Limring Effekt

Limring Effekt
  • Skyddar frukt- och prydnadsträd från insekter som kryper uppför stammen.
  • Innehåller insekticidfritt speciallim som baserats på naturliga hartser och vaxer.
  • Speciellt framtagen för att skydda träd från frostfjärilar och myror.
  • Limmet torkar inte ut och sköljs ej bort av regn.
  • Skonar nyttoinsekter tack vare den gröna färgen på pappret.
  • Verksam i flera månader.

Användning:

    Kapa limremsan till en längd som motsvarar stammens omkrets (+ 3 cm överlappning). Drag av skyddspappret och linda remsan runt stammen med limskiktet utåt. Bind fast limremsan på stammen ovanför och nedanför limskiktet med den medföljande tråden (remsan måste sluta tätt intill stammen). Om trädet stöds av en käpp eller stör, måste även denna förses med en limring (som placeras under fastbindningspunkten).

    säkerhetsdatablad


Förpackning: 2,5 m limring med tillhörande tråd

1

Här hittar du Neudorffs hela värld av miljöanpassade produkter. Vi har satt samman en kort beskrivning av varje produkt samt en bild. Detta ger dig möjlighet att gå igenom vårt stora sortiment av produkter för växter, hem och trädgård.