Finalsan Ogräs Effekt konc.

Snabbverkande & kraftfull - Mot alla typer av ogräs, mossa och alger

Finalsan Ogräs Effekt konc.

Snabbverkande & kraftfull - Mot alla typer av ogräs, mossa och alger
 • Verksamma ämnen: 186,7 g/l (18,9 % w/w) Pelargonsyra
 • Koncentratprodukt för att bekämpa alla typer av ogräs i trädgårdar och på allmänna platser
 • Verkar inom ett fåtal timmar
 • Biologisk nedbrytbar (av OECD 3101F)
 • Pelargonsyra är ett naturligt förekommande ämne i naturen
 • Husdjur kan beträda området efter att medlet har torkat in.
 • Ger bäst effekt när ogräsen är i tillväxt och ej högre än 10 cm
 • Ogräs med stora rotsystem ska behandlas upprepade gånger


Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4657


 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användning

För bekämpning av ogräs både ettoch fleråriga. Kan användas på igengrodda ytor och till ogräsutrotning före sådd. Bäst verkan när ogräsen är i tillväxt och ej högre än 10 cm. Kvickrot, kirskål, brännässla, maskros och andra ogräs med stora rotsystem ska behandlas upprepade gånger. För bäst effekt bör vissnat ogräs tas bort efter bekämpning. Vid spridning på hårdgjorda ytor får endast enskilda växter behandlas. Applicering ska ske med sprayskärm. Villkoret är till för att skydda intilliggande växter.


Dosering:

 • Omskakas väl före dosering.
 • Sprayas med en 20-procenting lösning. 200 ml Finalsan® Ogräs Effekt+ + 800 ml vatten.
 • Max antal behandlingar år ogräs: 8, alger/mossa: 4.
 • Behandlingsintervall: 21–28 dygn.
 • Max dos vid varje behandling: 83 ml/m² färdig lösning.

Observera: Spruta inte på växtlighet som ska vara kvar, eftersom även det dör. Träd, buskar, häckar gulnar där de träffas, men dör inte. Eventuell missfärgning på stenar försvinner efter ett tag.

Egenskaper

Förpackningsstorlek:
1 L flaska

Nedladdning

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Finalsan Ogräs Effekt konc.
Finalsan Ograes Effekt Koncentrat Miljöcenter SDS 2023-06 sv-SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Finalsan Ogräs Effekt
Finalsan Ogräs Effekt