Skadekryps Effekt

Mot insekter och kvalster – utmärkt till frukt & bär

Skadekryps Effekt

Mot insekter och kvalster – utmärkt till frukt & bär
De verksamma substanserna i detta medel är salter av fettsyror. Efter att produkten har bekämpat skadedjuren bryts Skadekryps Effekt+ snabbt ner i naturen. Mot bladlöss, spinnkvalster och vita flygare på fruktträd, bärbuskar och vinrankor.
  • Verksamma ämnen: 10,2 g/l (1,02 % w/w) Fettsyra (C7-C18) Kaliumsalt
  • Mot insekter och kvalster
  • Effektiv mot bladlöss och andra sugande skadeinsekter i odling av fruktträd och bärbuskar
  • Såpaprodukt från fettsyror
  • De verksamma substanserna i detta medel är salter av fettsyror


Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4919

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Egenskaper

Förpackningsstorlek:
500 ml spray flaska

Nedladdning

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Skadekryps Effekt
Neudosan Skadekryps Effekt Miljöcenter SDS 2022-12 sv-SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet