Myror – slut med krypandet

Myror kan vara väldigt störande.I bostäder ger de sig på livsmedel och på terrasser skapar de snubbelfällor genom att gräva gångar under plattorna. Här är Neudorffs medel mot myror till stor hjälp. Vi har alltid rätt produkter på lager för att bli av med de irriterande små krypen. Med naturens kraft verkar produkterna snabbt och tillförlitligt och är ändå skonsamma för människor och husdjur.

Hur myror lever

Myror har funnits på vår jord i minst 130 miljoner år. Än idag kan vi bara uppskatta antalet olika arter. I Mellaneuropa finns det ungefär 160 olika myrarter.

Myror är mycket nyttiga djur i naturen, då de agerar som ”hälsopoliser”. De hittar sin mat i form av döda djur i trädgårdar, åkrar och skogar och befriar på detta sätt vår miljö från skadliga bakterier.

Men myrorna själva kan vara skadliga i vissa områden i människans miljö, vilket gör det nödvändigt att bekämpa dem. Mer om detta ämne hittar du här och här. Myror hör till de ”eusociala” (samhällsbyggande) insekterna precis som exempelvis bin och getingar. Ett myrsamhälle består av en eller flera drottningar, vinglösa arbetare som ansvarar för att utfodra avkomman och själva barnmyrorna. Ett myrsamhälle kan innehålla upp till 20 miljoner myror. Under vissa årstider finns det också bevingade manliga och kvinnliga myror.

En myras liv

 • Efter en parningsflykt bildar den befruktade drottningen ett nytt myrsamhälle. Hon börjar att lägga ägg, från vilka först kvinnliga arbetare skapas. De kvinnliga arbetarna kan i regel inte lägga ägg. Deras roll är att föda upp och ta hand om ägg, larver och puppor och dessutom att leta efter mat. Den största delen av ett myrsamhälles tillväxt ser man inte, för den äger rum inne i boet.
 • Det finns en strikt arbetsdelning i ett myrsamhälle. Viktiga uppgifter omfattar att ta hand om ägg och puppor, mata larver, städa och bygga boet (”back office”) samt att hämta mat, försvara och skydda boet (”front office”). Varje myra kan utföra flera jobb. Hos vissa arter finns det myror med en speciell kroppsbyggnad, till exempel vakter med särskilt stora huvuden som används på natten för att blockera ingångarna till och utgångarna från boet.
 • Medan de kvinnliga arbetarna söker efter mat, utforskar de också sin omedelbara omgivning. Vi hittar dem därför inne i bostaden, på uteplatser och på balkonger.
 • Utanför deras bo hittar vi myrorna vanligtvis från våren till hösten, men de övervintrar inne i boet. Beroende på vinterförhållanden dör ett stort antal myror i samhället.
 • På försommaren följande år föds så kallade reproduktiva myror upp, det vill säga bevingade hanar och drottningar som flyger iväg för att para sig. Efter parningen dör hanarna och drottningen grundar ett nytt myrsamhälle.

Mat

 • De flesta arter av myror livnär sig på animaliskt protein och ämnen som innehåller kolhydrater, såsom socker, fruktjuice, sylt och frukt. Ute i naturen njuter de av bladlössens sockerutsöndringar och den söta saften från växter.
 • Myrstråk leder vanligtvis till särskilt attraktiv mat (till exempel till en honungsskål i ett skåp). Med hjälp av särskilda dofter (feromoner) lägger spanare en väg för att leda de andra arbetarna till den näringskälla som har upptäckts. Ju fler myror det är som följer vägen, desto tydligare och attraktivare blir den. För att leda bort myrorna från denna doftande väg kan du placera ut lockmedel från Myr Effekt myrdosa direkt på myrstråken, 1-2 droppar.
 • Ibland hittar du myrbon i trädstammar, men i detta fall använder de vanligtvis delar av trädet som redan har dött. Det är möjligt att sjukdomar eller skadedjur redan har skadat trädet. Det är endast hästmyror som även bygger bon i friskt trä. Allt de behöver är ett snitt eller något liknande, som kan fungera som en ingång.
 • Medan de reproduktiva myrorna föds upp, matas de vanligtvis med proteinrik mat, till exempel andra insekter eller kött från vårt bord.
 • Viktig att veta: Söta beten ignoreras nästan helt i proteinfasen. I detta fall kan du helt enkelt ta bort betet och placera ut det igen efter cirka två veckor.

Skador orsakade av myror

I skogen är myror livsviktiga för ett fungerande ekosystem. Den röda skogsmyran minskar förekomsten av skogens skadeinsekter. Den är mycket viktig för den naturliga balansen. Inomhus, på balkongen, i trädgården och på terrassen hittar man däremot en helt annan sorts myror som inte alls är nyttiga för människan. Här orsakar de skador på olika sätt:

 • Myror tränger in i huset genom springor och förorenar livsmedel.
 • Myror tycker om att bygga bo under plattor eller vägar, på grund av att de är skyddade där och hittar sandig mark. Resultatet är att plattorna förlorar sin stabilitet.
 • Myrorna ”mjölkar” bladlössen för att komma åt den honungsdagg som bladlössen utsöndrar. För detta ändamål bearbetar de baken på bladlössen med sina känselspröt. Detta får bladlössen att suga hårdare, vilket i sin tur gör växterna svagare.
 • För att bladlössen ska få optimala villkor, bär myrorna dem till andra växter och bidrar därmed till deras spridning.
 • För att skydda bladlössen, jagar och till och med dödar myrorna nyttodjur.

Bekämpning av myror

På terrasser och balkonger samt inomhus kan myro bekämpas med hjälp av Spinosad Myr Effekt Myrdosa – Påfyllnadsbar**. Med Spinosad Myr Effekt Myrdosa – Påfyllnadsbar** kan ett helt myrsamhälle bekämpas. Myrorna bär med sig lockbetet från den påfyllningsbara betesstationen till boet och matar arbetsmyrorna, larverna och drottningen. Då effekten är fördröjd, blir man av med både myrorna i boet och dess larver. Därför är bekämpningen med Spinosad Myr Effekt Myrdosa – Påfyllnadsbar** mycket effektiv och varaktig. För att bli av med enskilda myror som irrar omkring utan att bilda ”myrvägar”, är spray den bästa lösningen. Det naturliga ämnet från krysantemumblomman som finns i Loxiran® Myr Effekt Pumpspray och Loxiran® Myr Effekt Spray hjälper omedelbart utan att lämna restämnen i jorden. Tack vare det lilla sprayröret på Loxiran® Myr Effekt Spray går det även att bli av med myror på svårtillgängliga ställen, exempelvis i springor och fogar. Denna spray fungerar också på flygande myror. I det fria kan man bli av med myror effektivt genom ett pulver man strör eller vattnar ut. För detta ändamål finns Loxiran® Myr Effekt Utvattning och Loxiran® Myr Effekt Pulver. Särskilt effektivt är pulver man vattnar ut. På detta sätt tränger det naturliga ämnet ända in i boet och dödar även myror som inte kommer ut. Detta garanterar en varaktig bekämpning.

Checklista för förebyggande åtgärder

Följande åtgärder visar dig vad du kan göra för att undvika ett nytt angrepp av myror.

 • Förvara livsmedel väl förslutna.
 • Livsmedel som runnit ut och innehåller socker måste avlägsnas omedelbart.
 • Täta fönster och dörrar, så att myror inte kan ta sig in.
 • Flytta ut myrbon. Sätt en blomkruka av lera över boet och bär bort myrorna och det i krukan nybyggda boet.

Speciella myrarter

Skadliga myrarter

Här måste du kalla på en skadedjurstekniker:

1) Myror som förstör trä: De bor i träet. Dessa myror kan orsaka stora skador på hus med bärande element av trä. Myror som förstör trä i huset svarar ibland inte särskilt bra på söta beten. Eftersom de kan orsaka stora skador på hus, bör man vända sig till en specialist.

2) Faraomyror: De bor uteslutande i permanent varma rum och lever på ämnen som innehåller protein. De är mycket små (<1 mm) och bildar inga typiska myrstråk. Dessa myror finns ofta i köket (diskmaskinen), på restauranger eller i vårdhem för äldre och på sjukhus. De reagerar inte på de vanliga beten som finns i handeln. Även här måste man kalla på en specialist så fort som möjligt. Bekämpa dem inte med insektsmedel! Det kommer att öka angreppet enormt, eftersom varje kvinnlig arbetare kan bli drottning och grunda sitt eget myrsamhälle.

Skyddade myrarter

Röda skogsmyror omfattas av strikta skyddsföreskrifter (artskyddsförordningen) och får under inga omständigheter förstöras. De kan vara många år gamla och de får inte skadas på något sätt. Röda skogsmyror är en viktig del av ekosystemet. Å ena sidan äter de många skadedjur (såsom barkborrar) och å andra sidan tjänar de själva som föda för djur, exempelvis gröngölingen. De är nyttiga eftersom de sprider frön och ventilerar marken i skogen.

Om röda skogsmyror förekommer i din trädgård, måste en naturskyddsexpert vid behov få uppdraget att flytta dem.