eller vanliga sorter. Plantorna behöver då vardera ett kärl med 10 l volym.

Kan jag övervintra kryddor utomhus?
Ja, vissa fleråriga arter som gräslök, timjan, salvia eller citronmeliss klarar det. Packa in krukan och växten med löv eller väv. Viktigt: vattna frostfria dagar.

Effekt® Kryddväxtgödsel

1
 • Organiskt flytande NPK gödsel 3-1-5.
 • Speciellt framtagen för kryddväxter - ger kryddiga plantor.
 • Produkten är skonsam för människor och djur.
 • Tillåten att använda i ekologiska odlingar enligt EG-direktiv.

Neudorffs tomat- och kryddväxtgödsel är skonsamt för miljön

 • eftersom gödningsmedlen är organiska och består av naturliga ingredienser.
 • eftersom produkterna inte utgör någon fara för människor eller husdjur vid rätt användning.

 

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.