Ogräsbekämpning

Växer fel växt vid fel tidpunkt på fel ställe räknas den som ogräs. Oavsett vad den kallas, så är den störande. Ogräs tar vatten, näringsämnen, plats och ofta även ljus för kulturväxterna. Därför är det meningsfullt att vidta åtgärder mot dessa oönskade växter. Du har flera möjligheter.

De tre viktigaste metoderna för ogräsbekämpning

1. Mekaniska åtgärder mot ogräs

En effektiv åtgärd är att regelbundet rensa ogräs med en hacka. Vid en del ogräsarter är detta dock även en bra möjlighet att uppnå motsatt effekt. Så kallade rotogräs som kvickrot eller kirskål förökar sig på detta sätt. Ur varje rot du hackar sönder uppstår nämligen två nya växter. I detta fall bör du alltså ta bort rötterna ur jorden.

2. Marktäckning – ett hemligt vapen?

Marktäckning med mullbark är en vanlig metod för att reducera ogräs. Den har dock två nackdelar: på dagen gömmer sig gärna sniglar under barken för att på natten ge sig ut på plundringståg. Dessutom går det åt mycket kväve när mullbarken bryts ner. Kulturväxterna kan då få en brist på detta mycket viktigt näringsämne. Därmed försämras deras tillväxt.

3. Besprutning med växtskyddsmedel

Den bekväma och effektiva metoden för ogräsbekämpning är behandlingen med ett ogräsmedel som Finalsan® Ogräs Effekt+. Det innehåller pelargonsyra, en långkedjig fettsyra, som även förekommer i naturen, exempelvis i just pelargoner

Hur Neudorff’s ogräsmedel fungerar

Snabb och effektiv verkan

Pelargonsyra

Naturlig pelargonsyra finns i pelargoner och är en mycket effektiv fettsyra som används allmänt för behandling av oönskade växter.

Hur fungerar pelargonsyra?

Naturlig pelargonsyra förstör cellväggarna i ogräsens blad. Detta leder till att cellerna förlorar sin struktur och torkar ut inom en kort tid. Under normala förhållanden kommer detta att synas inom en dag efter behandlingen.

 

Det är endast växtens gröna delar som påverkas av denna åtgärd, växtens träbark påverkas inte eftersom cellerna är för stabila och den aktiva substansen inte har någon möjlighet att penetrera ytan. Därför kan produkten användas under häckar, träd och buskar utan att man behöver vara rädd för att förstöra hela området.

Hur man använder Neudorff’s ogräsmedel

Finalsan® Ogräs Effekt+ finns som koncentrat och som färdig spraylösning. Koncentratet blandas enkelt med vatten och sprayas sedan på växterna. Därvid är det viktigt att du sprayar mycket noga. Endast de delar av växten du träffar dör. För att kunna absorbera substansen bör bladen vara torra vid behandlingen. Bäst effekt uppnås när plantan är i tillväxt och ej högre än 10 cm. Problemogräs som T.ex. åkerfräken och kirskål måste besprutas på nytt efter cirka fyra veckor.

Bekämpa ogräs effektivt

Finalsan® Ogräs Effekt+

  • total-ogräsmedel mot rotogräs och fröogräs
  • effekten inträder redan efter ett fåtal timmar
  • verkar även vid låga temperaturer
  • biologiskt nedbrytbart enligt OECD 301F
  • husdjur kan beträda området efter att medlet har torkat in