Ogräsbekämpning

1

Ogräs och mossa – kan bekämpas på ett sätt som skonar miljön

Ogräs är växter som växer på fel plats vid fel tidpunkt. De är ett irritationsmoment och tar upp ljus, vatten och näring för trädgårdsväxterna.

Förebygg ogräs

Du kan naturligtvis inte förhindra att ogräsfrö kommer in på tomten, men det finns i alla fall ett par saker du kan göra i förebyggande syfte:

  • Kal jord fungerar som ett inbjudningskort för ogräset att breda ut sig. Om du t.ex. har täta rabatter, eller täcker dem med barkmull, får ogräset inte så stor chans.
  • Rensa regelbundet innan ogräset frösår sig.

Varför använda ogräsmedel?

Det finns ju faktiskt ställen där det är mycket svårt och arbetsamt att få bort ogräs för hand, t.ex. under lågväxande buskar och träd, eller på uppfarter o.s.v. Här kan man använda ett miljöanpassat ogräsmedel som t.ex. Finalsan Ogräs Effekt.

1

Finalsan® Ogräs Effekt*

  • Innehåller: 186,7 g/l pelargonsyra.
  • Koncentratprodukt för att bekämpa alla typer av ogräs i trädgårdar och på allmänna platser.
  • Verkar inom ett fåtal timmar.
  • Biologisk nedbrytbar (enligt OECD 301F).
  • Pelargonsyra är ett naturligt förekommande ämne i naturen.
  • Ger bäst effekt när ogräsen är i tillväxt och ej högre än 10 cm.

Neudorffs experter svarar

När kan jag låta hunden och katten gå på de behandlade ytorna igen?
Ytan är oskadlig för djuren igen, så snart som den har torkat upp något.

Kan jag använda Finalsan Ogräs Effekt* i gräsmattan?
Nej, det går inte. Finalsan Ogräs Effekt har ingen selektiv effekt och kan inte skilja mellan ogräs och gräsmatta. Gräset dör vid behandling.

Stämmer det att det måste vara minst 15° varmt för ett ogräsmedel?
Det stämmer för en del medel, men inte för Finalsan. Därför kan man använda det redan tidigt på året.

Miljöanpassad mossbekämpning
Mot mossa använder du det miljöanpassade Finalsan Moss Effekt*. Det verkar omedelbart både i gräsmattan och i rabatter. Det verksamma ämnet är pelargonsyra, precis som i Finalsan Ogräs Effekt*. Men i denna produkt är doseringen lägre. Du vattnar bara med Finalsan Moss Effekt* på de ytor du vill behandla.

Ett ämne som förekommer i naturen

Finalsan Ogräs Effekt* innehåller som verksamt ämne pelargonsyra, som också förekommer i naturen. Det ingår t.ex. i pelargon, och är en långkedjig fettsyra med mycket goda miljöegenskaper. Om man sprayar Finalsan Ogräs Effekt* på växterna, genomtränger ämnet bladens vaxskikt. Sedan förstör det väggarna hos de yttre växtcellerna. Cellernas innehåll försvinner snabbt, och de gröna växtdelarna torkar ihop på bara några timmar. Detta gäller även för tuffa ogräs som kirskål och åkerfräken. Dock krävs att man upprepar behandlingen efter en tid. I princip dör endast de växtdelar som träffas av lösningen.

 

2

 

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.