Flygande insekter

Flugor och getingar – objudna kaffegäster

Vem känner inte till detta otrevliga tema? Med den varmare årstiden gör flugor och getingar sitt intåg i lägenheter, på terrasser och balkonger. De kryper över livsmedel och simmar ofta i drycker. Med produkter från Neudorff kan du bekämpa dessa plågoandar effektivt och med ett ämne från naturen.

Flugornas levnadssätt

Flugor uppträder enskilt, men även i grupper överallt där det finns människor och djur. De dagaktiva insekterna är huvudsakligen aktiva under den varma årstiden mellan maj och september. Vintern tillbringar flugor i skyddade områden. Vid gynnsamma klimatiska förutsättningar kan flugor föröka sig i en mycket stor omfattning. Husflugor kan exempelvis producer 15 generationer per år. I motsats till många andra insekter orienterar flugor sig med hjälp av sina ögon, som har ett synfält på 360 grader. Vuxna flugor kan via sin sugmun endast ta till sig flytande föda. Fast näring görs först flytande med saliv innan flugan tar den till sig. Flugan söker efter sin näring slumpmässigt när den flyger runt i omgivningen. De livnär sig på olika organiska substanser eller jagar andra insekter. Flugor landar gärna på gödsel och avföring, frukt och grönsaker, kött, matrester och alla slags sopor. Där lägger de också sina ägg ur vilka larverna utvecklas.

Effektivt mot flugor

Flugor är inget trevligt sällskap. Särskilt på sommaren flyger de runt i bostäder och ger sig på livsmedel. På grund av flugornas förkärlek för avfall, avföring och gödsel kan de överföra sjukdomar. Med några enkla åtgärder kan du förebygga att störas av flugor:

  • Montera flugnät framför fönster och terrassdörrar
  • Se till att dina livsmedel förvaras förslutna
  • Låt aldrig öppna sophinkar stå framme.

Har du ändå fått in flugor i bostaden, kan du bli av med dem med hjälp av Flug Effekt Spray**. Denna snabbverkande spray med verksamma ämnen från naturen bekämpar flugor snabbt och tillförlitligt. Man sprayar helt enkelt på de ytor som de störande insekterna helst vistas på. Denna beläggning är omedelbart verksam mot flugor. Särskilt verksam är Flug Effekt Spray**, då dess effekt varar i över 6 veckor. Även mygg, knott och getingar bekämpas effektivt. Mycket verksamt, med ett naturligt ämne från krysantemum blomman, är också Ohyra Effekt Spray**. Med detta medel kan man effektivt och med verksamma ämnen från naturen bekämpa kackelackor och loppor precis som gråsuggor, silverfiskar, myror och andra skadedjur, som finns i hushållet.

Effektiv bekämpning av getingar och ohyra

På sommaren hör getingar till de mest ovälkomna gästerna i bostäder, på balkonger och terrasser. De gul-svarta insekterna lockas av söta livsmedel och drycker. Getingar sticker dock endast när de känner sig hotade.

Effektivt tack vare pyretrum från krysantemumblommor

Getingar bör endast bekämpas när de byggt sina bo på eller i huset och därför utgör en fara för människor. För bekämpning av getingbo på eller i hus rekommenderar vi Geting Effekt® Skum*. Detta skum sprutas enkelt på boets öppning och om möjligt även in i boet. Getingarna som flyger ut ur boet måste passera skummet och absorberar därvid ämnet och dör efter en kort tid. Detta skum hålls stabilt i flera timmar. Därmed säkerställs, att även getingar som kommer senare utsätts för skummet. De verksamma ämnena kommer från naturen och är därför skonsamma för användaren. Även andra insekter kan bekämpas effektivt med detta medel. Denna nya skumprodukt gör det möjligt att utföra bekämpningen i svårt tillgängliga områden som hålrum och bakom paneler.

Förebyggande åtgärder

  • Slå inte efter djur som flyger mot dig, då detta får dem att känna sig hotade.
  • Täck över söta livsmedel och drycker.
  • Montera flugnät framför fönster och terrassdörrar.
  • Plocka frukt i rätt tid eller ta bort den som ligger på marken.
  • Bekämpa bladlöss, då deras söta utsöndringar lockar getingar.

Effektivt mot getingar

  • Utvecklad speciellt för att bekämpa getingar i deras bo samt andra krypande insekter i svårtillgängliga utrymmen
  • Skummet innehåller naturligt pyretrum från Krysantemumblomman som effektivt dödar insekterna