Frågor & Svar

alla svar Visa / Dölj

 • Tål nyttodjuren att jag gödslar mina plantor?

  Ja, samtliga gödselprodukter från Neudorff har ingen negativ påverkan på nyttodjur.

 • Hur ofta ska jag gödsla mina frukt- och grönsaksplantor?

  De organiska gödningsprodukterna från Neudorff innehåller tillräckligt med näringsämnen för flera veckor. Mestadels räcker det alltså med en gödning på våren vid växtperiodens början. Vid fleråriga plantor och plantor som behöver mycket näring, bör man göda igen på sommaren för att främja fruktbildningen.

 • Vad är fördelarna med organisk gödning jämfört med mineralisk gödning?

  Organiska gödningsmedel innehåller långt fler nyttiga substanser. Gödningen är rik på spårämnen, planthjälpmedel och växthjälpmedel. Våra organiska gödningsprodukter innehåller mer än 65 % organisk substans. Produkterna ger humus och aktiverar mikroorganismerna i jorden. Resultatet är en god tillväxt i en sund jord.

 • Jag ska plantera nya rosor. Kan jag gödsla direkt i planteringshålet eller bränns plantan då?

  Den organiska Neudorff Ros Effekt gödningen kan du arbeta in i planteringshålet till rosor eller andra plantor. Vid en organisk gödning uppstår ingen fara för den späda roten. Detta då näringen frisätts under en längre tid.

 • Kan jag ge gödning till mina unga grönsaksplantor? Finns det inte risk för att plantan blir bränd?

  Med Neudorff gödningsprodukter kan du förse plantan med näring direkt vid plantering. Blanda gödningen i jorden vid plantan, vid plantering. Ingen risk för att plantan bränns när du använder organisk gödning.

 • Mina första tomater är alltid svarta undertill. Är det ett mögelangrepp? Vad kan jag göra?

  Detta problem är ingen svampsjukdom utan en bristsjukdom. Orsaken är en kalciumbrist i tomaten. För att förebygga detta problem är det viktigt att vattna plantan regelbundet, inte ge för mycket gödning i början samt avvakta lite med beskärning av tjuvskott. 

 • Bladspetsarna på min tomatplanta är mörkgröna och ihoprullade. Är det svamp- eller insektsangrepp?

  Inget av det ovanstående. Det handlar om ett näringsöverskott. Antingen får tomaterna får mycket gödning (även kompostjord ger näring) eller så har mycket näring frigjorts pga värme och fuktighet.
  Även för kraftig beskärning av tjuvskott kan vara orsaken.

 • Måste jag vattna efter gödsling?

  De organiska gödningsmedlen börjar verka först när de kommer i kontakt med fukt. Men du kan också vänta på nästa regn. Gödningseffekten finns kvar, även om produkten inte löses upp direkt.

 • Jag har katter i trädgården. Kan jag trots det gödsla?

  Ja, det är ingen fara att använda gödselprodukter från Neudorff trots att man har katter eller andra husdjur i trädgården. Även om de äter/dricker en mindre mängd av gödslet uppstår ingen fara.

 • Jag gödslar väldigt sällan. Ska jag då ge en dubbel mängd av gödslet?

  Nej, plantorna kan endast ta upp en viss mängd näring oavsett hur mycket gödsel man tillför. Gödsla enligt rekommendationerna på förpackningen.