Neudorff-produkter finns i butik och online!

Skadekryps Effekt

De verksamma substanserna i detta medel är salter av fettsyror med naturligt ursprung. Efter att produkten har bekämpat skadedjuren bryts Skadekryps Effekt® snabbt ner i naturen. Mot bladlöss, spinnkvalster och vita flygare på fruktträd, bärbuskar och vinrankor.
  • Mot insekter och kvalster
  • Utmärkt till frukt & bär
  • Verksamma ämnen: 10,2 g/l (1,02 % w/w) Fettsyra (C7-C18) Kaliumsalt
  • Ingen karenstid.

Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4919
Användning :Skadekryps Effekt är klart för användning. Växterna besprutas noggrant, även på bladens undersidor. Medlet verkar endast på skadeinsekter som direkt besprutas.
Mot vita flygare bör besprutningen utföras tidigt på morgonen, medan insekterna fortfarande befinner sig i vila.
Förpackningsstorlek : 500 ml spray flaska

+) Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Skadekryps Effekt
Skadekryps Effekt Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet