Om Neudorff

Detta är Neudorff

För oss börjar miljöskydd framför den egna porten. Med våra produkter vill vi på Neudorff bidra till att bättre skydda vår planets växt- och djurvärld.

Av denna anledning har vi specialiserat oss på utveckling och tillverkning av naturliga produkter för trädgård, hem och miljö och har 160 års erfarenhet inom detta område. Vi försöker alltid använda råvaror och aktiva substanser som kommer från naturen, snabbt växer upp igen och endast har en minimal inverkan på vår miljö.

Vår vägledande princip är att kombinera en hög grad av effektivitet med bästa möjliga kompatibilitet för människor, djur och miljö.

Vi erbjuder ett sortiment som är unikt i världen. I årtionden har vi i Tyskland varit pionjärer med vårt budskap "naturligt, säkert, effektivt". Naturliga trädgårdsprodukter är för oss mer än bara resultatet av en "marknadstrend". Det är väldigt viktigt för oss att behandla naturen med respekt och att inte ta en intakt miljö för givet.

Neudorff har utvecklats till ett namn som står för kvalitet och hållbarhet. Både hobbyträdgårdsmästare och professionella trädgårdsmästare över hela världen drar nytta av vår mångåriga erfarenhet. Vi exporterar för närvarande våra produkter till mer än 20 länder och utökar vår verksamhet ständigt när den globala efterfrågan på naturprodukter ökar.

Verksamhetsåret 2021 kommer vi att producera klimatneutralt. Den egna elproduktion med hjälp av vattenkraft, solcellsanläggningar och kraftvärme bidrar till detta. Vi ser till att spara resurser på alla områden. Detta är vårt bidrag till en hållbar utveckling i överensstämmelse med FN:s agenda 2030. Därför gläder vi oss desto mer över den uppskattning vid har fått genom ett flertal utmärkelser. Den 4 december 2020 utnämndes vi till vinnare i tyska hållbarhetspriset 2021 i kategorin resurser. Dessutom, vi har bland annat utnämnts till ”National Winer” av utmärkelsen "Social Responsibility and Environmental Awareness". Ett pris som vi erhöll av European Business Awards (2017/18). Redan 2016 tog vi oss in på Europas tio i topp i kategorin "Miljö och hållbarhet", från European Business Awards. 

2017 tilldelades Neudorff utmärkelsen "Green Brands Award" för sitt engagemang för hållbarhet och miljö. Green-Brands-juryn består av vetenskapsmän, professorer och ledande befattningshavare i näringslivet.

För det konsekventa företagskonceptet med avseende på miljö och hållbarhet tilldelades pionjären för naturträdgårdar, Neudorff från Emmerthal i Niedersachsen, Tyskland, dessutom utmärkelsen TASPO-Award 2017. Priset delades ut av en toppjury bestående av 27 kända personligheter inom trädgårdssektorn och deras omgivning.

Många skäl som naturligtvis talar för Neudorff

Våra produkter är naturliga, biologiska och skonsamma mot människor, miljö och husdjur med snabb och långvarig effekt.

När det är möjligt arbetar vi alltid med aktiva substanser från inhemska växter och andra naturliga råvaror – precis som de även förekommer i naturen.

I våra produkter används aldrig glyfosat eller neonikotinoider.

Vi är ett av de få företagen i världen som utvecklar sina egna växtskyddsmedel. Därav har vi hundratals egna tillstånd som alla utvecklats av vårt företag.

Vi är specialister när det gäller naturliga trädgårdsarbeten – sedan 1854: Efter grundandet för över 160 år sedan har vårt företag fokuserat på att utveckla och sälja produkter som påverkar miljön så lite som möjligt.

Vi stödjer och främjar sociala organisationer – regionalt och globalt! 

Vi lever hållbarhet.  Vatten och solenergi samt användning av återvunna material är en självklarhet för oss.

Vi är stolta över att vi redan har mottagit flera utmärkelser för vårt bidrag till miljöskydd, såsom till exempel nomineringen "National Champion" i kategorin "Environmental & Corporate Sustainability" vid European Business Awards och utmärkelsen med "Green Brand Seal".

Vår historia

Neudorff kan blicka tillbaka på en 160-årig historia. Den kemiska fabriken W. Neudorff GmbH KG grundades 1854 i Königsberg i före detta Preussen. Det var på den tiden det första tyska företaget som tillverkade bekämpningsmedel och djurvårdsprodukter. Företagets grundare var Wilhelm Neudorff, en färgare som var särskilt intresserade av kemi. Han utvecklade ett sortiment av olika badprodukter, tinkturer, salvor och smink. Men även det persiska insektspulvret från ett naturligt krysantemumextrakt, pyrethrum, hade han i sortimentet som en pesticid. År 1903 flyttade företaget till Wuppertal, där det ytterligare utökade sitt sortiment av kemisk-farmaceutiska produkter. Medel för växtskydd, skadedjursbekämpning och djurvård producerades redan i mitten av 20-talet. Redan då prioriterade man så skonsamma produkter som möjligt. 1959 köpte Rudolf Lohmann upp företaget och flyttade dess säte till Emmerthal i norra Tyskland. Här utvecklades och producerades sedan ett helt sortiment av nya produkter. 

Tidigt insåg vi att det finns en marknad förmiljöanpassade preparat för hobbyträdgårdsmästare. Vi har fortsatt med att utvidga den här produktlinjen konsekvent. Vårt program, som vi än idag arbetar med, har blivit allt mer komplext. Under årens lopp har vi utvecklat miljöanpassade processer, medel och utrustning som är idealiska för användning i naturliga trädgårdar, i ekologisk trädgårdsodling och i jordbruk samt integrerad växtodling.

Till vårt huvudkontor för produktion och administration i Emmerthal hör en produktionsanläggning i Lüneburg, där vi sedan 1987 producerar organiskt fast gödningsmedel och våra snigelkorn. I Emmerthal finns också en stor produktionsanläggning för våra växtskyddsprodukter. I vårt hållbara forsknings- och utvecklingscentrum i närheten av Hameln utvecklar och tillverkar vi många produkter. Totalt har Neudorff mer än 300 anställda. Neudorff-produkter är tillgängliga i trädgårdshandeln över hela världen.

Hållbarhet och filosofi

Läs vårt hållbarhetsmagasin här (på engelska).

"Vi vill använda resurser på ett ekonomiskt hållbart sätt, undvika negativ miljöpåverkan och agera på ett socialt acceptabelt sätt". Detta är vår vägledande princip.

Ett hållbart agerande som företag kräver en ansvarsfull användning av energi och samvetsgrann hantering av resurser. Endast på detta sätt kan vi möta sociala utmaningar som klimatförändringen och säkra företagets energiförsörjning.

Namnet Neudorff står för hög, hållbar och miljövänlig produktkvalitet. Vi strävar efter en hållbar utveckling av vårt traditionella företag genom gemensamt visionärt, kreativt och miljömedvetet tänkande. Våra vägledande principer är: att agera ärligt, ansvarsfullt och med ömsesidig respekt. Genom innovativa idéer vill vi bidra till att människan genom en frisk, vacker växtvärld kan skapa glädje och livskvalitet i huset och trädgården och samtidigt kan lösa problemen i huset och trädgården med effektiva, prisvärda och miljövänliga produkter. Av denna anledning har vi utvecklat en hållbarhetsstrategi som tar hänsyn till alla faktorer som påverkar ekonomin, ekologin och sociala frågor för att bidra till en hållbar utveckling i enlighet med 2030-agendan.

Vår definition av hållbarhet

 • Om möjligt använder vi inhemska råvaror som växer upp snabbt.Vi genererar vår egen el från förnybara energikällor (vatten, sol- och vindkraft, spillvärme från en biogasanläggning etc.).
 • När vi måste köpa el använder vi naturlig el, alltså el från förnybara energikällor.
 • Vi begränsar koldioxidutsläppen från våra tjänstebilar till 120 mg (CO2).
 • Vi arbetar alltid på att förbättra koldioxidbalansen för hela företaget. 
 • Vi stöder miljöskyddsaktiviteter som exempelvis skyddet av den tropiska regnskogen i Costa Rica, främjar skolträdgårdar med mera.
 • Vi utvecklar våra egna produkter och är därför oberoende av stora företag.
 • Överallt där det är möjligt använder vi naturliga resurser som till övervägande del är regionala och snabbt förnybara. 

Pelargonsyra, den aktiva substansen i våra ogräsmedel, finns också i pelargoner i naturen, och våra Ferramol® snigelkorn innehåller järn(III)fosfat, en järnförening som finns ute i naturen i jorden. 

Många av våra produkter är godkända för ekologiskt jordbruk och har tilldelats internationellt erkända certifieringar såsom ECOCERT (Frankrike) eller OMRI (USA).

Vår filosofi finns dock inte bara i våra produkter utan även i våra miljöanpassade, moderna produktionsprocesser.

Vad vi redan har uppnått:

 • Alla fyra företagsplatser drivs uteslutande av förnybara energikällor. Därmed har vi lyckats med att minska koldioxidutsläppen (CO2) med 154 ton på endast sex månader.
 • Vattnet på vår produktionsplats i Lüneburg värms upp med solenergi, vilket sparar upp till 5 500 kWh gas per år.
 • Våra solcellsanläggningar anläggningar på taken på våra forskningsplatser och våra produktionshallar i Emmerthal genererar en årlig produktion på cirka 90 000 kWh.
 • Vår administration i Emmerthal befinner sig i en gammal kvarnbyggnad. Med en "fot" av byggnaden står vi i en gren av den lilla floden Emmer. En effektiv turbin i byggnaden säkerställer en årlig elproduktion på upp till 1 miljon kWh från vattenkraft. Det betyder att vi varje år producerar mer än fyra gånger så mycket energi som vi konsumerar på denna plats!
 • Sedan november 2013 producerar vi energi i vår fabrik i Lüneburg med ett kombinerat CHP-kraftverk. Varje år genereras ca. 350 000 kWh el och 570 000 kWh värme. 
 • Genom att byta ut konventionella ljuskällor och driftdon mot modern, energibesparande T5- och LED-belysning kunde 50 % eller 40 000 kWh energi sparas in.
 • Genom användningen av kombinerad el och värme för torkningsprocessen vid produktionen av våra Ferramol® snigelkorn reducerar vi koldioxidutsläpp (CO2) och kostnader.
 • Tryckminskning och snabbt avhjälpande av läckage i produktionen sparar in 15 % eller 10 000 kWh per år.
 • Systemet för optimering av spänningen sparar in 8 % eller 100 000 kWh.
 • På vår personal- och besökarparkering på vårt huvudkontor har vi installerat sex parkeringsplatser med laddningsstationer för elfordon. 
 • Installationen av ett videokonferensrum med ett Smart Board kommer att minska antalet flyg- och andra affärsresor på lång sikt.
 • Vi använder endast tjänstebilar med ett maximalt utsläpp på 120 g CO2/km. Vi vill minska bränsleförbrukningen och avgaserna med upp till 10 %.
 • Under 2018 har vi återvunnit mer än 3 ton plastavfall som annars hade skickats iväg till termisk återvinning, dvs. för att brännas.

Bevisad effektivitet

Alla Neudorff-produkters effektivitet har bevisats vetenskapligt både i våra egna och i oberoende laboratorier. Hela produktutvecklingscykeln åtföljs av praktiska test i vår ultramoderna experimentella plantskola.

Experiment genomförs både i växthuset och ute på fältet. Trädgårdsingenjörer analyserar och utvärderar våra produkters förmåga att lösa problem i trädgården, i hemmet eller på gården genom att för detta ändamål odla grönsaker, prydnadsväxter och till och med ogräs. Skadedjur som bladlöss, vita flygare, spindelkvalster eller sniglar uppföds så att vi kan testa växtskyddsmedel på dessa utbredda skadedjur som hobbyträdgårdsmästaren måste bekämpa i trädgården.

När interna test har visat sig vara framgångsrika kommer de nya formuleringarna att fortsätta att testas i olika oberoende laboratorier i hela Europa för att bekräfta deras effektivitet.