Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Avfallshantering

  Tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning på din lokala återvinningscentral. Produktrester lämnas som farligt avfall.

 • Lagring av växtskyddsmedel

  Lagra alltid växtskyddsmedel i originalförpackningen. Efter användning, se till så att förpackningen är väl försluten igen för att undvika spill. Förvara växtskyddsmedel på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur. Lagras svalt och frostfritt.

 • Korrekt användning av växtskyddsprodukter

  Använd alltid växtskyddsprodukter så som det förklaras på etiketten. På etiketten finns information om hur produkten används på ett säkert sätt och de försiktighetsåtgärder som du måste vidta. Läs alltid etiketten före användning. Späd produkten enligt etiketten och fördela den jämnt över den behandlade ytan. Blanda aldrig mer lösning än vad du behöver under en dag. Överdosera aldrig ett växtskyddsmedel – det är inte nödvändigt och i vissa fall kan det dessutom skada växten som du behandlar. Tvätta alltid händerna efter användning.

 • På mitt gamla äppelträd växer det lav och mossa på stammen och grenarna. Vad kan jag göra åt det?

  Gläd dig! När det växer lavar i trädgården är det ett tecken på särskilt ren luft! Lavarna livnär sig från luft och skadar överhuvudtaget inte trädet. Mossan skadar inte heller, men är ett tecken på mycket fuktighet och därigenom en för tät trädkrona. Här finns risk för svampangrepp! Upprepade beskärningsåtgärder ger ljus och luft i trädkronan och mossan kommer försvinna.

 • Vad kan jag spruta för att mina växter inte ska bli angripna av bladlöss eller andra skadeinsekter?

  Ett sådant mirakelmedel finns inte! Bästa sättet att förebygga angrepp är att förse växten med alla näringsämnen och välja en bra växtplats. Dessutom hjälper det om du vårdar din trädgård på ett naturenligt sätt, så att nyttoinsekterna får goda levnadsförhållanden.

 • Hur länge kan jag lagra den blandade sprutlösningen?

  Blandad sprutlösning måste användas på en gång. Det går inte att lagra blandade sprutlösningar.

 • Hur lång hållbarhet har koncentratprodukterna?

  Alla Neudorff koncentratprodukter är hållbara i minst 5 år. Därefter kan effektiviteten börja avta.