Neudorff-produkter finns i butik och online!

Ohyra Effekt Spray

För bekämpning av kackerlackor, silverfiskar, gråsuggor och andra krypande insekter
  • Verksamma ämne: 4,0 g/kg (0,4 vikt-%) Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt)
  • Klar att användas
  • Utvecklad speciellt för bekämpning av krypande insekter i problemområden i byggnader.
  • En snabb och tillförlitlig effekt uppnås tack vare pyretrum från krysantemumblomman som effektivt dödar insekterna.
  • Innehåller inga syntetiska pyretriner.
  • Direktverkande.
  • Specialanpassat sprutmunstycke för bekämpning vid svåråtkomliga ställen som tex sprickor och skarvar.

  • Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4717
Användning :Omskakas väl före användning. Vid krypande insekter såsom kackerlackor, hussyrsor, silverfiskar och gråsuggor bör kryphål och insekternas uppehållsställen behandlas intensivt.
Sprutmunstycket gör det möjligt att spraya även på svåråtkomliga ställen, som sprickor och skarvar. Vid husdjur kan Ohyra Effekt® spray med fördel även användas för att behandla sovplatser mot fästingar, kvalster och loppor. Vid ömtåliga material bör man först testa materialets känslighet för produkten.
Förpackningsstorlek : 500 ml sprayflaska med sprutmunstycke

*) Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Ohyra Effekt Spray
Ohyra Effekt Spray Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet