Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Är det korrekt att det måste vara minst 15 ° C varmt för att få en effektiv ogräsbekämpning?

  För en systemisk verkande ogräsbekämpningsprodukt ska det vara en minst 15 ° C. Finalsan® Ogräs Effekt+ kan du använda redan vid ca 10 °C.

 • Skadar Finalsan® Ogräs Effekt+ även mina perenner?

  Finalsan® Ogräs Effekt+ är en totalherbicid. Det betyder att all grönmassa som träffas dör. I perennrabatter är det bäst om man använder en sprutskärm som förhindrar att bekämpningsmedlet hamnar på perennerna.

 • Kan jag använda Finalsan® Ogräs Effekt+ i gräsmattan?

  Nej, Finalsan® Ogräs Effekt+ är verksam på alla gröna plantor, alltså även på gräset.

 • När kan jag börja så på behandlade områden?

  Det går bra att börja så direkt efter behandlingen. Finalsan® Ogräs Effekt+ har ingen verkan på fröer eller groddar.

 • Fungerar Finalsan® Ogräs Effekt+ på alla ogräs?

  Ja, produkten fungerar på alla ogräs. För ogräs som är svåra att bekämpa måste dock behandlingen upprepas.

 • Vad händer om något av produkten vid besprutning hamnar på trädens bark?

  Det händer ingenting eftersom Finalsan® Ogräs Effekt+ inte tränger igenom barken.

 • Fungerar Finalsan® Ogräs Effekt+ även mot mossa och alger?

  Ja, produkten fungerar även mot mossa och alger. Produkten skall dock inte användas mot mossa i gräsmattan eftersom även gräset tar skada.

 • Är det något speciellt jag skall tänka på vid användningen av Finalsan® Ogräs Effekt+?

  Plantorna skall vara torra vid besprutning och det skall inte regna under minst 6 timmar efter besprutningen. Skydda växter och områden som du inte vill ska få ogräsbekämpningsmedel på sig, t.ex. stenen om du vill ta bort ogräs mellan plattorna.

 • Jag har husdjur som springer fritt i trädgården, kan jag trots detta använda Finalsan® Ogräs Effekt+?

  Ja, det är inga problem. Så snart Finalsan®® Ogräs Effekt®+ har torkat in kan husdjuren återigen beträda de behandlade områdena.