Flygande insekter

Flugor och getingar – objudna kaffegäster

Vem känner inte till detta otrevliga tema? Med den varmare årstiden gör flugor och getingar sitt intåg i lägenheter, på terrasser och balkonger. De kryper över livsmedel och simmar ofta i drycker. Med produkter från Neudorff kan du bli av med flugor, getingar och andra flygande insekter effektivt med hjälp av ett ämne från naturen.

Flugornas levnadssätt

Flugor uppträder både enskilt och även i grupper överallt, där det finns människor och djur. De dagaktiva, flygande insekterna är huvudsakligen aktiva under den varma årstiden mellan maj och september. Vintern tillbringar flugorna i skyddade områden. Vid gynnsamma klimatiska förutsättningar kan flugor föröka sig i en mycket stor omfattning. Exempelvis husflugor kan producera 15 generationer per år. I motsats till många andra insekter orienterar flugor sig med hjälp av sina ögon med ett synfält på 360 grader. Vuxna flugor kan via sin sugmun endast äta flytande föda. Fast näring görs först flytande med saliv, innan flugan kan äta den. Flugor söker slumpmässigt efter näring, medan de flyger runt i omgivningen. De livnär sig på olika organiska substanser eller jagar andra flygande insekter. Flugor landar gärna på gödsel och avföring, frukt och grönsaker, kött, matrester och alla slags sopor. Där lägger de också sina ägg, ur vilka larver utvecklas.

Effektivt mot flugor

Flugor är inget trevligt sällskap och därför vill vi helst hålla dem borta, särskilt på sommaren då de flyger runt i bostäder och ger sig på livsmedel. På grund av de flygande insekternas förkärlek till avfall, avföring och gödsel kan de överföra sjukdomar. Med några enkla åtgärder kan du hålla flugorna borta:

 • Montera flugnät framför fönster och terrassdörrar.
 • Se till att dina livsmedel förvaras förslutna.
 • Låt aldrig öppna sophinkar stå framme.

Har du ändå fått in flugor i bostaden, kan du bli av med dem med hjälp av Flug Effekt Spray**. Denna snabbverkande spray med verksamma ämnen från naturen bekämpar flugorna snabbt och tillförlitligt. Man sprayar helt enkelt på de ytor som de störande, flygande insekterna helst vistas på. Denna beläggning är omedelbart verksam och hjälper dig sen att bli av med flugorna. Effekten hos Flug Effekt Spray** varar i över 6 veckor. Även mygg, knott och getingar hålls effektivt borta. Med ett naturligt ämne från krysantemumblomman är Ohyra Effekt Spray** också mycket verksamt. Med detta medel kan man effektivt, med hjälp av verksamma ämnen från naturen, bekämpa kackelackor och loppor lika bra som gråsuggor, silverfiskar, myror och andra skadedjur som finns i hushållet.

Effektiv bekämpning för att hålla getingar och ohyra borta

På sommaren hör getingar till de mest ovälkomna gästerna i bostäder, på balkonger och terrasser. De gul-svarta insekterna lockas av söta livsmedel och drycker. Getingar sticker dock endast när de känner sig hotade.

Effektivt tack vare pyretrum från krysantemumblommor

Getingar bör bekämpas, endast om de har byggt bo på eller uppehåller sig i huset och därför utgör en fara för människor. För att bli av med getingar och deras bon rekommenderar vi Geting effekt spray & Geting Effekt® Skum*, såväl utomhus som inomhus. Geting effekt spray används effektivt i utrymmen där getingar uppehåller sig. Geting effekt skum sprutas enkelt på getingboets öppning och om möjligt även in i boet. Getingarna som flyger ut ur boet måste passera skummet och absorberar då ämnet och dör efter en kort tid. Skummet hålls stabilt i flera timmar. Därmed säkerställs det att du även blir av med getingar som kommer senare till boet. De verksamma ämnena kommer från naturen och de är skonsamma för användaren. Även andra insekter kan dödas effektivt med detta medel. Denna skumprodukt gör det möjligt att utföra bekämpningen i svårtillgängliga områden, såsom hålrum och bakom paneler.

Förebyggande åtgärder för att hålla getingarna borta

 • Slå inte efter djur som flyger mot dig, då det får dem att känna sig hotade.
 • Täck över söta livsmedel och drycker.
 • Montera flugnät framför fönster och terrassdörrar.
 • Plocka frukt i rätt tid och ta bort den som ligger på marken.
 • Bekämpa bladlöss, då deras söta utsöndringar lockar getingar.

Effektivt medel för att bli av med getingar

 • Geting effekt spray utvecklat för att enkelt bekämpa getingar
 • Geting effekt skum utvecklat speciellt för att bekämpa getingar i deras bon samt andra krypande insekter i svårtillgängliga utrymmen
 • Geting effekt spray och Geting effekt skum innehåller naturligt pyretrum, från krysantemumblomman, som effektivt dödar geting och andra insekter.