Finalsan® Ogräs Effekt konc.

Snabbverkande & kraftfull - Mot alla typer av ogräs, mossa och alger
 • Verksamma ämnen: 186,7 g/l (18,9 % w/w) Pelargonsyra
 • Koncentratprodukt för att bekämpa alla typer av ogräs i trädgårdar och på allmänna platser
 • Verkar inom ett fåtal timmar
 • Biologisk nedbrytbar (av OECD 3101F)
 • Pelargonsyra är ett naturligt förekommande ämne i naturen
 • Husdjur kan beträda området efter att medlet har torkat in.
 • Ger bäst effekt när ogräsen är i tillväxt och ej högre än 10 cm
 • Ogräs med stora rotsystem ska behandlas upprepade gånger

 • Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4657

  Dosering:
 • Omskakas väl före dosering.
 • Sprayas med en 20-procenting lösning. 200 ml Finalsan® Ogräs Effekt® + 800 ml vatten.
 • Max antal behandlingar år ogräs: 8, alger/mossa: 4.
 • Behandlingsintervall: 21–28 dygn.
 • Max dos vid varje behandling: 83 ml/m² färdig lösning.
Användning :Ska sprutas, vattnas eller strykas på ogräsets blad och stamdelar så att de blir ordentligt fuktiga (dock ej så att det droppar). Väderlek vid behandling: varmt, ej svår torka, ej stark vind, ej regn 6 timmar efter behandlingen.
Förpackningsstorlek : 1 L flaska

+) Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Finalsan Ogräs Effekt konc.
Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Finalsan Ogräs Effekt
Finalsan Ogräs Effekt