Suche
Sverige

Skadekryps Effekt

Skadekryps Effekt
  • Spray klar att användas för bekämpning av ullöss, spinnkvalster och vita flygare på styvbladiga prydnadsväxter samt mot bladlöss och spinnkvalster i odlingar på friland.
  • Innehåller: 12 g/l paraffinolja.
  • Innehåller inga insekticider.
  • Ingen karenstid.
  • Oljehinnan kväver skadeinsekterna.
Användning :Skadekryps Effekt är klart för användning. Växterna besprutas noggrant, även på bladens undersidor. Medlet verkar endast på skadeinsekter som direkt besprutas.
Förpackningsstorlek : 500 ml spray flaska

+) Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Säkerhetsdatablad
Skadekryps Effekt
Skadekryps Effekt MSDS SE