Myror – slut med krypandet

Myror kan vara mycket störande. I bostäder ger de sig på livsmedel och på terrassen skapar de riktiga snubbelfällor genom att gräva gångar under plattorna. Här är produkterna från Neudorff en stor hjälp. De har alltid rätt medel på lager för att bli av med de krypande plågoandarna. Med naturens kraft verkar de snabbt och tillförlitligt och är ändå skonsamma för människor och husdjur.

Hur myror lever

Myror har funnits på vår jord i minst 130 miljoner år. Än idag kan vi bara uppskatta antalet olika arter. I Mellaneuropa finns det ungefär 160 olika myrarter.

Myror är mycket nyttiga djur ute i naturen – de agerar som "hälsopolis". De hittar sin mat i form av döda djur i trädgårdar, åkrar och skogar, och befriar på detta sätt vår miljö från skadliga bakterier.

Myror själva kan dock vara skadliga inom vissa områden i människans miljö, vilket gör det nödvändigt att bekämpa dem. Mer om detta ämne hittar du här och även här. Myror hör till de "eusociala" (samhällsbyggande) insekterna precis som exempelvis bin och getingar. Ett myrsamhälle består av en eller flera drottningar, vinglösa arbetare som ansvarar för att utfodra avkomman och själva barnmyrorna. Ett myrsamhälle kan innehålla upp till 20 miljoner myror. Under vissa årstider finns det också bevingade manliga och kvinnliga myror.

En myras liv

 • Efter sin parningsflykt bildar den befruktade drottningen ett nytt myrsamhälle. Hon börjar lägga ägg från vilka först kvinnliga arbetare skapas. De kvinnliga arbetarna kan i regel inte lägga ägg. Deras roll är att föda upp och ta hand om ägg, larver och puppor och dessutom att leta efter mat. Den största delen av ett myrsamhälles tillväxt ser man inte, den äger nämligen rum inne i boet.
 • Det finns en strikt arbetsdelning i ett myrsamhälle. Viktiga uppgifter omfattar att ta hand om ägg och puppor, mata larver, städa och bygga boet ("back office") samt att hämta mat, försvara och skydda boet ("front office"). Varje myra kan utföra flera jobb. Hos vissa arter finns det djur med en speciell kroppsbyggnad, till exempel vakter med särskilt stora huvuden som använder dem på natten för att blockera ingångarna och utgångarna till boet.
 • Medan de kvinnliga arbetarna söker efter mat utforskar de också vår omedelbara omgivning. Vi hittar dem inne i bostaden, på uteplatser och balkonger.
 • Utanför deras bo hittar vi vanligtvis myrorna från vår till höst, medan de övervintrar inne i boet. Beroende på vinterförhållanden dör ett stort antal myror i samhället.
 • På försommaren följande år, föds så kallade reproduktiva myror upp – bevingade hanar och drottningar som flyger iväg för att para sig. Efter parningen dör hanarna och drottningen grundar ett nytt myrsamhälle.

Mat

 • De flesta arter av myror livnär sig på animaliskt protein och ämnen som innehåller kolhydrater såsom socker, fruktjuice, sylt och frukt. Ute i naturen njuter de av bladlössens sockerutsöndringar eller den söta saften från växter.
 • Myrstråk leder vanligtvis till särskilt attraktiv mat (till exempel honungskålen i skåpet). Med hjälp av särskilda dofter (feromoner) lägger spanare en väg för att leda de andra arbetarna till den näringskälla som har upptäckts. Ju fler myror det är som följer vägen, desto tydligare och attraktivare blir leden. För att leda bort myrorna från denna doftande väg kan du placera ut Refillable Myr Effekt** myrdosa direkt på myrstråken, 1–2 enstaka droppar.
 • Ibland hittar du myrbon i trädstammar, men i detta fall använder de vanligtvis delar av trädet som redan har dött. Det är möjligt att sjukdomar eller skadedjur redan har skadat träden. Det är endast hästmyror som även bygger bon i friskt trä. Allt de behöver är ett snitt eller något liknande, som kan fungera som en ingång.
 • Medan de reproduktiva myrorna föds upp, matas de vanligtvis med proteinrik mat, till exempel andra insekter eller en korv på bordet.
 • Viktig att veta: söta beten ignoreras nästan helt i proteinfasen. I detta fall kan du helt enkelt ta bort betet och placera ut det igen efter cirka två veckor.

Skador orsakade av myror

I skogen är myror livsviktiga för ett fungerande ekosystem. Den röda skogsmyran minskar förekomsten av skogens skadeinsekter. Den är i detta område mycket viktig för den naturliga balansen. I hus, på balkong och terrass hittar man däremot helt andra sorts myror, som inte alls är nyttiga för människan. Här orsakar de skador på olika sätt:

 • Myror tränger in i huset genom springor i murverket och förorenar livsmedel.
 • Myror tycker om att bygga bo under plattor eller vägar, på grund av att de där är skyddade och hittar sandig mark. Resultatet är att plattorna förlorar sin stabilitet.
 • Myrorna ”mjölkar” bladlössen för att komma åt honungsdaggen, som bladlössen utsöndrar. För detta ändamål bearbetar de baken på bladlössen med sina känselspröt. Detta får bladlössen att suga hårdare, vilket gör växterna svagare.
 • För att bladlössen ska få optimala villkor, bär myrorna dem till andra växter och bidrar därmed till deras spridning.
 • För att skydda bladlössen, jagar och till och med dödar myrorna nyttodjur.

Bekämpning av myror

På terrasser och balkonger samt i hus kan myror bekämpas med hjälp av Spinosad Myr Effekt**. Härmed kan man bli av med ett helt myrsamhälle. Myrorna bär med sig lockbetet från den påfyllningsbara betesstation till boet och matar arbetsmyrorna, larverna och drottningen. Då effekten är fördröjd, kan både myrorna i boet och dess larver utplånas. Därför är bekämpningen med Spinosad Myr Effekt** mycket effektiv och varaktig. För att bli av med enskilda myror som irrar omkring utan att bilda ”myrvägar”, är spray den bästa lösningen. Det naturliga ämnet från krysantemumblomman som finns I Loxiran® Myr Effekt** pumpspray och Loxiran® Myr Effekt** Spray hjälper omedelbart utan att lämna restämnen i jorden. Tack vare det lilla sprayröret på Loxiran® Myr Effekt** Spray får man tag på myror även på svårttillgängliga ställen som springor och fogar. Denna spray fungerar också på flygande myror, som så ofta finns på sommaren. I det fria kan myror bekämpas mycket effektivt med ett medel man strör eller vattnar ut. För detta ändamål finns Loxiran® Myr Effekt** utvattning och Loxiran® Myr Effekt** Pulver. Dessa medel kan strös eller vattnas ut. Särskilt effektivt är medel man vattnar ut. På detta sätt tränger det naturliga ämnet ända in i boet och förintar även djur som inte kommer ut. Detta garanterar en varaktig bekämpning av dessa plågoandar.

Checklista för förebyggande åtgärder

Följande åtgärder visar dig, vad du kan göra för att undvika ett nytt angrepp av myror.

 • Förvara livsmedel väl förslutna.
 • Livsmedel som runnit ut och innehåller socker måste avlägsnas omedelbart.
 • Täta fönster och dörrar, så att myror inte kan ta sig in i hus.
 • Flytta ut myrbo i det fria. Sätt en blomkruka av lera över boet och bär bort myrorna och det i krukan nybyggda boet.

Speciella myrarter

Skadliga myrarter

Här måste du kalla på en skadedjurstekniker:

1) Myror som förstör trä: De bor i träet. Dessa myror kan orsaka stora skador i hus med bärande element tillverkade av trä. Myror som förstör trä i huset svarar ibland inte särskilt bra på söta beten. Eftersom de kan orsaka stora skador på hus bör man i dessa fall vända sig till en specialist.

2) Faraomyror: De bor uteslutande i permanent varma rum och lever på ämnen som innehåller protein. De är mycket små (< 1 mm) och bildar inga typiska myrstråk. Dessa myror finns ofta i köket (diskmaskinen), på restauranger eller i vårdhem för äldre och sjukhus. De reagerar inte på de vanliga beten som finns i handeln. Även här måste man kalla på en specialist så fort som möjligt. Bekämpa dem inte med insektsmedel! Detta kommer att öka angreppet enormt eftersom varje kvinnlig arbetare kan bli drottning och grunda sitt eget myrsamhälle.

Skyddade myrarter

Röda myror omfattas av strikta skyddsföreskrifter (artskyddsförordningen) och får under inga omständigheter kontrolleras. Myrstackar får inte skadas på något sätt – de kan vara många år gamla. Röda myror är en viktig del av skogens ekosystem. Å ena sidan äter de många skadedjur (såsom barkbaggen), och å andra sidan tjänar de själva som föda för djur såsom exempelvis gröngölingen. De är nyttiga eftersom de sprider frön och ventilerar marken i skogen.

Om röda myror förekommer i din trädgård måste en naturskyddsexpert få uppdraget att vid behov flytta dem.