Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • När ska jag beskära mina rosor?

  Företrädesvis på våren, ungefär från mars, när det syns vilka skott som eventuellt har dött under vintern.

 • På mina rosor växer långa skott som inte har några blommor. Vad är det?

  Det handlar om så kallade vildskott, som oftast växer ut från stammen under förädlingsstället. Ta bort jorden kring vildskottet så att du ser var den fäster in vid stammen. Böj vildskottet bakåt så att det rivs bort från stammen. Därigenom tas vildskottet bort permanent.

 • Hur djupt ska jag plantera mina rosor?

  Viktigt är att förädlingsstället, en knöl strax ovanför roten, ska vara 5 cm under jordytan. Bäst är att sätta förädlingsstället på samma djup som den tidigare satt i krukan.

 • Kan jag ha rosor permanent i krukor?

  Även när rosor säljs i specialkrukor, klarar de oftast endast några år i kruka. Rosor har djupa rötter och behöver därför djupgående jord så att rötterna har tillräckligt med utrymme.

 • Jag vill byta ut en känslig ros mot en sjukdomsbeständig sort. Kan jag plantera den nya på samma plats?

  Du bör om möjligt välja en ny plats. Eller byta ut större delen av jorden. Detta för att förhindra negativa biverkningar av en utarmad jord (bristande blomning, sjukdomskänslighet) på den nya plantan.

 • Jag har en kalkrik jord. Måste jag avstå från att plantera Rhododendron?

  Nej, det behöver du inte. Det finns sorter som är mer kalktåliga, de så kallade INKARHO-sorterna. De trivs även i kalkrika jordar.

 • Min rosbuske blommar endast en gång om året. Är det normalt?

  Ja, för vissa sorter. Det finns många sorter, framförallt äldre, som blommar överdådigt en gång om året, och som sedan samlar kraft till nästkommande år. Det är en sortspecifik egenskap som du inte kan påverka.

 • Jag ska plantera nya rosor. Kan jag gödsla direkt i planteringshålet eller bränns plantan då?

  Den organiska Neudorff Ros Effekt gödningen kan du arbeta in i planteringshålet till rosor eller andra plantor. Vid en organisk gödning uppstår ingen fara för den späda roten. Detta då näringen frisätts under en längre tid.