Neudorff-produkter finns i butik och online!

Geting Effekt Skum

För att bekämpa getingar i deras bo i svårtillgängliga utrymmen
  • Klar att användas.
  • Utvecklad speciellt för att bekämpa getingar i deras bo samt andra flygande insekter i svårtillgängliga utrymmen.
  • En snabb och tillförlitlig effekt uppnås tack vare att ett skum bildas direkt vid användning.
  • Verksamma ämnen: 2,4 g/kg (0,21vikt-%) Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt)
  • Innehåller pyretrum från krysantemumblomman som effektivt dödar insekterna.
  • Innehåller inga syntetiska pyretriner.

Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4825
Användning :Skaka väl före användning. Bekämpning utförs med fördel under de tidiga morgontimmarna innan getingarna svärmar. Förslut getingboets ingångar med skum. Om möjligt fyll igen boets hålrum genom att spruta in skum via boets ingångar. Skummet förhindrar getingarna från att flyga ut ur boet och angripa användaren. Låt det behandlade getingboet hänga kvar en tid för att även bekämpa tillflygande getingar. Skummet verkar i flera timmar. Vid bekämpning av krypande insekter som kackerlackor och gråsuggor skall insekternas gömställen fyllas väl med skum.
Förpackningsstorlek : 300 ml sprayflaska med sprutmunstycke

*) Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Säkerhetsdatablad
Geting Effekt Skum
Geting Effekt Skum MSDS SE