Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Jag har en kalkrik jord. Måste jag avstå från Rhododendron?

  Nej, det behöver du inte. Det finns kalktoleranta sorter som kallas INKARHO-sorter. Dessa fungerar bra att plantera i kalkrika jordar.

 • Bladen på min Rhododendron har en filtaktig behåring. Vad är det för en sjukdom?

  Det handlar inte om en sjukdom utan om en sorttypisk egenskap. Sorter med behåring på bladen föredrar i regel en något mer solig placering än Rhododendron med släta blad.

 • Måste jag ta bort mullskiktet under min Rhododendron när jag gödslar.

  Det vore bäst eftersom gödningen får effekt först när det kommer ner i jorden.

 • När jag hackar under mina Rhododendron stöter jag direkt på rötterna. Vad kan jag göra?

  För att skona rötterna är det bättre att riva bort ogräset istället för att hacka. Du kan även använda Finalsan® Ogräs Effekt+ för att bekämpa ogräset. Detta är ett skonsamt sätt att bekämpa ogräs vid din Rhododendron.

 • Varför hänger bladen ner på min Rhododendron under vintern?

  Vid frost och sol avdunstar bladens vatten. Denna vattenförlust kan inte återställas eftersom plantan inte kan utvinna tillräckligt vatten ur den frysta marken. Genom att bladen hänger ner minskas mängden vatten som avdunstar. 

 • Kan jag beskära Rhododendron?

  Endast om det är absolut nödvändigt. Plantskottet ska vara maximalt 3 cm i diameter vid snittstället. Bättre är att överhuvudtaget inte beskära plantan. Genom beskärning förlorar busken sin typiska tillväxt. Det tar flera år innan busken har återställt sin tillväxt.