Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Hur ser jag om min buxbom har drabbats av den nya buxbomsjukan?

  Typiskt för Cylindrocladium-buxicola sjukdomen är att bladen får svartbruna fläckar, vit-grå svampmatta under, svarta strimmor längs grenarna och att bladen faller av. Sjuka plantor ska du gräva upp tillsammans med översta jordlagret.

 • Jag har sågat ner en stor buske, men lyckades inte gräva upp roten. Vad kan jag göra för att förhindra att den slår ut igen?

  Det finns inget bekämpningsmedel som du kan använda. Däremot finns det trädgårdsföretag som med hjälp av en „stubbfräsare“ kan fräsa bort din stubbe så att endast träflis återstår. Detta förhindrar att busken slår ut igen.  

 • Måste jag behandla alla snittytor med ett sårbalsam?

  Det är enbart nödvändigt att använda sårbalsam vid snittytor som har större diameter än 2 cm.

 • När är det bäst att beskära min häck?

  Städsegröna häckar är bäst att beskära i mars, lövfällande häckar i juni/juli.

 • Efter marktäckning blir bladen på min lagerhägg ljusgröna. Vad beror det på?

  Täckbark bryts successivt ner av mikroorganismer. För denna process behöver mikroorganismerna kväve, vilket de får från jorden. Lagerhäggen får då brist på kväve, vilket visar sig genom ljusgröna blad. Gödsla lagerhäggen för att åtgärda kvävebristen.

 • På våren får grenarna på min enbuske knölar med orangefärgade utväxter. Vid regn blir allt slemigt. Vad är det för något?

  Det handlar om sporbildning av enbuske rost. Detta sprider sig till päronträd i närheten som insjuknar I päronrost. Då enbusken inte tillfrisknar, ska du ta bort den och ersätta den med en resistent sort.

 • Det finns borrhål på mina videgrenar. Vad kan jag göra åt detta?

  Dessvärre finns det ingen möjlighet att bekämpa skadeinsekter I trä eller bark med växtskyddsmedel. Skär av de angripna grenarna ner till friskt trä (spara inte angripna grenar). Stryk på Effekt Sårbalsam på större snittytor. Uttorkade plantor har lättare att få angrepp av skadedjur - tänk på att vattna ordentligt!