Geting Effekt Skum

Geting Effekt Skum
  • Innehållsämne: 2,1 g/kg Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium Extrakt).
  • Ny teknik som ger en skumformula, vilken på ett säkert sätt bekämpar getingar och dess bo.
  • Idealisk för bekämpning av ohyra i svåråtkomliga utrymmen.
  • Skummet som bildas vid användning är stabilt i flera timmar. Efter det att skummet sjunkit samman kvarstår ett skikt av det aktiva ämnet som fortsätter att vara aktivt under en längre tid.

Användning:

    Omskakas väl före användning. Bekämpning utförs med fördel under de tidiga morgontimmarna innan getingarna svärmar. Tillslut getingboets ingångar med skum. Om möjligt fyll igen boets hålrum genom att spruta in skum via boets ingångar. Skumme förhindrar getingarna från att flyga ut ur boet och angripa användaren. Låt det behandlade getingboet hänga kvar en tid för att även bekämpa tillflygande getingar. Skummet verkar i flera timmar. Vid bekämpning av krypande insekter som kackerlackor och gråsuggor skall insekternas gömställen fyllas väl med skum.

    säkerhetsdatablad

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.


Förpackning: 300 ml sprayflaska med sprutmunstycke

1

Här hittar du Neudorffs hela värld av miljöanpassade produkter. Vi har satt samman en kort beskrivning av varje produkt samt en bild. Detta ger dig möjlighet att gå igenom vårt stora sortiment av produkter för växter, hem och trädgård.