Sniglar

1

Sniglar? Rädda salladen, daliorna och övriga växter

Hungriga slemmiga djur, på jakt efter något gott i din trädgård? Ferramol Snigel Effekt* hjälper till. På ett sätt som skonar miljön.

Sniglarna är här för att stanna

Låt oss göra upp med en gammal fördom en gång för alla: en sträng vinter påverkar inte sniglarna nämnvärt. De är anpassade till vårt klimat sedan tusentals år. De övervintrande äggen klarar minusgrader mycket bra. Då är fuktiga och varma vintrar ett större problem för dem. Sniglarna kläcks då tidigt och kan dö p.g.a. svampbildning eller näringsbrist. Under fuktiga år sprider sig sniglarna nästan explosionsartat. Du kan naturligtvis använda snigelstaket för att skydda salladen, men det fungerar bara på mindre utrymmen. I trädgårdsland och också på andra ställen är man många gånger hänvisad till Snigel Effekt när man vill skydda sina växter.

Ferramol® Snigel Effekt*

<link http://www.ecocert.com/en>Läs mer om ECOCERT</link>
2
 • Innehållsämne: 10 g/kg järn-III-fosfat.
 • Användningsfärdigt bekämpningsmedel för sniglar i granulatform. Effektiv på alla sniglar.
 • Baserat på en järnförening som förekommer naturligt i miljön.
 • Järn-III-fosfat är det enda verksamma ämne som är godkänt för bekämpning av sniglar för privatpersoner i Sverige.
 • Skonsamt för husdjur och människor, igelkottar, daggmaskar, bin och andra nyttodjur.
 • Tack vare det speciella verkningssättet syns inga snigelkadaver.
 • Extremt regnfast tack vare innovativ teknologi.

Naturligt Ferramol® Snigel Effekt*

När de första tecknen på snigelangrepp visar sig, strör du Ferramol Snigel Effekt* över stora ytor mellan växterna. Vissa år kan detta behöva göras redan i mars. Strö ut mer så snart kornen har ätits upp.
Ferramol Snigel Effekt* har järn-III-fosfat som verksamt ämne. Järn och fosfat förekommer också naturligt i trädgårdsjorden. Ferramol* påverkar cellerna i snigelns matsmältningssystem, och den slutar äta. Snigeln kryper ned i jorden och dör. Du ser alltså inga döda uttorkade sniglar på marken. För husdjur och även igelkottar är Ferramol* skonsamt.

1

Värt att veta: Så lever sniglarna

Sniglar är hermafroditer, d.v.s. de har både manliga och kvinnliga könsorgan. Efter befruktningen lägger de sina ägg företrädesvis i hålrum i jorden. När sniglarna kläcks ur äggen startar allt om från början igen. Eftersom snigelkroppen till stor del består av vatten, är den största faran kraftig vattenförlust. Under torra perioder kryper snigeln därför långt ned i jorden. De använder sig av mössens eller mullvadarnas gångar. Först när fukthalten ökar, eller i skymningen, kommer de fram ur sina gömställen för att äta.

Neudorffs experter svarar

Kan jag använda Ferramol Snigel Effekt* redan i mars?
Ja, det går bra. Effekten är inte beroende av temperaturen. Upptäcker du sniglar redan i mars, kan du strö ut Ferramol Snigel Effekt*.

Kan jag strö Ferramol igen direkt före salladsskörden?
Ja, det är möjligt. Det krävs ingen väntetid fram till skörden av salladen.

Hur kan jag förebygga förekomst av sniglar?
Vattna inte på kvällen, utan endast på morgonen. Sätt upp ett snigelstaket runt särskilt utsatta land. Luckra upp jorden ständigt, så att sniglarnas gömslen förstörs. Och hjälp igelkottarna och andra nyttodjur genom att lägga ut rishögar som de kan gömma sig i.

Neudorffs Ferramol Snigel Effekt* är skonsamt för miljön

 • eftersom det innehåller ett ämne som också förekommer naturligt,
 • eftersom detta ämne är skonsamt för husdjur i trädgården,
 • eftersom det skonar igelkottar, fåglar, daggmaskar, bin och andra nyttodjur,
 • eftersom det innehåller det enda ämne som är godkänt också i ekologisk odling,
 • eftersom det är mycket regntåligt och därför bibehåller sin effekt under lång tid.

Lär dig mer om att bekämpa sniglar, titta på Ferramol filmen här.

*Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.