Skadekryps Effekt

Mot insekter och kvalster, utmärkt för att få bort bladlöss på fruktträd, bärbuskar, prydnadsväxter och grönsaksodling.

Skadekryps Effekt

Mot insekter och kvalster, utmärkt för att få bort bladlöss på fruktträd, bärbuskar, prydnadsväxter och grönsaksodling.
Snabbverkande medel mot insekter och kvalster, utmärkt för att få bort bladlöss på fruktträd, bärbuskar, prydnadsväxter och grönsaksodling. Sprat mot bladlöss, insekter och kvalster, för effektiv bekämpning både inomhus och utomhus. De verksamma ämnena består av salter av fettsyror som fungerar mot bladlöss, spinnkvalster och vita flygare på fruktträd, bärbuskar och vinrankor. Kan även användas på prydnadsväxter.
  • Verksamma ämnen: 10,2 g/l (1,02 % w/w) fettsyra (C7-C18) kaliumsalt
  • Medel mot insekter, kvalster och bladlöss
  • För effektiv bekämpning både inomhus och utomhus
  • Ingen karenstid mellan bekämpning och skörd
  • Lämnar inga restämnen i naturen
  • Tillåten att användas i ekologisk odling


Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4919

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användning

Skadekryps Effekt+® är klart för användning. Växterna besprutas noggrant, även på bladens undersidor. Medlet har verkan endast på skadeinsekter som direkt besprutas.
Max. antal behandlingar/år: 5 Behandlingsintervall: 5-7 dygn. 
Karenstid: Ingen. Mot vita flygare bör besprutningen utföras tidigt på morgonen, medan insekterna fortfarande befinner sig i vila. Kontroll av resultatet Genom att döda skadeinsekter ibland sitter fast på bladen.

Egenskaper

Förpackningsstorlek:
spray mot skadekryp 500ml.

Nedladdning

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Skadekryps Effekt
Neudosan Skadekryps Effekt Miljöcenter SDS 2022-12 sv-SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet