Skadekryps Effekt

Mot insekter och kvalster, utmärkt för att få bort bladlöss på fruktträd, bärbuskar, prydnadsväxter och grönsaksodling.

Skadekryps Effekt

Mot insekter och kvalster, utmärkt för att få bort bladlöss på fruktträd, bärbuskar, prydnadsväxter och grönsaksodling.
Skadekryps Effekt+ är ett insektsmedel med såpa mot bladlöss och andra småkryp. De aktiva ämnena i detta medel är salter av fettsyror. Efter att medlet har bekämpat skadedjuren, bryts Skadekryps effekt snabbt ner i naturen. Vårt medel fungerar för att bekämpa bladlöss, spinnkvalster och vita flygare på fruktträd, bärbuskar och vinrankor. Kan även användas på prydnadsväxter.
  • Verksamma ämnen: 10,2 g/l (1,02 % w/w) fettsyra (C7-C18) kaliumsalt
  • Mot insekter och kvalster
  • Bekämpa bladlöss och andra sugande skadeinsekter vid odling av fruktträd och bärbuskar
  • Såpaprodukt med fettsyror
  • De verksamma ämnena i detta insektsmedel är salter av fettsyrorBehörighetsklass 3. Reg. Nr 4919

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användning

Skadekryps Effekt+® är klart för användning. Växterna besprutas noggrant, även på bladens undersidor. Medlet har verkan endast på skadeinsekter som direkt besprutas.
Max. antal behandlingar/år: 5 Behandlingsintervall: 5-7 dygn. 
Karenstid: Ingen. Mot vita flygare bör besprutningen utföras tidigt på morgonen, medan insekterna fortfarande befinner sig i vila. Kontroll av resultatet Genom att döda skadeinsekter ibland sitter fast på bladen.

Egenskaper

Förpackningsstorlek:
spray mot skadekryp 500ml.

Nedladdning

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Skadekryps Effekt
Neudosan Skadekryps Effekt Miljöcenter SDS 2022-12 sv-SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet