Bladlöss

Så här känner du igen bladlöss

Bladlöss hör till de vanligaste och mest kända skadedjuren på våra växter. De kan förekomma på nästan alla typer av växter både inomhus och utomhus. Bladlöss är små, oftast droppformade insekter som är 1-4 mm stora och vanligtvis vinglösa. Det finns hundratals olika bladlusarter. De finns i olika färger, till exempel gröna, gula, gråa och svarta. En del arter skadar bara vissa växter, de vandrar alltså inte vidare till andra typer av växter. Medan andra arter kan förekomma på många olika växter.

Utomhus är det ofta de skrynkliga bladen man lägger märke till först. Särskilt tydligt märks det på körsbärsblad. De upprullade bladen indikerar ett angrepp av löss.

 

När är sannolikheten störst att finna bladlöss?

Beroende på vädret kan de första bladlössen dyka upp redan i april. De kan förekomma året runt inomhus. Prydnadsväxter i krukor är också hotade i sina vinterkvarter. Överraskande nog kan det också hända mitt på vintern, när det är snö ute. Var de kommer ifrån på denna årstid är ett mysterium även för oss på Neudorff!

Bladlöss finns vanligtvis på undersidan av bladen samt på skottspetsarna. De förökar sig fram till hösten. Sedan dör de vuxna djuren och endast äggen övervintrar. Äggen klarar sig även en kall vinter och i temperaturer kring -20 °C. Att bladlöss och andra insekter fryser ihjäl under kalla vintrar är bara ett önsketänkande. Insekter är utmärkt anpassade för att klara vårt klimat.

Så här lever bladlöss

En fråga som många ställer sig varje år är: Var kommer bladlöss ifrån egentligen? Svaret på denna fråga är, att det börjar på våren, då de första bladlössen kläcks ur de övervintrade äggen. De börjar omedelbart att föröka sig. Fram till hösten finns det endast kvinnliga bladlöss som föder levande ungar. Det finns alltså inga manliga bladlöss förrän till hösten och därmed ingen befruktning, utan endast kvinnliga bladlöss som producerar nya honor som är en exakt kopia av respektive mor. Redan efter 10-14 dagar kan dessa nyfödda bladlöss i sin tur föda nya ungar. Det betyder upp till 100 ungdjur per bladlus på tre veckor. Det innebär snabb förökning och mycket stora bladluskolonier kan utvecklas på kort tid.

 

Bladlöss med vingar

Om alla bladlöss stannar på samma växt kommer den att förstöras snabbt. Bladlössen skulle då inte längre ha någon föda. Därför finns det en fascinerande utveckling: Om det finns för många bladlöss på samma växt, föds plötsligt löss med vingar, alltså från samma löss som tidigare födde vinglösa bladlöss. De bevingade bladlössen flyger respektive låter sig bäras av vinden och hamnar då på nya växter. Här föds nästa generation åter utan vingar.

Vita flygare? Nej, bladlusskal

Under bladlusens utveckling ömsar den skinn flera gånger, precis som alla andra insekter. Insekter har inte ett ”inre skelett” som vi människor. De har ett ”yttre skelett”, det vill säga ett fast skal som inte tillåter tillväxt. Därför spränger insekterna det gamla skalet, medan de växer. Dessa skal ligger på ovansidan av de blad som finns nedanför. Om du hittar sådana, kan du vara säker på, att det finns bladlöss på växten. Många växtälskare förväxlar bladlusskalen med den vita flygaren.

 

Övervintring som ägg

På hösten, vid lägre temperaturer, föder honorna för första gången manliga avkommor. Hanarna befruktar honorna som sedan utvecklar ägg och lägger dem på den så kallade ”vintervärden”. Denna vintervärd är en träig växt, alltså en buske eller ett träd, ofta en ros. Här tål äggen -20 °C utan problem. De vuxna djuren dör och endast äggen överlever. Nästa vår kläcks unga bladlöss och byter till den så kallade ”sommarvärden”, en buske eller ettårig växt, och det hela börjar om från början igen.

 

Skador orsakade av bladlöss

Bladlöss hittar man mestadels i kolonier på skottspetsarna samt på undersidan av de yngsta bladen, där växtsaften har flest näringsämnen. För att kunna absorbera den sticker lössen växterna med sin snabel flera gånger, tills att de träffar en kärlsträngsregion (en växtådra med sockerhaltig växtsaft). På grund av det undertryck som råder i växten, flyter växtsaften in i lusen. utan att den behöver suga aktivt. Den tillgodogör sig huvudsakligen de värdefulla proteinerna.

Det mesta av den sockerlösning som absorberas i överskott utsöndras därefter osmält. Eftersom lössen befinner sig på undersidan av bladen, faller denna klibbiga honungsdagg direkt på bladen nedanför. Eller på fönsterbrädan! Mögelsvampar slår sig ofta ner på denna beläggning. Denna så kallade ”sotdagg” skadar visserligen inte växten direkt, men den påverkar dess utseende och fotosyntetiska prestanda och gör den på så sätt svagare.

Bladlössens sugaktivitet leder till att skottspetsarna och löven krymper samt till att knopparna faller av. Dessutom överför många löss virussjukdomar som inte kan bekämpas. Vissa växter tål ett visst angrepp av bladlöss, medan andra som exempelvis lupiner kan vissna helt.

 

Förebygga mot bladlöss

Välj växtens plats omsorgsfullt

Bladlöss förekommer i varje trädgård och finns också ofta på balkongväxter. Du kan inte förhindra, att de dyker upp. Men du kan göra det extra svårt för bladlössen och förebygga att du får problem genom att ta väl hand om dina växter. Framför allt inkluderar det att placera växterna på en optimal plats. En ros till exempel behöver sol och kommer att växa dåligt i skugga och också bli sjuk lättare. Även den rätta jorden bidrar till dina växters hälsa. De flesta rhododendron växer i ganska sur, humusrik jord och trivs inte i tung lerjord.

 

Växter som får rätt näring växer hälsosamt

Korrekt näring har stor inverkan på växthälsan, precis som hos människor! Om växterna får för lite gödsel, kommer de att utveckla en svag, mjuk växtvävnad. Det sker även vid gödning med dålig kvalitet som gör att växterna endast utvecklar en mjuk, instabil vävnad. Där kan bladlössen lätt sticka in sin snabel och suga upp växtsaft. Med bra gödning, kan du vara säker på att dina växter får optimal näring och att du stärker plantan mot bladlöss.

Myror – bladlössens vänner

Den röda skogsmyran är till stor hjälp för växtskyddet i skogen. De arter av myror som finns i trädgården är tyvärr inte det. Eftersom de skyddar bladlössen mot sina motståndare, dvs nyckelpigorna och andra nyttiga djur. Det kan gå så långt, att de dödar de nyttiga djuren. Med vår Limring Effekt, som du lägger kring trädstammen, kan du förebygga mot bladlössen genom att hindra myrorna från att klättra upp och skydda dem.

Nyttiga djur förebygger mot bladlöss och andra skadedjur

I naturen finns det alltid en balans mellan skadedjur och nyttiga djur: ”att äta eller att ätas” är mottot. I trädgården och till och med på balkongen kan du göra mycket för att säkerställa, att nyttiga insekter trivs och därmed också förebygga mot bladlöss. Det är ofta så, att insekternas larver äter annan mat än de vuxna. Det gäller till exempel blomflugor och guldögonsländor. De vuxna djuren är blombesökare som livnär sig på pollen och nektar. Deras larver är däremot glupska rovdjur, inte minst när det gäller bladlöss. Erbjud dem därför blommor som ger nektar och pollen. En liten blomsteräng i trädgården hjälper mycket.

Tips mot bladlöss

Om angreppet har blivit stort, kan medel med salter av fettsyror hjälpa för att ta bort bladlöss. 

Bladlöss på fruktträd, bärbuskar och vinrankor

  • Skadekryps Effekt+ Färdigblandad med den aktiva substansen såpa. Kan användas vid bekämpning av bladlöss både inomhus och utomhus. Frukten kan skördas direkt efter en behandling.

Bladlöss på prydnadsväxter och plantor

  • Bladlöss & Insekt effekt Färdigblandad med den aktiva substansen såpa. Kan användas vid bekämpning av bladlöss både inomhus och utomhus.

Så här använder du medlen på rätt sätt

  • Behandla växterna endast när de är torra och inte precis innan det ska regna.
  • Spruta helst när det är vindstilla, så att ingenting blåser bort och vid maximalt 25 °C för att undvika skador på växten.
  • Följ den avsedda dosen för effektiv bekämpning.
  • Spruta växterna droppande våta, i synnerhet undersidan av bladen, där skadedjuren befinner sig.

 

Produkter mot bladlöss

Bladlössens naturliga fiender

Nyckelpigor

Bara i Sverige finns det över 60 olika arter av nyckelpigor. Mycket vanlig är den röda, sjuprickiga nyckelpigan, som också kan förekomma i andra färgvarianter. En nyckelpiga kan äta cirka 50 bladlöss per dag och är därför mycket välkommen. Nyckelpigan kan bli upp till två år gammal. Även nyckelpigans larver, som ser helt annorlunda ut, äter många bladlöss. Som vuxna övervintrar nyckelpigorna väldigt gärna i lövskiktet under buskar eller mellan perenner.

Guldögonsländor

Om du öppnar ytterdörren på sommaren, kommer du ofta att få besök av cirka 1 cm stora, flygande insekter med stora, ljusgröna vingar. Dessa guldögonsländor är för det mesta blombesökare. Men deras larver är inte kända som ”bladluslejon” för ingenting. De äter nämligen bladlöss i ett stort antal. Tidigt på sommaren och även senare på sommaren lägger honorna ägg på stjälkar, direkt i bladluskolonierna. De nykläckta larverna angriper bladlössen omedelbart.

Blomflugor

Blomflugans flygfärdigheter är omisskännliga: Blomflugan kan nästan stanna i luften och dessutom flyga i sicksack – färdigheter som andra flygfän inte har. Det finns många olika typer av blomflugor, som skiljer sig åt när det gäller levnadssätt. Medan de vuxna flyttblomflugorna livnär sig på pollen och nektar, äter deras larver helst bladlöss. När de förpuppar sig, kan det handla om flera hundra löss.

Nyttiga insekter för trädgården

Många nyttiga insekter är blombesökare som vuxna. Hjälp dem och plantera mestadels växter som ger pollen och nektar. Avstå därmed så mycket som möjligt från tätt fyllda, förädlade rosor eller dahlior. Hos dessa förvandlas nämligen blomdelarna som producerar pollen och nektar till kronblad. Av den anledningen är dessa fyllda sorter värdelösa för insekter.

Det hjälper att omvandla en del av gräsmattan till en blomsteräng. Vissa fröblandningar är exakt anpassade för att motsvara olika nyttiga insekters behov. Många blommar från vår till höst under många år. Blomsterängen klarar torka mycket bra och är lättare att underhålla än en gräsmatta, eftersom den endast behöver klippas två gånger om året. Så enkelt kan det vara att locka nyttiga hjälpare till trädgården.