Sniglar

Sniglar? Helst inte!

Vi har ingenting emot sniglar – men när de på natten ger sig på sallad, tagetes osv., är det slut med det roliga. Du kan vidta åtgärder mot dessa glupska blötdjur och samtidigt skona hundar, igelkottar och andra trädgårdsgäster. Vi visar dig hur.

Sniglar…

 • är hermafroditer
 • lägger upp till 400 ägg
 • Vinbergssnäckor kan bli 10 år gamla, skogssniglar 2 år
 • kan äta flugsvamp
 • är släkt med musslor och bläckfiskar
 • föds med hus

Förebygga hjälper – något!

En del kan du faktiskt göra, för att göra livet lite surt för sniglarna:

 • Dra ett snigelstaket kring dina rabatter – sniglarna kan inte ta sig över detta.
 • Vattna endast på morgonen, inte på kvällen – sniglar tycker inte om torka.
 • Stöd sniglarnas fiender: Igelkottar, fåglar, paddor och näbbmöss älskar att äta sniglar.
 • Förse rabatterna med torr barkmull och endast så tunt, att endast marken täcks.
 • Luckra upp marken regelbundet, för att förstöra sniglarnas gömställen.
 • Gräv inte om rabatten på hösten – sniglar lägger sina ägg helst under jordkokor. Uppluckring med en grep räcker gott och väl.

Snigelkorn – Verksamma ämnen från naturen

Substansen järn(III)fosfat i Ferramol® Snigel Effekt+ ser till, att det uppstår cellförändringar i snigelns tarm. När snigeln ätit Ferramol® Snigel Effekt+, gömmer den sig nere i jorden. Där den dör. De sprider alltså inget slem och man slipper dessutom döda sniglar uppe på marken. Ferramol® Snigel Effekt+ - Korn som inte äts upp, bryts ner i jorden och blir till järn och fosfat, som ju redan finns i marken. Den absoluta höjdpunkten: Ferramol® Snigel Effekt+ är skonsamt för både igelkottar, fåglar och grodor

Effektivt mot sniglar

Ferramol® Snigel Effekt+

 • Inget slem från sniglarna
 • Inga döda sniglar syns
 • Skonar husdjur, igelkottar, daggmaskar, bi och andra nyttodjur
 • Lämplig för grönsaker, jordgubbar och prydnadsväxter
 • Man behöver inte vänta till skörden
 • Godkänd för ekologisk odling

Produkt tillåten att använda i ekologiska odlingar enligt EG förordningen nr 834/2007 och nr 889/2008 om ekologisk produktion. Kontrollerad av Ecocert SA F-32600.

Läs mer om ECOCERT

Experter på förökning

Du har planterat din sallad med omsorg, vattnat den och glädjer dig nu över att kunna servera den – och just då på natten innan kommer dessa krypande plågoandar och äter upp allt. En snigel kommer ju aldrig ensam. Den har alltid sällskap. Det är anledningen till att de är så effektiva när det gäller att förinta växter! Inte att undra på: en snigel kan lägga upp till 400 ägg, som på våren förvandlas till små sniglar. Dessa ägg lägger de i jordgrottor, där de övervintrar väl skyddade.