Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Jag har ställt ut Myr Effekt dosa, men myrorna dricker inte av lockbetet. Varför?

  Vid vissa tidpunkter, främst i början på sommaren, förbereder myrorna sig inför parningssäsongen. Då matas inte myrlarverna med kolhydratrik föda (som i Myr Effekt dosa) utan med proteinrik föda (döda insekter). När de sista bevingade myrorna har lämnat boet för att svärma, börjar myrorna normalt sett åter dricka av Myr Effekt dosa.

 • Hur kan man bekämpa svärmar av flygande myror vid fönster och andra ingångar?

  Vid svärmning vill de flygande myrorna ut för att bilda nya myrsamhällen. Börja därför med att öppna alla fönster och dörrar för att släppa ut dem. Om det inte fungerar, kan man använda Neudorff Myr Effekt Spray för att bekämpa myrorna. Lockmedel i form av höghaltiga kolhydrater, som t ex vår dosa Myr Effekt, är inte speciellt effektiva mot svärmande myror.

 • Hjälp, jag har en myrinvasion på mina fruktträd! Vad kan jag göra mot detta?

  Den enklaste metoden är att fästa en Limring Effekt på trädens stamm och runt eventuella stöttor. På det viset kan myrorna inte längre komma upp i bladverket och mjölka bladlössen. Mot lössen hjälper Skadekryps Effekt+.

 • Det finns många myror på mina pioner även om inga bladlöss syns. Skadar de min planta?

  Nej, här i Sverige utgör myror inget direkt hot mot pioner. På pion-knopparna sitter en körtel som utsöndrar söt cellsaft. Denna näringskälla lockar till sig myror. Så fort knopparna slår ut i blom upphör denna sockerkälla och myrorna försvinner.

 • Hur kan jag effektivt bekämpa myrorna på min terrass? Jag vill inte använda något giftigt myrmedel, eftersom jag har husdjur.

  För bekämpning av myror på en terrass rekommenderar vi vår myrdosa Myr Effekt. Myrorna tar då med sig vårt medel tillbaka till sin koloni, där de matar hela myrsamhället. På så sätt utplånas alla myrorna effektivt inom några veckor, utan att dina husdjur kommer i kontakt med själva myrmedlet.

 • I helgen upptäckte jag ett myrstråk som gick tvärs över köksgolvet. Myrorna gick mot ett skåp, där jag förvarar sirap. Jag ställde en dosa Myr Effekt* intill stråket, men myrorna ignorerar den totalt. Vad har jag gjort för fel?

  Ibland måste man övertyga myrorna och locka dem mot myrmedlet, för att fällan ska fungera så effektivt som möjligt. Placera därför helst en myrdosa direkt i myrstråket och avlägsna sen alla sockerhaltiga livsmedel från myrornas omgivning. När myrorna väl har börjat äta ur fällan, kommer de att komma tillbaka om och om igen. De bär med sig myrmedlet hem till stacken eller boet och ger det till de andra myrorna. På så vis får man bukt med hela myrsamhället.

 • Det är fullt med myror på mina pionknoppar, fast jag inte kan se till några bladlöss. Kan myrorna ställa till med skador?

  Generellt sett skadas inte växterna av myror. Pionernas knoppar har fina hår som utsöndrar en söt saft och lockar till sig myrorna, som äter av den. När alla knoppar har slagit ut och sockerkällan har tagit slut, försvinner myrorna igen.