Limring Effekt

Skyddar frukt- och prydnadsträd mot skadeinsekter som kryper upp för stammen

Limring Effekt

Skyddar frukt- och prydnadsträd mot skadeinsekter som kryper upp för stammen
  • Fri från insekticider
  • Innehåller insekticidfritt speciallim som baserats på naturliga hartser och vaxer
  • Speciellt framtagen för att skydda träd från frostfjärilar och myror
  • Limmet torkar inte ut och sköljs ej bort av regn
  • Skonar nyttoinsekter tack vare den gröna färgen på pappret
  • Verksam i flera månader

Användning

Kapa limremsan till en längd som motsvarar stammens omkrets (+ 3 cm överlappning). Drag av skyddspappret och linda remsan runt stammen med limskiktet utåt. Bind fast limremsan på stammen ovanför och nedanför limskiktet med den medföljande tråden (remsan måste sluta tätt intill stammen). Om trädet stöds av en käpp eller stör, måste även denna förses med en limring (som placeras under fastbindningspunkten).

Egenskaper

Förpackningsstorlek:
2,5 m limring med tillhörande tråd

Nedladdning

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Limring Effekt
Limring Effekt Miljöcenter SDS 2022-12 sv-SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet