Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Kan jag använda Ferramol® Snigel Effekt vid ätbara växter som till exempel sallad och jordgubbar?

  Ja, det går alldeles utmärkt. Strö bara ut pelletsen mellan plantorna utan att oroa dig – ingen karenstid krävs mellan bekämpning och skörd.

 • Är det korrekt att det måste vara minst 15 ° C varmt för att få en effektiv ogräsbekämpning?

  För en systemisk verkande ogräsbekämpningsprodukt ska det vara en minst 15 ° C. Finalsan® Ogräs Effekt+ kan du använda redan vid ca 10 °C.

 • Avfallshantering

  Tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning på din lokala återvinningscentral. Produktrester lämnas som farligt avfall.

 • Lagring av växtskyddsmedel

  Lagra alltid växtskyddsmedel i originalförpackningen. Efter användning, se till så att förpackningen är väl försluten igen för att undvika spill. Förvara växtskyddsmedel på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur. Lagras svalt och frostfritt.

 • Korrekt användning av växtskyddsprodukter

  Använd alltid växtskyddsprodukter så som det förklaras på etiketten. På etiketten finns information om hur produkten används på ett säkert sätt och de försiktighetsåtgärder som du måste vidta. Läs alltid etiketten före användning. Späd produkten enligt etiketten och fördela den jämnt över den behandlade ytan. Blanda aldrig mer lösning än vad du behöver under en dag. Överdosera aldrig ett växtskyddsmedel – det är inte nödvändigt och i vissa fall kan det dessutom skada växten som du behandlar. Tvätta alltid händerna efter användning.

 • Vad händer med Ferramol® Snigel Effekt korn som inte äts upp?

  Efter flera veckor, beroende på väderförhållandena, kommer de brytas ner i jorden. Ferramol® Snigel Effekt innehåller järn-III-fosfat som kommer ge näring till jorden.

 • Jag har nyligen strött ut Ferramol® Snigel Effekt, men jag kan inte längre se några korn. Vad har hänt?

  Sniglar och snäckor har ätit upp kornen och krypit ner i jorden för att dö. Du bör strö ut nya korn till dess att kornen ligger kvar. Att kornen ligger kvar är en indikation att det inte finns fler sniglar eller snäckor.

 • Äter andra djur Ferramol® Snigel Effekt?

  Möss och fåglar äter ibland av Ferramol® Snigel Effekt. Dock tar de ingen skada av produkten. Samma gäller för igelkottar, maskar och husdjur.

 • Jag har en kalkrik jord. Måste jag avstå från Rhododendron?

  Nej, det behöver du inte. Det finns kalktoleranta sorter som kallas INKARHO-sorter. Dessa fungerar bra att plantera i kalkrika jordar.

 • Tål nyttodjuren att jag gödslar mina plantor?

  Ja, samtliga gödselprodukter från Neudorff har ingen negativ påverkan på nyttodjur.

 • Kan jag odla tomater på min balkong?

  Det går mycket bra. Använd för normala tomatsorter en kruka med ca 10 liters kapacitet. Använd gärna en jord som är anpassad för tomater. Gödsla med Effekt Tomatgödning eller den flytande Effekt Tomatgödsel.

 • Hur ser jag om min buxbom har drabbats av den nya buxbomsjukan?

  Typiskt för Cylindrocladium-buxicola sjukdomen är att bladen får svartbruna fläckar, vit-grå svampmatta under, svarta strimmor längs grenarna och att bladen faller av. Sjuka plantor ska du gräva upp tillsammans med översta jordlagret.

 • Jag har husdjur, igelkottar och andra nyttodjur i min trädgård. Kan jag använda ert snigelmedel utan att oroa mig för dem?

  Ja, du behöver inte vara orolig för dina djur. Det verksamma ämnet – järn-III-fosfat – förekommer även naturligt i vår miljö. På så vis finns det ingen risk att djuren tar skada, om du använder Ferramol® Snigel Effekt. Det bekräftas även av våra mångåriga praktiska erfarenheter.

 • Måste jag strö ut mer Ferramol® Snigel Effekt efter varje regnskur?

  Nej, det är inte nödvändigt. Kornen sväller när de blir blöta, men går inte sönder. Vid torrt väder återfår de sin ursprungliga form. Fuktiga korn är till och med mer attraktiva för sniglarna.

 • Ferramol® Snigel Effekt+ har inte fungerat hos mig. Efter användningen kunde jag inte se några döda sniglar eller slemspår.

  När sniglarna ätit av pelletsen, kryper de ner i jorden, där de senare dör. På så vis ser man varken döda sniglar eller slemspår. 

 • Kan jag lägga ut Ferramol® Snigel Effekt i snigelfällor?

  Nej, det är inte meningsfullt. Ferramol® Snigel Effekt ska strös ut brett mellan plantorna, så att sniglarna hittar kornen överallt.

 • Vad för gräs ska jag så i skuggiga områden?

  I områden med mycket skugga bör du avstå från gräs. Där kommer det alltid vara problem med mossa och ogräs. Plantera då hellre växter som trivs på skuggiga platser tex städsegröna växter, Waldsteiniensläktet etc.

 • Hur ofta ska jag gödsla mina frukt- och grönsaksplantor?

  De organiska gödningsprodukterna från Neudorff innehåller tillräckligt med näringsämnen för flera veckor. Mestadels räcker det alltså med en gödning på våren vid växtperiodens början. Vid fleråriga plantor och plantor som behöver mycket näring, bör man göda igen på sommaren för att främja fruktbildningen.

 • Vad är fördelarna med organisk gödning jämfört med mineralisk gödning?

  Organiska gödningsmedel innehåller långt fler nyttiga substanser. Gödningen är rik på spårämnen, planthjälpmedel och växthjälpmedel. Våra organiska gödningsprodukter innehåller mer än 65 % organisk substans. Produkterna ger humus och aktiverar mikroorganismerna i jorden. Resultatet är en god tillväxt i en sund jord.

 • Jag har ställt ut Myr Effekt** dosa, men myrorna dricker inte av lockbetet. Varför?

  Vid vissa tidpunkter, främst i början på sommaren, förbereder myrorna sig inför parningssäsongen. Då matas inte myrlarverna med kolhydratrik föda (som i Myr Effekt** dosa) utan med proteinrik föda (döda insekter). När de sista bevingade myrorna har lämnat boet för att svärma, börjar myrorna normalt sett åter dricka av Myr Effekt** dosa.

 • Hur kan man bekämpa svärmar av flygande myror vid fönster och andra ingångar?

  Vid svärmning vill de flygande myrorna ut för att bilda nya myrsamhällen. Börja därför med att öppna alla fönster och dörrar för att släppa ut dem. Om det inte fungerar, kan man använda Neudorff Myr Effekt** Spray för att bekämpa myrorna. Lockmedel i form av höghaltiga kolhydrater, som t ex vår dosa Myr Effekt**, är inte speciellt effektiva mot svärmande myror.

 • Hjälp, jag har en myrinvasion på mina fruktträd! Vad kan jag göra mot detta?

  Den enklaste metoden är att fästa en Limring Effekt på trädens stamm och runt eventuella stöttor. På det viset kan myrorna inte längre komma upp i bladverket och mjölka bladlössen. Mot lössen hjälper Skadekryps Effekt+.

 • Det finns många myror på mina pioner även om inga bladlöss syns. Skadar de min planta?

  Nej, här i Sverige utgör myror inget direkt hot mot pioner. På pion-knopparna sitter en körtel som utsöndrar söt cellsaft. Denna näringskälla lockar till sig myror. Så fort knopparna slår ut i blom upphör denna sockerkälla och myrorna försvinner.

 • Hur kan jag effektivt bekämpa myrorna på min terrass? Jag vill inte använda något giftigt myrmedel, eftersom jag har husdjur.

  För bekämpning av myror på en terrass rekommenderar vi vår myrdosa Myr Effekt**. Myrorna tar då med sig vårt medel tillbaka till sin koloni, där de matar hela myrsamhället. På så sätt utplånas alla myrorna effektivt inom några veckor, utan att dina husdjur kommer i kontakt med själva myrmedlet.

 • När ska jag beskära mina rosor?

  Företrädesvis på våren, ungefär från mars, när det syns vilka skott som eventuellt har dött under vintern.

 • Jag komposterar inte själv, eftersom jag är rädd för att det ska lukta illa. Kan jag förhindra att det luktar illa?

  Dålig lukt uppstår bara när komposten inte fungerar optimalt. När det är en bra blandning av olika kompostmaterial och väl luftat, luktar inte komposten illa utan doftar ungefär som jord.

 • Räcker det om jag runt varje planta strör en ring med Ferramol® Snigel Effekt?

  Nej, det räcker inte. Om en snigel äter sig igenom ringen av Ferramol® Snigel Effekt lämnas dörren öppen för andra sniglar. Därför ska Ferramol® Snigel Effekt strös ut brett över området.

   

 • Hur övervintrar orkidéer?

  Låt orkidéerna övervintra antingen ljust och i 20 till 30°C, eller vid en temperatur på mellan 5 och 10°C med mycket sparsamt med ljus. Låga temperaturer främjar blombildningen. Under övervintringsfasen skall växterna knappt vattnas alls. Gödsla de växter som står varmt med 8 veckors mellanrum, växter som står svalt skall inte gödslas alls under denna tidsperiod.

 • Jag har sågat ner en stor buske, men lyckades inte gräva upp roten. Vad kan jag göra för att förhindra att den slår ut igen?

  Det finns inget bekämpningsmedel som du kan använda. Däremot finns det trädgårdsföretag som med hjälp av en „stubbfräsare“ kan fräsa bort din stubbe så att endast träflis återstår. Detta förhindrar att busken slår ut igen.  

 • Måste jag behandla alla snittytor med ett sårbalsam?

  Det är enbart nödvändigt att använda sårbalsam vid snittytor som har större diameter än 2 cm.

 • När är det bäst att beskära min häck?

  Städsegröna häckar är bäst att beskära i mars, lövfällande häckar i juni/juli.

 • Efter marktäckning blir bladen på min lagerhägg ljusgröna. Vad beror det på?

  Täckbark bryts successivt ner av mikroorganismer. För denna process behöver mikroorganismerna kväve, vilket de får från jorden. Lagerhäggen får då brist på kväve, vilket visar sig genom ljusgröna blad. Gödsla lagerhäggen för att åtgärda kvävebristen.

 • På våren får grenarna på min enbuske knölar med orangefärgade utväxter. Vid regn blir allt slemigt. Vad är det för något?

  Det handlar om sporbildning av enbuske rost. Detta sprider sig till päronträd i närheten som insjuknar I päronrost. Då enbusken inte tillfrisknar, ska du ta bort den och ersätta den med en resistent sort.

 • Det finns borrhål på mina videgrenar. Vad kan jag göra åt detta?

  Dessvärre finns det ingen möjlighet att bekämpa skadeinsekter I trä eller bark med växtskyddsmedel. Skär av de angripna grenarna ner till friskt trä (spara inte angripna grenar). Stryk på Effekt Sårbalsam på större snittytor. Uttorkade plantor har lättare att få angrepp av skadedjur - tänk på att vattna ordentligt!

 • Skadar Finalsan® Ogräs Effekt+ även mina perenner?

  Finalsan® Ogräs Effekt+ är en totalherbicid. Det betyder att all grönmassa som träffas dör. I perennrabatter är det bäst om man använder en sprutskärm som förhindrar att bekämpningsmedlet hamnar på perennerna.

 • Räcker det om jag runt varje planta strör en ring med Ferramol® Snigel Effekt?

  Nej, det räcker inte. Om en snigel äter sig igenom ringen av Ferramol® Snigel Effekt lämnas dörren öppen för andra sniglar. Därför ska Ferramol® Snigel Effekt* strös ut brett över området.

 • Kan jag strö Ferramol® igen direkt före salladsskörden?

  Ja, det är möjligt. Det krävs ingen väntetid fram till skörden av salladen.

 • Kan jag använda Ferramol® Snigel Effekt redan i mars?

  Ja, det går bra. Effekten är inte beroende av temperaturen. Upptäcker du sniglar redan i mars, kan du strö ut Ferramol® Snigel Effekt.

 • På mina rosor växer långa skott som inte har några blommor. Vad är det?

  Det handlar om så kallade vildskott, som oftast växer ut från stammen under förädlingsstället. Ta bort jorden kring vildskottet så att du ser var den fäster in vid stammen. Böj vildskottet bakåt så att det rivs bort från stammen. Därigenom tas vildskottet bort permanent.

 • Hur djupt ska jag plantera mina rosor?

  Viktigt är att förädlingsstället, en knöl strax ovanför roten, ska vara 5 cm under jordytan. Bäst är att sätta förädlingsstället på samma djup som den tidigare satt i krukan.

 • Kan jag ha rosor permanent i krukor?

  Även när rosor säljs i specialkrukor, klarar de oftast endast några år i kruka. Rosor har djupa rötter och behöver därför djupgående jord så att rötterna har tillräckligt med utrymme.

 • Jag vill byta ut en känslig ros mot en sjukdomsbeständig sort. Kan jag plantera den nya på samma plats?

  Du bör om möjligt välja en ny plats. Eller byta ut större delen av jorden. Detta för att förhindra negativa biverkningar av en utarmad jord (bristande blomning, sjukdomskänslighet) på den nya plantan.

 • Bladen på min Rhododendron har en filtaktig behåring. Vad är det för en sjukdom?

  Det handlar inte om en sjukdom utan om en sorttypisk egenskap. Sorter med behåring på bladen föredrar i regel en något mer solig placering än Rhododendron med släta blad.

 • Måste jag ta bort mullskiktet under min Rhododendron när jag gödslar.

  Det vore bäst eftersom gödningen får effekt först när det kommer ner i jorden.

 • När jag hackar under mina Rhododendron stöter jag direkt på rötterna. Vad kan jag göra?

  För att skona rötterna är det bättre att riva bort ogräset istället för att hacka. Du kan även använda Finalsan® Ogräs Effekt+ för att bekämpa ogräset. Detta är ett skonsamt sätt att bekämpa ogräs vid din Rhododendron.

 • Jag har en kalkrik jord. Måste jag avstå från att plantera Rhododendron?

  Nej, det behöver du inte. Det finns sorter som är mer kalktåliga, de så kallade INKARHO-sorterna. De trivs även i kalkrika jordar.

 • Varför hänger bladen ner på min Rhododendron under vintern?

  Vid frost och sol avdunstar bladens vatten. Denna vattenförlust kan inte återställas eftersom plantan inte kan utvinna tillräckligt vatten ur den frysta marken. Genom att bladen hänger ner minskas mängden vatten som avdunstar. 

 • Kan jag beskära Rhododendron?

  Endast om det är absolut nödvändigt. Plantskottet ska vara maximalt 3 cm i diameter vid snittstället. Bättre är att överhuvudtaget inte beskära plantan. Genom beskärning förlorar busken sin typiska tillväxt. Det tar flera år innan busken har återställt sin tillväxt.

 • Kan jag använda Finalsan® Ogräs Effekt+ i gräsmattan?

  Nej, Finalsan® Ogräs Effekt+ är verksam på alla gröna plantor, alltså även på gräset.

 • Jag har mycket svamp i min gräsmatta. Vad kan jag göra?

  Det finns tyvärr inget godkänt bekämpningsmedel mot svamp i gräsmatta. Dock tar gräset ingen skada av svampen. Klipp gärna ner svampen med hjälp av gräsklipparen, då undviker du sporbildning och förhindrar spridning.

 • Efter vintern ser min gräsmatta ofta fläckig och blek ut. Ofta finns också en beläggning på gräset. Vad ska jag göra?

  Gödsla gräset en sista gång i augusti eller september. Då blir gräset starkt inför vintersäsongen och kommer klara övervintringen bra. Även en giva kalk i september/oktober hjälper gräset. Se till att gräset inte är längre än 5 cm när vintern börjar.

 • Ska jag gödsla före eller efter det att jag klippt gräset?

  För bästa resultat klipper du först och gödslar därefter. Gödningskornen måste ha markkonttakt för att få verkan, vilket är lättare vid kort gräs. Dessutom om du gödslar före klippning kommer många gödningskorn hamna i gräsklipparens uppsamlingskorg.

 • Måste jag sprida gödningen med en spridarvagn?

  Nej, det är inte nödvändigt, men gräset blir jämnare grönt än om man sprider gödningen för hand.

 • I min gräsmatta växer det mycket mossa. Hjälper det att använda kalk?

  Det är inte alltid som kalkbrist är orsaken till mossa. Därför bör du börja med att göra ett PH-test på jorden och endast kalka vid behov. Vid fuktig och kompakt jord hjälper mekanisk luftning med tex en vertikalskärare. Vid mycket skugga är det bättre att använda en speciell duk för marktäckning.

 • Jag gödslar inte min gräsmatta eftersom jag inte vill klippa så mycket. Men nu breder sig ogräset ut i gräsmattan.

  Om du inte gödslar, försvagar du din gräsmatta. Ogräset däremot kan breda ut sig bättre och förtränga gräset. Med organiskt gödsel från Neudorff växer gräset på bredden, men inte så mycket på höjden. Det betyder att gräset blir vackert tjockt, utan att du behöver klippa så mycket.

 • På mitt gamla äppelträd växer det lav och mossa på stammen och grenarna. Vad kan jag göra åt det?

  Gläd dig! När det växer lavar i trädgården är det ett tecken på särskilt ren luft! Lavarna livnär sig från luft och skadar överhuvudtaget inte trädet. Mossan skadar inte heller, men är ett tecken på mycket fuktighet och därigenom en för tät trädkrona. Här finns risk för svampangrepp! Upprepade beskärningsåtgärder ger ljus och luft i trädkronan och mossan kommer försvinna.

 • Vad kan jag spruta för att mina växter inte ska bli angripna av bladlöss eller andra skadeinsekter?

  Ett sådant mirakelmedel finns inte! Bästa sättet att förebygga angrepp är att förse växten med alla näringsämnen och välja en bra växtplats. Dessutom hjälper det om du vårdar din trädgård på ett naturenligt sätt, så att nyttoinsekterna får goda levnadsförhållanden.

 • Vad gör jag om komposten är för fuktig eller för torr?

  Om komposten är för fuktig kan man blanda ner sönderriven äggkartong, torrt trädgårdsavfall eller kompostmull. Om komposten är för torr, blanda i blött hushållsavfall eller vattna komposten. Komposten ska vara så fuktig att den känns som en urkramad tvättsvamp.

 • I helgen upptäckte jag ett myrstråk som gick tvärs över köksgolvet. Myrorna gick mot ett skåp, där jag förvarar sirap. Jag ställde en dosa Myr Effekt*** intill stråket, men myrorna ignorerar den totalt. Vad har jag gjort för fel?

  Ibland måste man övertyga myrorna och locka dem mot myrmedlet, för att fällan ska fungera så effektivt som möjligt. Placera därför helst en myrdosa direkt i myrstråket och avlägsna sen alla sockerhaltiga livsmedel från myrornas omgivning. När myrorna väl har börjat äta ur fällan, kommer de att komma tillbaka om och om igen. De bär med sig myrmedlet hem till stacken eller boet och ger det till de andra myrorna. På så vis får man bukt med hela myrsamhället.

 • Det är fullt med myror på mina pionknoppar, fast jag inte kan se till några bladlöss. Kan myrorna ställa till med skador?

  Generellt sett skadas inte växterna av myror. Pionernas knoppar har fina hår som utsöndrar en söt saft och lockar till sig myrorna, som äter av den. När alla knoppar har slagit ut och sockerkällan har tagit slut, försvinner myrorna igen.

 • Kan jag föröka mina balkongväxter själv?

  Ja! I augusti tar du sticklingar från knopparna, som får vara högst 10 cm långa. Ställ dem i ett glas med vatten så att det bildas rötter. Därefter sätter man dem i såjord, som skall vara så fri från torv som möjligt.

 • Hur skall jag övervintra prydnadsväxter inomhus?

  Så ljust som möjligt och helst mellan 5 och 10° C. Ju kallare det är, desto mörkare kan det vara. Är det varmt och mörkt, växer det ut mjuka, långa kvistar.

 • Kan jag låta växter övervintra på balkongen?

  Ja, om vintern är mild. Ställ helst växterna på frigolit och linda in krukan och växten med isolerfolie eller säckväv i ett tjockt lager. Vattna frostfria dagar.

 • Kan jag övervintra kryddor utomhus?

  Ja, vissa fleråriga arter som gräslök, timjan, salvia eller citronmeliss klarar det. Packa in krukan och växten med löv eller väv. Viktigt: vattna frostfria dagar.

 • Kan jag odla tomater på balkongen?

  Det brukar gå alldeles utmärkt. Använd antingen små tomater just för balkongodling, eller vanliga sorter. Plantorna behöver då vardera ett kärl med 10 l volym.

 • Min rosbuske blommar endast en gång om året. Är det normalt?

  Ja, för vissa sorter. Det finns många sorter, framförallt äldre, som blommar överdådigt en gång om året, och som sedan samlar kraft till nästkommande år. Det är en sortspecifik egenskap som du inte kan påverka.

 • Jag har barn och husdjur. Får de leka på gräsmattan efter gödslingen?

  Ja, det är inga problem med våra gödningsmedel. Produkterna kan spridas medan barn och husdjur befinner sig i trädgården, eftersom de är helt riskfria.

 • Om jag gödslar två gånger om året behöver jag ju klippa gräset hela tiden. Det vill jag inte!

  Det förstår vi så väl! Med det organiska gödningsmedlet från Neudorff växer gräsmattan framför allt på bredden, inte speciellt mycket på höjden. Den blir vackert tät, utan att du behöver klippa jämt och ständigt.

 • Jag ska plantera nya rosor. Kan jag gödsla direkt i planteringshålet eller bränns plantan då?

  Den organiska Neudorff Ros Effekt gödningen kan du arbeta in i planteringshålet till rosor eller andra plantor. Vid en organisk gödning uppstår ingen fara för den späda roten. Detta då näringen frisätts under en längre tid.

 • Kan jag ge gödning till mina unga grönsaksplantor? Finns det inte risk för att plantan blir bränd?

  Med Neudorff gödningsprodukter kan du förse plantan med näring direkt vid plantering. Blanda gödningen i jorden vid plantan, vid plantering. Ingen risk för att plantan bränns när du använder organisk gödning.

 • Mina första tomater är alltid svarta undertill. Är det ett mögelangrepp? Vad kan jag göra?

  Detta problem är ingen svampsjukdom utan en bristsjukdom. Orsaken är en kalciumbrist i tomaten. För att förebygga detta problem är det viktigt att vattna plantan regelbundet, inte ge för mycket gödning i början samt avvakta lite med beskärning av tjuvskott. 

 • Bladspetsarna på min tomatplanta är mörkgröna och ihoprullade. Är det svamp- eller insektsangrepp?

  Inget av det ovanstående. Det handlar om ett näringsöverskott. Antingen får tomaterna får mycket gödning (även kompostjord ger näring) eller så har mycket näring frigjorts pga värme och fuktighet.
  Även för kraftig beskärning av tjuvskott kan vara orsaken.

 • Måste jag vattna efter gödsling?

  De organiska gödningsmedlen börjar verka först när de kommer i kontakt med fukt. Men du kan också vänta på nästa regn. Gödningseffekten finns kvar, även om produkten inte löses upp direkt.

 • Kan jag göra något i förebyggande syfte mot sniglar?

  Endast väldigt begränsat. Med följande åtgärder kan man begränsa antalet sniglar

  • Bearbeta jorden så att hålrum, där äggen ligger, försvinner.
  • Luckra upp jorden efter regn, så att sniglarna inte kan söka skydd bakom fuktiga jordklumpar.
  • Vattna endast på morgonen.
  • Vattna endast plantorna och inte hela rabatten.
  • Under brädor och dylikt gömmer sig sniglarna. Städa bort dessa föremål om det går, bevaka de kvarvarande noggrant.
 • Finns det växter som sniglarna inte tycker om?

  Ja, bland andra: akleja, järnört, ormbunke, daggkåpa, gullris, vintergröna, lavendel, lejongap, nejlika, höstflox, rölleka, näva, timjan

 • Vad händer om en igelkott äter en snigel som har dött av Ferramol® Snigel Effekt?

  En snigel som ätit av Ferramol® Snigel Effekt kryper ner i jorden förre den dör. Av den anledningen är det osannolikt att en igelkott överhuvudtaget hittar en sådan snigel. Dessutom äter igelkottar väldigt sällan döda sniglar. Om igelkotten trots detta äter en sådan snigel är det ingen fara för igelkotten. Samma gäller för hundar, katter och andra husdjur.

 • Vad händer om fåglar, grodor och paddor äter Ferramol® Snigel Effekt?

  Inte heller dessa djur far illa av Ferramol® Snigel Effekt. Det versamma innehållsämnet påverkar endast sniglar.

 • Räcker det om jag strör ut en ring med Ferramol® Snigel Effekt runt min planta?

  Nej, det är inte tillräckligt. När en eller flera sniglar har ätit sig igenom denna barriär är det sedan fritt fram för andra sniglar. Ferramol® Snigel Effekt skall fördelas jämnt på marken.

 • När kan jag börja så på behandlade områden?

  Det går bra att börja så direkt efter behandlingen. Finalsan® Ogräs Effekt+ har ingen verkan på fröer eller groddar.

 • Fungerar Finalsan® Ogräs Effekt+ på alla ogräs?

  Ja, produkten fungerar på alla ogräs. För ogräs som är svåra att bekämpa måste dock behandlingen upprepas.

 • Vad händer om något av produkten vid besprutning hamnar på trädens bark?

  Det händer ingenting eftersom Finalsan® Ogräs Effekt+ inte tränger igenom barken.

 • Fungerar Finalsan® Ogräs Effekt+ även mot mossa och alger?

  Ja, produkten fungerar även mot mossa och alger. Produkten skall dock inte användas mot mossa i gräsmattan eftersom även gräset tar skada.

 • Är det något speciellt jag skall tänka på vid användningen av Finalsan® Ogräs Effekt+?

  Plantorna skall vara torra vid besprutning och det skall inte regna under minst 6 timmar efter besprutningen. Skydda växter och områden som du inte vill ska få ogräsbekämpningsmedel på sig, t.ex. stenen om du vill ta bort ogräs mellan plattorna.

 • Jag har husdjur som springer fritt i trädgården, kan jag trots detta använda Finalsan® Ogräs Effekt+?

  Ja, det är inga problem. Så snart Finalsan®® Ogräs Effekt®+ har torkat in kan husdjuren återigen beträda de behandlade områdena.

 • Jag har katter i trädgården. Kan jag trots det gödsla?

  Ja, det är ingen fara att använda gödselprodukter från Neudorff trots att man har katter eller andra husdjur i trädgården. Även om de äter/dricker en mindre mängd av gödslet uppstår ingen fara.

 • Jag gödslar väldigt sällan. Ska jag då ge en dubbel mängd av gödslet?

  Nej, plantorna kan endast ta upp en viss mängd näring oavsett hur mycket gödsel man tillför. Gödsla enligt rekommendationerna på förpackningen.

 • Kan jag kompostera allt trädgårdsavfall?

  Inte allt. Ogräs med frö, eller växtdelar som är drabbade av sjukdomar bör inte komposteras.

 • Vad gör jag om jag har myror i komposten?

  Myror i komposten är ett tecken på att komposten är för torr. Komposten skall vara så fuktig att den känns som en urkramad tvättsvamp. Fukta komposten som kommer problemet med myror att försvinna.

 • Hur länge kan jag lagra den blandade sprutlösningen?

  Blandad sprutlösning måste användas på en gång. Det går inte att lagra blandade sprutlösningar.

 • Hur lång hållbarhet har koncentratprodukterna?

  Alla Neudorff koncentratprodukter är hållbara i minst 5 år. Därefter kan effektiviteten börja avta.