Finalsan Ogräs Effekt Färdigblandad

Snabbverkande & kraftfullt ogräsmedel – mot alla typer av ogräs, mossa och alger

Finalsan Ogräs Effekt Färdigblandad

Snabbverkande & kraftfullt ogräsmedel – mot alla typer av ogräs, mossa och alger
Den bekväma och effektiva metoden för ogräsbekämpning är behandling med ogräsbekämpningsmedlet Finalsan® Ogräs Effekt+. Medlet mot ogräs innehåller pelargonsyra, en långkedjig fettsyra, som även förekommer i naturen, exempelvis i just pelargoner. Det verkar snabbt och effektivt. Pelargonsyran i Finalsan® Ogräs Effekt+ tränger igenom bladens vaxskikt och förstör de yttre cellväggarna. Därigenom tränger cellernas substanser ut, så att de delar av växten som träffas snabbt vissnar.
  • Innehåller: 30,02 g/l pelargonsyra
  • Klar att användas för att bekämpa alla typer av ogräs i trädgårdar och på allmänna platser
  • Verkar inom ett fåtal timmar
  • Biologiskt nedbrytbart ogräsmedel
  • Pelargonsyra är ett naturligt förekommande ämne i naturen
  • Ger bäst effekt när ogräsen är i tillväxt och ej högre än 10 cm
  • Ogräs med stora rotsystem ska behandlas upprepade gånger med medlet mot ogräs


Behörighetsklass 3. Reg. Nr 4658


 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ogräsbekämpningsmedel – användning

Finalsan® Ogräs Effekt Färdigblandad är ett ogräsmedel av sorten kontaktherbicid som effektivt bekämpar alla typer av ogräs, alger och mossa. Medlet mot ogräs verkar inom några få timmar och är biologiskt nedbrytbart. Husdjur kan beträda området efter att ogräsmedlet har torkat in.

Användning: För bekämpning av både ett- och fleråriga ogräs. Bäst verkan när ogräsen är i tillväxt och ej högre än 10 cm. Kvickrot, kirskål, brännässla, maskros och andra ogräs med stora rotsystem ska behandlas upprepade gånger. För bäst effekt bör vissnat ogräs tas bort efter bekämpning med ogräsmedlet.

Max dos vid varje behandling: 100 ml/m²

Ogräs, alger och mossa sprayas tills det är fuktigt av produkten, dock inte till avrinning. Vid spridning på hårdgjorda ytor får endast enskilda växter behandlas. Applicering ska ske med sprayskärm. Villkoret är till för att skydda intilliggande växter.

Max antal behandlingar/år ogräs: 8; alger/mossa: 4; behandlingsintervall 21-28 dygn.

Väderlek vid behandling: Varmt, ej svår torka, ej stark vind, ej regn 6 timmar efter behandlingen.

Observera: Spruta inte ogräsbekämpningsmedlet på växtlighet som ska vara kvar, eftersom även det dör. Träd, buskar, häckar gulnar där de träffas, men dör inte. Eventuell missfärgning på stenar försvinner efter ett tag. Det är med andra ord möjligt att använda ogräsmedlet för att ta bort ogräs mellan plattor, kom bara ihåg att en viss, tillfällig missfärgning kommer att finnas.

Frågor och svar

Fungerar Finalsan Ogräs Effekt+ på alla ogräs?
Är det något speciellt jag skall tänka på vid användningen av Finalsan Ogräs Effekt+?
Jag har husdjur som springer fritt i trädgården, kan jag trots detta använda Finalsan Ogräs Effekt+?

Egenskaper

Förpackningsstorlek:
1 L3 L5 L färdigblandad1 L koncentrat

Nedladdning

Ytterligare produktinformation

Här hittar ni ytterligare produktinformation.

Användning av mapp

Du kan använda symbolen för att placera filer för nedladdning i mappen. Klicka sedan på "till mappen". Där hittar du alla filer du har valt för nedladdning.
Säkerhetsdatablad
Finalsan Ogräs Effekt Färdigblandad
Finalsan Ogräs Effekt färdigblandad Miljöcenter SDS 2022-12 sv-SE
Rådgivare
Trädgårdsmagasinet
Trädgårdsmagasinet
Video
Finalsan Ogräs Effekt
Finalsan Ogräs Effekt
Produkter som också kan vara av intresse