Neudorff-produkter finns i butik och online!

Malusan Effekt Sårbalsam

Skyddande beläggning vid sår på fruktträd, prydnadsträd och prydnadsbuskar
  • Ger en skyddande beläggning vid sår på frukt- och prydnadsträd av alla slag, samt vid ympning.
  • Innehåller naturliga hartser och vaxer lösta i vatten.
  • Förhindrar att sjukdomar tränger in i trädet via såret.
  • Förhindrar att såret torkar ut och främjar på så sätt läkningen.
  • Droppar inte.
  • Lätt att stryka på och bildar efter torkning en likformig hållbar och mycket elastisk beläggning.
  • Kan användas mellan -2 C till + 30 C.
  • Penselflaska med fästhake underlättar arbetet i träden.
Användning :Såret rengörs och sårkanterna skärs rena med en vass kniv. Kräftsår renskärs ända ner till friskt virke. Medlet påförs omsorgsfullt så att beläggningen överlappar sårkanten med 1-2 cm. Ympkvistar binds fast med bast, gummiband eller annat lämpligt material och ympstället bestryks sedan med Malusan Effekt Sårbalsam. Använd inte medlet vid regn.
Förvaring : Lagras frostfritt
Förpackningsstorlek : 250 ml flaska med inbyggd pensel

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Malusan Effekt Sårbalsam
Malusan Effekt Sårbalsam Miljöcenter SDS 2020-08 SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet