Bladlöss

Så här känner du igen bladlöss

Bladlöss hör till de vanligaste och mest kända skadedjuren på våra växter. De kan förekomma på nästan alla typer av växter både ute i det fria och inomhus i slutna rum. Bladlöss är små, oftast droppformade insekter som är 1-4 mm stora. Det finns hundratals olika bladlusarter. De finns i olika färger, till exempel gröna, gula, gråa och svarta. Vanligtvis är bladlöss vinglösa. En del arter skadar bara vissa växter, de vandrar alltså inte vidare till andra typer av växter. Medan andra arter kan förekomma på många olika växter.

I det fria är det ofta de skrynkliga bladen man lägger märke till först. Särskilt ofta märks detta när det gäller körsbär. De upprullade bladen indikerar ett angrepp av löss.

 

När finns störst sannolikhet att finna bladlöss?

Beroende på vädret kan de första bladlössen dyka upp redan i april. De kan förekomma året runt i slutna rum. Prydnadsväxter i krukor är också hotade i respektive vinterkvarter. Överraskande nog kan detta också hända mitt på vintern när det är snö ute. Var de kommer ifrån på denna årstid är ett mysterium även för oss på Neudorff!

Bladlöss finns vanligtvis på undersidan av bladen samt på skottspetsarna. De förökar sig fram till hösten. Sedan dör de vuxna djuren och endast äggen övervintrar. Äggen klarar sig även en kall vinter och vid temperaturer kring -20 °C. Att bladlöss och andra insekter fryser ihjäl under kalla vintrar är önsketänkande. Insekter är utmärkt anpassade att klara vårt klimat.

Så här lever bladlöss

På våren kläcks de första bladlössen ur de övervintrade äggen. De börjar omedelbart att föröka sig. Fram till hösten  förekommer endast kvinnliga bladlöss som föder levande ungar. Det finns alltså inga manliga djur och därmed ingen befruktning. Utan endast kvinnliga bladlöss som producerar nya honor som är en exakt kopia av respektive mor. Redan efter 10 till 14 dagar kan dessa nyfödda bladlöss i sin tur föda nya ungar. Det betyder upp till 100 ungdjur per bladlus på tre veckor. Det innebär snabb förökning och mycket stora bladluskolonier kan utvecklas på kort tid.

 

Bladlöss med vingar

Om alla bladlöss stannar på samma växt kommer denna att förstöras snabbt. Bladlössen skulle därmed inte längre ha någon föda. Därför finns det en fascinerande utveckling: Om det finns för många bladlöss på samma växt föds plötsligt löss med vingar. Från samma löss som tidigare födde vinglösa bladlöss. De bevingade bladlössen flyger respektive låter sig bäras av vinden och hamnar på nya växter. Här föds nästa generation åter utan vingar.

Vita flygare? Nej, bladlusskal

Under bladlusens utveckling ömsar den skinn flera gånger, precis som alla andra insekter. Eftersom insekter inte har ett ”inre skelett” med ben som vi människor. De har ett ”yttre skelett”, ett fast skal som inte tillåter tillväxt. Därför spränger insekterna det gamla skalet när de växer. Dessa skal finns på ovansidan av de blad som är placerade nedanför. Om du hittar dessa kan du vara säker på att det finns bladlöss på växten. Många växtälskare förväxlar bladlusskalen med den vita flygaren.

 

Övervintring som ägg

På hösten, vid lägre temperaturer, föder honorna för första gången manliga avkommor. Dessa hanar befruktar honorna, som sedan utvecklar ägg och lägger dem på den så kallade ”vintervärden”. Denna vintervärd är en träig växt, alltså en buske eller ett träd, ofta en ros. Här tål äggen -20 °C utan problem. De vuxna djuren dör och endast äggen överlever. Nästa vår kläcks unga bladlöss och byter till den så kallade ”sommarvärden”, en buske eller ettårig växt, och det hela börjar om från början igen.

 

Skador orsakade av bladlöss

Bladlöss hittar man mestadels i kolonier på skottspetsarna samt på undersidan av de yngsta bladen, där växtsaften har flest näringsämnen. För att kunna absorbera denna sticker bladlössen växterna med sin snabel flera gånger tills de träffar en kärlsträngsregion (dvs. en växtådra med sockerhaltig växtsaft). På grund av det undertryck som råder i växten, flyter växtsaften in i lusen utan att den behöver suga aktivt. Den tillgodogör sig huvudsakligen de värdefulla proteinerna.

Det mesta av den sockerlösning som absorberas i överskott utsöndras därefter osmält. Eftersom lössen befinner sig på undersidan av bladen, faller denna klibbiga honungsdagg direkt på bladen nedanför. Eller på fönsterbrädan! Mögelsvampar slår sig ofta ner på denna beläggning. Denna så kallade ”sotdagg” skadar visserligen inte växten direkt utan påverkar dess utseende och fotosyntetiska prestanda och gör den på så sätt svagare.

Bladlössens sugaktivitet leder till förkrympning av skottspetsarna och löven samt till att knopparna faller av. Dessutom överför många löss virussjukdomar som inte kan bekämpas. Vissa växter tål ett visst angrepp av bladlöss, medan andra som exempelvis lupiner kan vissna helt.

 

Förebygga av bladlusangrepp

Välj växtens plats omsorgsfullt

Bladlöss förekommer i varje trädgård och finns också ofta på balkongväxter. Du kan inte förhindra att bladlössen dyker upp. Men du kan dock göra det extra svårt för bladlössen genom att ta väl hand om dina växter. Framför allt inkluderar detta att placera växterna på optimal plats. En ros, till exempel, behöver sol och kommer att växa svagt i skuggan och bli sjuk snabbare. Även den rätta jorden bidrar till dina växters hälsa. De flesta rhododendron växer i ganska sur, humusrik jord och trivs inte i tung lerjord.

Växter som får rätt näring växer hälsosamt

Korrekt näring har stor inverkan på växthälsan – precis som hos människor! Om växterna får för lite gödsel, kommer de att utveckla en svag, mjuk växtvävnad. Detta sker även vid användning av gödning av dålig kvalitet som gör att växterna endast utvecklar en mjuk, instabil vävnad. Där kan bladlössen lätt sticka in med sin snabel och suga upp växtsaft. Med vår Effekt Trädgårdsgödning och annan gödning som vi erbjuder kan du vara säker på att dina växter får optimal näring.

Myror – bladlössens vänner

Den röda skogsmyran är till stor hjälp för växtskyddet i skogen. De arter av myror som finns i trädgården är tyvärr inte det. Eftersom de skyddar bladlössen mot sina motståndare, dvs. nyckelpigorna och andra nyttiga djur. Det kan gå så långt att de dödar de nyttiga djuren. Med vår Limring Effekt, som du lägger kring trädstammen förhindrar du att myrorna klättrar upp och skyddar bladlössen.

Nyttiga djur mot skadedjur

I naturen finns det alltid en balans mellan skadedjur och nyttiga djur: att äta eller ätas är mottot. I trädgården och till och med på balkongen kan du göra mycket för att säkerställa att nyttiga insekter trivs. Det är ofta så att insekternas larver äter annan mat än de vuxna. Detta gäller till exempel för blomflugor eller guldögonsländor. De vuxna djuren är blombesökare och livnär sig på pollen och nektar. Deras larver är däremot glupska rovdjur när det gäller bladlöss. Erbjud dem därför blommor som ger nektar och pollen. En liten blomsteräng i trädgården hjälper mycket.

Tips mot bladlöss

Om angreppet har blivit stort kan medel med salter av fettsyror hjälpa. 

Bladlöss på fruktträd, bärbuskar och vinrankor

  • Skadekryps Effekt+ Färdigblandad med den aktiva substansen såpa. Kan användas på friland och inomhus, frukten kan skördas utan väntetid från behandling.

Så här använder du medlen på rätt sätt

  • Behandla växterna endast när de är torra och inte precis innan det ska regna.
  • Spruta helst när det är vindstilla så att ingenting blåser bort och högst vid 25 °C för att undvika skador på växten.
  • Följ den avsedda dosen.
  • Spruta växterna droppande våta, i synnerhet undersidan av bladen där skadedjuren befinner sig.

 

Produkter mot bladlöss

Bladlössens naturliga fiender

Nyckelpiga

Bara i Sverige finns det över 60 olika arter av nyckelpigor. Mycket vanlig är den röda sjuprickiga nyckelpigan, som också kan förekomma i andra färgvarianter. En skalbagge kan äta cirka 50 bladlöss per dag och är därför mycket välkommen. En skalbagge kan bli upp till två år gammal. Även nyckelpigans larver som ser helt annorlunda ut äter mycket bladlöss. Som vuxna djur övervintrar skalbaggarna väldigt gärna i lövskiktet under buskar eller mellan perenner.

Guldögonsländor

Om du öppnar ytterdörren på sommaren kommer du ofta att få besök av cirka 1 cm stora, flygande insekter med stora, ljusgröna vingar. Dessa guldögonsländor är för det mesta blombesökare. Men deras larver är inte kända som ”bladluslejon” för ingenting. De äter bladlöss i stort antal. Tidigt på sommaren och även senare på sommaren lägger honorna ägg på stjälkar, direkt i bladluskolonierna. De nykläckta guldögonsländans larver angriper bladlössen omedelbart.

Blomflugor

De förväxlas ofta med getingar, trots att deras flygfärdigheter är omisskännliga: blomflugan kan nästan stanna i luften och dessutom flyga i sicksack – färdigheter som getingar inte har. Det finns många olika typer av blomflugor, som skiljer sig åt när det gäller levnadssätt. Medan de vuxna flyttblomflugorna livnär sig på pollen och nektar, äter deras larver helst bladlöss. När de förpuppar sig kan det handla om flera hundra löss.

Nyttiga insekter för trädgården

Många nyttiga insekter är blombesökare som vuxna. Hjälp dem och plantera mestadels växter som ger pollen och nektar. Därmed avstår du så mycket som möjligt från tätt fyllda, högodlade rosorna eller dahlior. Hos dessa förvandlas nämligen blomdelarna som producerar pollen och nektar till kronblad. Av denna anledning är dessa fyllda sorter värdelösa för insekter.

Det hjälper att omvandla en del av gräsmattan till en blomsteräng. Vissa fröblandningar är exakt anpassade för att motsvara olika nyttiga insekters behov. Många blommar från vår till höst och det i många år. De klarar torka mycket bra och är mycket lättare att underhålla än en gräsmatta eftersom du bara behöver klippa dem två gånger om året. Så enkelt kan det vara att locka nyttiga hjälpare in i trädgården.