Biologisk mångfald i trädgården

Så enkelt är det att främja biologisk mångfald i din trädgård

Gör din trädgård till en plats för de många vilda djur som söker tillflykt, mat eller helt enkelt en livsmiljö för att må bra. Det krävs inte mycket för att igelkottar, nyckelpigor och andra djur ska känna sig välkomna hos dig. Förutom permanenta boplatser, till exempel ett fladdermushus eller ett insektshotell, finns det många andra sätt att främja nyttodjur och biologisk mångfald i trädgården. Vi visar dig hur.

Hjälpa fåglar

Det bästa sättet att skydda fåglar är en naturligt anlagd trädgård. Här hittar fåglarna i regel så mycket mat, att de klarar sig utan extra foder under en vanlig vinter. Detta kan du dessutom göra för fåglarna: 

 • Beskär buskar först på våren, så att fåglarna kan hitta naturliga frön.
 • Använd endast miljövänliga växtskyddsmedel. 
 • Skapa häckningsmöjligheter genom naturliga träddungar. 
 • Låt om möjligt gamla, ruttna träd finnas kvar i trädgården. Detta ger häckningsmöjligheter och näring.
 • Ge fåglarna möjlighet att bada och dricka (till exempel ett fågelbad eller en liten damm). 
 • Häng upp fågelholkar och se till att det inte finns katter i närheten.

Rengör fågelholkar

Senast i oktober bör du ta ner och rengöra fågelholkarna. Genom noggrann rengöring av fågelholkarna och borttagning av parasiter och andra skadedjur undviker man eventuella problem nästa år. Fågelholkarna ska hängas upp igen direkt efter rengöringen. Det finns djur, exempelvis hasselmöss, som gärna använder dessa fågelholkar för att gå i ide. På hösten är det dags att hänga upp eller själv tillverka nya fågelholkar. Tänk då även på skyddet mot jagande katter. 

På sommaren behöver djur vatten

Ge fåglar, men även igelkottar och insekter på sommaren möjlighet att dricka och bada. Under tider med låg nederbörd hittar många djur för lite vatten och blir därför stressade. För fåglar innebär det ofta ett fågelbad och för igelkottar och insekter kan en liten damm eller ett vattenbad på marken fungera.

Dessutom får du en underbar möjlighet att titta på fåglar när de badar. Här är krukfat som hängs upp på en stabil gren med en kedja eller ett band en beprövad lösning. En kanthöjd på 4 cm räcker, en sten i mitten fungerar som en extra sittmöjlighet och är ett bra ställe för insekter att pausa på. Men det finns också färdiga fågelbad i handeln.

En dricksvattenkälla på marknivå hjälper igelkottar och andra små däggdjur under den torra årstiden. Se till att kärlet inte är för djupt och att det har en plan kant eller bräda som hjälper vilsekomna djur att hitta ut.

Så hjälper du fjärilar

Alla gläds över färgglada fjärilar som flyger fram över blommorna under soliga dagar. Även du kan locka dem till din trädgård. För detta behöver du en solig plats som bör vara vindstilla. Med ett speciellt utbud av foderväxter lockar du besökare till dina blommor:

 • Syrenbuddlejan är en perfekt blomma för fjärilar – en riktig fjärilsmagnet.
 • Lavendel, rudbeckia, aster, tistel, fläckflockel, snokört och korgblommor
 • Buskar, såsom slånbär, björnbär och hallon, samt hassel och rosor är också lämpliga, om man vill erbjuda näring till växtätande larver. Användbara är även nässlor, fackelblomster, älggräs, dunörtsväxter, rödklöver, hornklöver, ärtväxter med flera.

Låt gärna några äpplen och päron hänga kvar på hösten. Här suger gärna fjärilar, exempelvis vinbärsfuks och amiralfjäril. För att hjälpa nattfjärilar med orienteringen bör man undvika nattliga ljuskällor eller använda dem sparsamt.

 

Hjälp trollsländorna!

Trollsländor är fridlysta i Sverige, eftersom flera arter hotas, då deras livsmiljö, fylld av insektsvänliga växter, är på väg att försvinna. Beroende på arten behöver de rena bäckar, källor, ängsdiken, kärr och andra vattendrag med så lite fisk som möjligt. Fiskar gillar nämligen att äta trollsländors larver i vattnet! Detta kan du göra för trollsländorna:

 • Anlägg en trädgårdsdamm utan fisk, som delvis ligger i solen. 
 • Plantera myrväxter och insektsvänliga växter kring din trädgårdsdamm. 
 • Klipp inte gräset kring vattendrag. Då förstör du trollsländornas livsmiljö. 
 • Stöd återskapandet av bäckar och andra vattendrag i din region.

Vilka blommor gillar bin?

Bin är konditionsstarka och flyger upp till 3 km för att hitta nektar och pollen. För att hitta tillräckligt med näring behöver bina blommande växter, såsom lavendel, salvia, pärlhyacint, blåsippa, aubrietia, honungsört, allium och bolltistel. Särskilt viktigt är det att erbjuda bina pollenbärande växter på sommaren och hösten. Det är en tid då det inte blommar särskilt mycket i många trädgårdar och även naturen erbjuder endast enstaka blommande pollengivare. Tänk också på att fyllda blommor visserligen är mycket vackra, men genom växtförädling har ståndarna förvandlats till kronblad. Därför ger de inga pollen och är värdelösa för de bin och insekter som besöker blommorna. Plantera därför hellre ofyllda blommande sorter.

Använd helst växtskyddsmedel baserade på naturligt förekommande aktiva substanser och följ instruktionerna noga.

Är trädgården säker för vilda djur?

Försök att se din trädgård ur en igelkotts eller en fågels perspektiv. Det finns många möjligheter att underlätta livet för de lite större invånarna i din trädgård:

Säkra källaren och trapporna på ett sätt, så att igelkottar, paddor och andra fyrfotade djur lätt kan ta sig ut. En sned bräda eller tegelstenar som halverar trappstegens höjd är en stor hjälp.

 • Täck om möjligt över bassänger och liknande, så att inga djur kan drunkna där.
 • Bassänger och dammar i markhöjd ska alltid förses med en möjlighet för djuren att krypa ut. Det kan vara en bräda till fast mark eller lågt vatten vid kanterna.
 • Om du samlar kvistar eller ved och väntar en längre tid med att ta bort högen igen måste du vara försiktig, för många djurarter kan ha bosatt sig i sådana högar.
 • Låt inga plastnät ligga kvar i trädgården eftersom det föreligger risk att fåglar eller igelkottar kan trassla in sig i dem.

Stenhögar är livsmiljöer

I trädgården förekommer det små och lite större stenar som samlas upp från rabatterna. Stapla dem på en solig, lugn plats i trädgården. Här erbjuder de många djur en solig plats och samtidigt ett tillflyktsområde. Småvesslor, näbbmöss, paddor, kopparormar och olika insekter bosätter sig gärna i en stenhög. De hjälper dig med skadedjursbekämpningen på sommaren, eftersom de äter bladlöss och delvis också sniglar. Hålrummen fungerar även som livsmiljö för olika insekter. Till exempel gillar stenhumlan att bygga bo under stenhögar. Dess bo kan bestå av 100-200 arbetare.

Bra för daggmaskar!

I varje trädgård samlas det organiskt avfall, exempelvis ris från beskurna buskar och rester från grönsaksrabatten. Det vore synd att kasta dem i tunnan för organiskt avfall, eftersom de då försvinner ur trädgården och värdefullt organiskt material går förlorat.

I en varmkompostbehållare förvandlas detta ”avfall” till högkvalitativ ”kompost” på endast några veckor. Utspridd över rabatterna berikar den jorden med humus. Den luckrar upp jorden och gör det lättare att bearbeta tung lerig jord. Samtidigt säkerställer de näringsämnen som finns i komposten en bättre tillväxt. Dessutom hittar de organismer som finns i marken bättre förhållanden i humusrik jord. Du kommer att hitta många fler daggmaskar i din jord!

 

Vänta med att städa trädgården till våren

Städa inte din trädgård för noga på hösten! I en hög med löv och torra kvistar bygger igelkottar gärna ett gömställe, där de kan överleva vintern. Lövhögen bör ligga i ett skyddat, helst torrt, hörn i din trädgård.

I löv övervintrar också många insekter, exempelvis de nyttiga nyckelpigorna. De vuxna djuren gömmer sig där och klarar lätt temperaturer ner till -15 °C. Det hjälper dem, om du sprider ut löv på rabatter och träskivor och låter det ligga kvar där till våren. Använd varken lövblåsare eller lövsug. Det skadar och stör många av de små invånarna i trädgården!